Elke dag gebeuren er in Nederland ongevallen met kleine en grote gevolgen. Verkeersongevallen en bedrijfsongevallen zijn de meest voorkomende oorzaken van letselschade. Maar ook hondenbeten, vallen of struikelen en gebrekkige producten kunnen leiden tot letsel. Slachtoffers zijn natuurlijk in eerste instantie vaak bezig met hun herstel, maar al snel daarna komt de vraag: wie is verantwoordelijk voor mijn letselschade en hoe verhaal ik de kosten op hen? Voor slachtoffers is het belangrijk dat zij niet zelf opdraaien voor de kosten, en daarnaast is het krijgen van erkenning voor hun leed ook een belangrijke factor in het verhalen van letselschade. Het is dan belangrijk een goed juristenkantoor in te schakelen om te zorgen voor een goede afhandeling van de claim.

Wat is letselschade?

Maar wat is letselschade precies? Kort gezegd is letselschade de schade die een slachtoffer oploopt door lichamelijk of geestelijk letsel en de beperkingen daarvan. Belangrijk hierbij is dat letselschade pas verhaalbaar is wanneer de tegenpartij aansprakelijk kan worden gesteld. Bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij kan een letselschadejurist helpen, dit hoeft u dan niet zelf te doen.

Schadeposten

Letselschade is er in verschillende gradaties en de schadeposten zijn ook per type ongeval verschillend. Bij geringe of lichte letselschade is er sprake van letsel dat normaliter goed geneest, zoals lichte brandwonden, enkelvoudige botbreuken en blauwe plekken. Bij ernstige letselschade is het letsel echter veel groter. Hieronder vallen gecompliceerde botbreuken, inwendig letsel of zelfs een dwarslaesie.

De schadeposten bij ernstig letsel zijn vanzelfsprekend dan ook hoger en uitgebreider dan bij gering letsel. Enkele schadeposten die bij letselschade kunnen voorkomen zijn:

  • Verlies aan inkomsten omdat u niet meer of slechts beperkt kunt werken
  • Medische kosten: bijvoorbeeld kosten voor fysiotherapie of een chiropractor
  • Ziektekosten die niet worden vergoed door de verzekeraar
  • Kosten voor uw rechtsbijstand
  • Hulp in de huishouding of thuishulp
  • Hulpmiddelen of eventuele aanpassingen aan uw woning
  • Reiskosten
  • Smartengeld (vergoeding voor het ontstane leed)

Bij het berekenen van een schadevergoeding worden alle bovenstaande kosten meegenomen om zo tot een schadebedrag te komen.

Schadevergoeding eisen

Het eisen van schadevergoeding bestaat uit een aantal stappen. Allereerst is het belangrijk dat u na een ongeval direct gegevens van de veroorzaker noteert en gegevens van eventuele getuigen. Uiteraard is het ook belangrijk dat u direct medische hulp inschakelt om u te laten behandelen aan uw verwondingen.

De volgende stap is het aansprakelijk stellen van de tegenpartij door middel van een aansprakelijkheidsbrief. Dit contact kan een letselschadejurist voor u uit handen nemen. De jurist zal ook gesprekken voeren met de verzekeraar van de tegenpartij om erkenning van de aansprakelijkheid rond te krijgen. Wanneer de aansprakelijkheid erkend is, berekent de jurist de schadevergoeding. Hierin worden de eerder genoemde schadeposten meegenomen. Het is belangrijk dat u dit proces zo snel mogelijk in gang zet, omdat u soms al direct voor hoge kosten komt te staan door bijvoorbeeld medische behandelingen. Uw letselschadejurist kan dan al een voorschot op het uiteindelijke letselschadebedrag regelen, zodat u niet ook nog eens financieel in de knoop komt. Zo kunt u zich volledig richten op uw lichamelijk en geestelijk herstel.