Zoals bijna ieder jaar, gaat ook in 2020 de zorgpremie omhoog. Gemiddeld met zo’n drie euro per maand, afhankelijk van de zelfbepaalde tarieven van de zorgverzekeraars. Dit werd bekend gemaakt in de Miljoenennota, die tijdens Prinsjesdag is aangeboden.

Naast de premie verandert er nog meer aan de zorgverzekering. Mensen met een laag inkomen ontvangen bijvoorbeeld meer zorgtoeslag. Het eigen risico blijft gelijk.  

Zorgpremie stijgt

De lonen in de zorg en de zorguitgaven door de vergrijzing stijgen. Ook blijft het eigen risico gelijk. Met als gevolg dat de zorgpremie met 37 euro per jaar, oftewel zo’n 3 euro per maand, stijgt. De zorgverzekeraars bepalen nog altijd zelf hun zorgpremie voor aankomend jaar. De verhoging en prijzen wisselen dus per zorgverzekeraar.

Basisverzekering breidt uit
In 2020 vergoedt de basisverzekering een aantal extra zaken:

  • Heb je langer dan drie aaneengesloten dagen een behandeling in het ziekenhuis nodig (zonder opname)? Dan ontvang je een logeervergoeding van maximaal 75 euro per nacht.
  • De zorg van een specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten wordt vergoed.
  • Een nieuw medicijn voor patiënten met MS (Fampyra) wordt vergoed. Dit werd 1 september 2019 toegevoegd aan de basisverzekering en dit blijft zo in 2020.
  • Je betaalt geen eigen risico meer voor het begeleidingstraject om te stoppen met roken.
  • Zwangere vrouwen kunnen, net als in 2019, kiezen voor de NIPT. Je betaalt dan wel een eigen bijdrage van 175 euro.
  • De medicijnen Durvalumab voor patiënten met longkanker en Abemaciclib voor patiënten met borstkanker worden vergoed.
  • Heb je een geneesmiddel nodig dat door te hoge kosten niet in de basisverzekering wordt opgenomen? Dan betaal je in 2020, als de prijs niet te hoog is, niet voor de apotheekbereiding.

Eigen risico blijft gelijk

Je betaalt altijd eerst een bedrag aan zorgkosten uit de basisverzekering voordat de zorgverzekering overgaat tot een vergoeding. Dit is het verplichte eigen risico. De hoogte van het verplichte eigen risico blijft in 2020 hetzelfde, namelijk 385 euro.

Lagere korting op collectieve zorgverzekering
Heb je een collectieve zorgverzekering? De maximale korting die je mag krijgen, gaat van 10% naar 5% in 2020. Dit betekent dat je als collectief verzekerde bij gelijkblijvende premies meer gaat betalen. Half november 2019 worden de daadwerkelijke premies bekend gemaakt.

Zorgtoeslag

Ontvang je zorgtoeslag als bijdrage in de kosten voor je zorgverzekering? In 2020 stijgt de maximale zorgtoeslag met 67 euro voor alleenstaanden en met 95 euro voor meerpersoonshuishoudens.

Vergelijken zorgverzekering
Wil je jouw zorgverzekering voor 2020 vergelijken? Tegenwoordig doe je dat heel makkelijk online. Soms kun je veel geld besparen door over te stappen op een andere zorgverzekering. Of wellicht heb je komend jaar andere persoonlijke wensen of behoeften? Je hebt tot 1 februari 2020 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Zorg er dan wel voor dat je jouw oude zorgverzekering hebt opgezegd vóór 1 januari 2020.