Wanneer het over uitvaartverzekeringen gaat, heeft men het al snel over: medische acceptatie. Het gaat erover dat jouw acceptatie bij een uitvaartverzekering, afhankelijk is van de medische toestand. Een uitvaartverzekering mag op grond van medische toestand weigeren. Zo kan op grond van een gezondheidsverklaring blijken, dat je een bepaalde aandoening hebt, waardoor jouw levensverwachting drastisch lager ligt. Voor een uitvaartverzekering is dit een aanleiding om je te weigeren.

Uitvaartverzekering op basis van carenzjaren

Toch kiezen verzekeraars ervoor om je te toe te laten, dit doen ze op basis van carenzjaren. Bij carenzjaren kan het zo zijn dat de uitbetaling beperkt wordt voor een uitvaartverzekering op het moment van overlijden. Zijn de carenzjaren verstreken? Dan zal een uitvaartverzekering overgaan tot volledige uitkering.

Uitvaartverzekering afsluiten

Ben je een uitvaartverzekering aan het afsluiten via Zorgvaart of een andere vergelijker? Dan valt al snel op dat verschillende verzekeraars, verschillende voorwaarden gebruiken. Zo proberen zij zich te onderscheiden van de rest en is er meer te vergelijken dan alleen de prijs. Start het vergelijkingsproces op om te zien hoe dit voor verschillende verzekeringen werkt. Ook kun je hier zien hoe het proces van medische acceptatie en carenzjaren bij specifieke verzekeraars geldt. Er zijn verzekeraars die geen gezondheidsvragen stellen of niemand verplichten een gezondheidsverklaring af te geven.

Waarom gebruikt een uitvaartverzekering carenzjaren?

Carenzjaren maken het bij verzekeraars mogelijk om bepaalde risico’s uit te sluiten. Door een uitvaartverzekering wordt een medische aandoening namelijk als risicofactor gezien. Het kan de verzekeraar geld kosten wanneer je vroegtijdig zal overlijden. Met carenzjaren kan dit risico beperkt worden. Kijk de polisvoorwaarden van jouw uitvaartverzekering zo goed mogelijk na om te zien hoe dit voor jouw specifieke situatie geldt.

Wat gebeurt er als iemand tijdens carenzjaren overlijdt?

Veel verzekeraars zullen betaalde premies uitkeren aan nabestaanden als iemand tijdens de carenzjaren overlijdt. Dit is echter niet bij alle uitvaartverzekeringen van toepassing en moet per polis worden nagekeken.

Hogere premie bij uitvaartverzekering voor zieken

Als er niet gekozen wordt voor carenzjaren, is het voor een verzekeraar mogelijk om een hogere premie te vragen. Op deze manier kan er meer geld worden opgespaard in de aankomende jaren en kan het risico op vroegtijdig overlijden worden afgedekt.

In hoeverre wordt jouw medische toestand onderzocht met een medische keuring?

De ene uitvaartverzekering gaat hierin verder dan de andere. Bij sommige verzekeraars gaat het uitsluitend om een gezondheidsverklaring en vindt er pas extra onderzoek plaats als dit benodigd lijkt. Bij andere verzekeraars wordt er direct een uitgebreid onderzoek gedaan. Een gezondheidsverklaring hoeft niet in jouw nadeel uit te pakken, vaak levert het zelfs extra premievoordeel op als blijkt dat je kerngezond bent. Ook kan het zo zijn dat het in jouw nadeel uitpakt en een bepaalde chronische ziekte als een hoger risico wordt ingeschat dan vooraf het geval was. Sommige verzekeringen kunnen zonder gezondheidsverklaring worden afgesloten.

Uitvaartverzekering en onderzoek na overlijden

Bij vroegtijdig overlijden kan het zo zijn dat een uitvaartverzekering daar onderzoek naar doet. Als iemand vrij snel na het afsluiten van een uitvaartverzekering overlijdt, kan dat immers een verdachte situatie zijn. Er kan onderzocht worden of er informatie is achtergehouden. Ook kan het zo dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de doodsoorzaak. Bij het invullen van een gezondheidsverklaring is het belangrijk om niets achter te houden voor uw uitvaartverzekeraar, zeker als je als ziek bent, ongeneeslijk ziek of terminaal. Als gegevens niet op een eerlijke manier zijn ingevuld, zal er namelijk geen uitkering of slechts een gedeeltelijke uitkering plaatsvinden.