In Nederland is het afsluiten van een zorgverzekering verplicht. Als je geen zorgverzekering hebt loop je dus een erg groot risico. Bij spoedeisende hulp word je uiteraard wel geholpen maar je krijgt de torenhoge rekening voor deze zorg wel gewoon thuisgestuurd. Deze kan oplopen tot duizenden euro’s en daarom is een verplichte zorgverzekering een goed middel om je hiertegen te beschermen. Door het verzamelen van geld en het als het ware betalen van andermans zorg is het systeem alleen te handhaven zodat het voor iedereen betaalbaar blijft. Als dit systeem er niet zou zijn wordt voor sommige mensen de zorg onbetaalbaar.

Wat als je niet verzekerd bent?

Nederlanders die onverzekerd door het leven gaan of meer dan een half jaar de premie niet hebben betaald worden door het centraal Administratie Kantoor (CAK) benaderd. Ben je niet verzekerd? Dan krijg je een brief van het CAK waarin je wordt verteld dat je binnen 3 maanden een zorgverzekering moet afsluiten. Doe je dat niet, dan volgt er een eerste boete gevolgd door een tweede. Deze boetes bedroegen € 386,49 per keer in 2018. Daarna is de zaak nog niet opgelost.  Het CAK gaat je aanmelden bij een verzekeraar en de datum waarop je bent aangemeld wordt ook de startdatum van je zorgverzekering. Ziektekosten die je voor die datum hebt gemaakt worden volledig bij jezelf in rekening gebracht.

De zorgverzekering die het CAK voor je afsluit bevat een bestuursrechtelijke premie en deze is zeker niet voordelig. In 2018 was deze premie € 128,83 per maand voor de basisverzekering. Dit is aanzienlijk hoger dan dat je zelf de premie afsluit. Deze zul je op zijn minst 12 maanden moeten betalen.

Kortom, je kunt altijd beter zelf een zorgverzekering afsluiten.

Verrekening met het salaris

Wanneer je een baan hebt is het al helemaal ongunstig om onverzekerd te zijn. Het CAK heeft de macht om de premie in te houden op je inkomen. Dit wordt ook wel bronheffing genoemd. Bij onvoldoende of geen inkomen wordt er maandelijks een acceptgiro gestuurd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Heb je recht op zorgtoeslag? Dan maakt de belastingdienst deze rechtstreeks over aan het CJIB. De zorgtoeslag wordt in dat geval rechtstreeks gebruikt om je zorgverzekering te betalen voor een deel van de premie. De rest wordt in rekening gebracht wat je vervolgens weer zelf moet betalen.

Wat gebeurt er als je medische kosten hebt gemaakt?

Doordat de zorgverlener de rekening niet naar een verzekeraar kan sturen gaat deze meteen naar de patiënt zelf. Een onaangename situatie aangezien een nota kan oplopen tot duizenden euro’s. In dit geval is het zaak om zo snel mogelijk een betalingsregeling te treffen. Kun je deze kosten niet betalen? Dan is het verstandig om contact met de gemeente op te nemen. Zij kunnen je helpen om alles op een rijtje te zetten.

Onverzekerd zijn brengt dus grote gevolgen met zich mee. Daarom is het verstandig om je wel aan te melden en een goedkope premie te kiezen door je zorgverzekering te vergelijken.