Onder jongeren is het een nieuwe trend om het gas uit de patronen voor slagroomspuiten in een ballon te spuiten. Het gas uit de ballon ademen ze vervolgens in voor een roes die enkele seconden duurt. Het inademen van lachgas is echter niet zonder risico's en kan bij langdurig gebruik ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Wat is lachgas?

Lachgas (distikstofmonoxide, N2O) is een kleurloos, niet-irriterend, zoetgeurend en zoet smakend gas. Het wordt in de geneeskunde gebruikt om patiënten kortdurend onder narcose te brengen, echter neemt het gebruik af omdat er geschiktere middelen zijn. Naast het medicinale gebruik wordt di-stikstofmonoxide gebruikt als drijfgas in de voedingsindustrie voor o.a. slagroomspuiten en industrieel: in gasflessen die o.a. in de auto- en motorsport circuleren om het vermogen van verbrandingsmotoren te vergroten. Tot slot wordt het middel steeds vaker gebruikt als roesmiddel wegens de milde, psychedelische effecten.

Gebruik van Lachgas

Lachgas is populair mede omdat het gemakkelijk en legaal verkrijgbaar is. Het wordt door gebruikers nauwelijks als ‘drug’ gezien, maar als een relatief onschuldig middel. Waar eerder vooral uitgaande jongeren lachgas gebruikten, wordt het nu ook vaker gezien bij andere groepen dan uitgaande jeugd, zoals jongeren op straat of rond schoolpleinen. Ook wordt er een toename gesignaleerd van de verkoop en het gebruik van lachgasballonnen in de reguliere horeca, op (openbare) evenementen en op feesten. Onder scholieren van 12-16 jaar heeft 8% ooit lachgas gebruikt en 2% in de afgelopen maand. Onder de oudere studenten van MBO en HBO (16-18 jaar) heeft 1 op de 6 het wel eens geprobeerd, en 20% van de 18-jarigen gebruikte in de afgelopen maand.

Hoe wordt lachgas gebruikt

Het gas wordt door middel van een cilinder of een patroon, voor gebruik in een slagroomspuit, in een ballon gespoten. Er wordt in en uit de ballon geademd, zodat het geïnhaleerde gas langer in de longen blijft. Om zuurstoftekort te voorkomen wordt er tussendoor soms gewone lucht ingeademd. In de recreatieve sfeer wordt alleen lachgas gebruikt, terwijl bij medisch gebruik van lachgas tegelijkertijd zuurstof wordt toegevoegd.

Effect van lachgas

Het inhaleren van lachgas zorgt voor een kortdurende maar sterke roes en is na 1 tot 5 minuten uitgewerkt. Er is sprake van een bewustzijnsdaling die een beetje lijkt op dronkenschap. Gebruikers kunnen lacherig worden. Ook krijgt de gebruiker tintelingen en is er een vervorming van de werkelijkheid in beeld en geluid. Dit kan zowel euforie als onrust of angst geven. • Niet-gebruikers zien ook een andere kant: gebruikers kunnen zich verliezen in hun ballontrip en sluiten zich af van hun omgeving. Omdat sommige lachgasgebruikers niet van ophouden weten is hun gedrag niet echt sfeer verhogend.

Risico’s van lachgas

Op korte termijn:

 • Bevriezen van longen
  De manier waarop lachgas gebruikt wordt, is zeer belangrijk. Lachgas mag nooit rechtstreeks vanuit de gasfles geïnhaleerd worden. Dit kan levensgevaarlijk zijn omdat het gas dan zo koud is dat de longen kunnen bevriezen. Ook lippen, neus en stembanden kunnen bevriezen.
 • Zuurstoftekort in de hersenen
  Lachgas kan leiden tot zuurstoftekort in de hersenen. Daarbij kun je concentratiestoornissen of hoofdpijn krijgen, duizelig worden, je evenwicht verliezen, verward zijn, misselijk worden, last hebben van gevoelloosheid of tintelingen of flauwvallen. Het risico is dat je hard kunt vallen.
 • Gevolgen zwangerschap
  Als je zwanger bent, kan lachgas een zuurstoftekort bij de baby veroorzaken. Dit heeft ernstige gevolgen voor de baby. Spontane abortus of ernstige geboorteafwijkingen kunnen optreden.
 • Verkeer
  Deelname aan verkeer na gebruik van lachgas is zeer gevaarlijk. Je kunt nog uren onoplettend blijven.
 • Verkoudheid
  Wanneer iemand verkouden is zit het hoofd verstopt. Wanneer dan lachgas wordt gebruikt is er sprake van extra druk in het hoofd en is er een kans dat het trommelvlies kan springen. Dit kan leiden tot oorpijn en blijvende gehoorschade.

Op lange termijn:

 • Neurologische stoornissen
  Bij langdurig chronisch gebruik (maanden of jarenlang bijna dagelijks gebruik) kunnen neurologische stoornissen optreden. Dit komt doordat lachgas de werking van vitamine B12 blokkeert. Symptomen van een tekort aan vitamine B12 zijn tintelingen in tenen en vingers. Veganisten (en in mindere mate vegetariërs) moeten extra behoedzaam zijn.
 • Blokkade glutamaatreceptor
  Lachgas blokkeert de glutamaatreceptor. Hierdoor kan hersenschade ontstaan. Narcose met lachgas aan jonge kinderen wordt daarom afgeraden.
 • Langdurig gebruik van lachgas kan leiden tot:
  • Onvruchtbaarheid
  • Impotentie
  • Neurologische schade
 • Lachgas en het jonge brein
  Het is nog onbekend wat het effect van lachgas is op het jonge (puber)brein. Gezien het jonge brein nog in ontwikkeling is, en van andere middelen bekend is dat dit van invloed is op de ontwikkeling van het brein, is voorzichtigheid geboden

Invloed andere stoffen
Sinds 2000 bestaat het vermoeden dat er kleine hoeveelheden van andere stoffen in lachgaspatronen kunnen zitten. Daarnaast kunnen minuscule stukjes metaal van de patroon zelf meekomen in een ballon. Het is onbekend wat dit betekent voor de gezondheid.