Door een technische fout bij de verwerking van een bevolkingsonderzoek naar darmkanker hebben 35 mensen veel te laat te horen gekregen dat ze wellicht darmkanker hadden. De betrokkenen hadden de test in eerste instantie niet teruggestuurd; dat de darmkankertest pas nadat de tweede ronde bevolkingsonderzoek in 2016 en 2017 was gestart en de uitnodigingen daarvoor waren uitgegaan. Ze hebben de test uit de eerste ronde daarna alsnog opgestuurd. De houdbaarheid van deze test was echter in de meeste gevallen verlopen, waardoor de uitslag van de test onbetrouwbaar was.Het RIVM heeft een fout ontdekt bij het bevolkingsonderzoek naar darmkanker, zo melde het ministerie van Volksgezondheid vanmiddag gemeld aan de Tweede Kamer.

Computerfout darmkankertest

Mensen die hun thuistest voor darmkankertest in 2014 en 2015 hebben gedaan en te laat hebben ingeleverd, hebben geen uitslag gekregen. Dit kwam door een fout in het computersysteem. Bij 35 mensen ging het om een 'ongunstige' uitslag, maar deze mensen hebben toen geen bericht over de uitslag gehad. Dat betekent niet dat deze 35 mensen direct darmkanker hadden, maar wel dat er vervolgonderzoek nodig was. Door de fout in het computersysteem is dat niet gebeurd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid is zelf achter de fout gekomen en zegt dat de fout inmiddels hersteld is.

Houdbaarheid

De inzendingen van deze groep, die in totaal bestaat uit 604 mensen, werden niet herkend door het systeem. Daardoor werd de ontlasting wel onderzocht, maar al deze deelnemers kregen de uitslag niet te horen. Overigens was de houdbaarheid van de ingezonden testen meestal ook al verlopen.

De invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker is in 2014 gestart. In het bevolkingsonderzoek darmkanker krijgen personen tussen de 55 en 75 jaar elke twee jaar een uitnodiging voor deelname, waarbij zij thuis een informatieset met een ontlastingstest ontvangen. Na afname van een ontlastingsmonster sturen de deelnemers deze test in een bijgevoegde retourenveloppe op voor analyse. Bij een afwijkende uitslag van de ontlastingtest volgt een doorverwijzing voor vervolgonderzoek (intakegesprek en coloscopie). Wanneer een deelnemer de ontlastingtest niet binnen zes weken opstuurt, krijgt hij of zij een herinnering.

Nieuwe test

Inmiddels zijn alle 604 mensen schriftelijk geïnformeerd. De mensen met een onbetrouwbare of niet te beoordelen uitslag die niet met een nieuwe screeningsronde hadden meegedaan, hebben een nieuwe test ontvangen

De 35 mensen met een ongunstige uitslag krijgen een vervolgonderzoek. Hoewel bij een aantal van hen de houdbaarheid van de test ook al was verstreken, is het zekere voor het onzekere genomen. Met iedereen van deze groep heeft een arts inmiddels individueel contact gehad.

iFOBT

De test die gebruikt wordt is de iFOBT (immunologische fecale occult bloedtest). Deze test toont onzichtbare sporen bloed aan in de ontlasting. Een ongunstige uitslag betekent niet dat er ook sprake is van kanker; wel op een verhoogde kans op kanker. Of er daadwerkelijk sprake is van kanker of een voorstadium daarvan, kan pas met aanvullend onderzoek worden bepaald.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (preventie) zegt dat het it-systeem inmiddels is aangepast, waardoor mensen voortaan altijd een uitslag krijgen en dat er voortaan meer aandacht zal zijn voor het feit dat de test tijdig verstuurd moet worden.

Bron: Rijksoverheid