Capelle aan den IJssel, 10 oktober 2017 - Onderzoek van de Economist Intelligence Unit toont aan dat het voor veel Nederlandse vrouwen met of na borstkanker lastig is om weer succesvol aan de slag te gaan of om zelfs aan het werk te blijven.
Dit ondanks het feit dat zij dit graag willen. Onderzoekers vinden dat artsen, werkgevers en overheid zich moeten inspannen om de terugkeer naar de werkvloer makkelijker te maken.

De Economist Intelligence Unit (EIU) heeft vandaag het rapport ‘The Road to a Better Normal: Breast Cancer Patients and Survivors in the EU Workforce Report’ gepubliceerd.1 Nederland is een van de 10 landen waarin de studie is uitgevoerd onder vrouwen met en na borstkanker in de werkende leeftijd.

De onderzoekers van de EIU concluderen dat meer steun van artsen, werkgevers en de overheid weer aan het werk gaan voor deze vrouwen kan vergemakkelijken.

Uitdagingen om aan het werk te gaan

In de uitgebreide studie die door Pfizer gesponsord is, worden de uitdagingen beschreven die het groeiend aantal vrouwen met en na kanker in de werkende leeftijd in Europa tegenkomen als zij weer aan het werk willen gaan.

Het rapport schetst daarnaast belangrijke zaken die zorgverleners, werkgevers en overheden dienen te adresseren om ervan verzekerd te zijn dat vrouwen met borstkanker op het werk de steun krijgen die zij nodig hebben.

Zorgverleners kunnen beginnen met het praten over werk met hun patiënten, mogelijk als onderdeel van een uitkomst van de behandeling. Op hun beurt kunnen werkgevers, wier acties en houdingen centraal staan bij succesvolle terugkeer naar werk, passende beleidslijnen en programma’s instellen om proactief te kunnen reageren wanneer een werknemer na een ziekteperiode terugkeert op de werkplek. Verder kunnen overheden een relevant beleid opzetten over ‘kanker en werkgelegenheid’ om werknemers en werkgevers te helpen om geschikte en geïndividualiseerde terugkeer naar werkstrategieën uit te werken.

Verhoudingsgewijs veel borstkanker in Nederland

Nederland telt verhoudingsgewijs veel borstkankergevallen. Europees en wereldwijd staat Nederland op plaats vier van landen waar de ziekte het meeste voorkomt, met 165,2 per 100.000 vrouwen in 2012.2

Dankzij de vooruitgang in de ontwikkeling van nieuwe behandelmogelijkheden, genezen meer vrouwen met kanker in een vroeg stadium en leven vrouwen met gemetastaseerde borstkanker , de meest gevorderde fase van de ziekte3, langer.
Veel van deze vrouwen vallen in de werkende leeftijd en willen na de behandeling aan het werk blijven.

In Nederland is tussen 2002 en 2008 het aantal vrouwen met borstkanker die binnen een jaar na diagnose weer minstens parttime aan het werk gegaan is gelijk gebleven, namelijk  ongeveer 70%. 2
Echter, het aantal patiënten dat weer fulltime aan het werk gaat, is tijdens deze periode aanzienlijk gedaald van 52% naar 43%.2 Deze bevindingen geven aan dat verdere verbeteringen nodig zijn om ervan verzekerd te zijn dat vrouwen met borstkanker de steun op het werk krijgen die zij nodig hebben. Het is voor vrouwen die borstkanker hebben of hadden daarnaast uiteindelijk ook moeilijker  om aan het werk te blijven dan voor hen die de ziekte niet hebben meegemaakt. Data uit 2016 wijzen uit dat veel vrouwen met borstkanker op den duur eindigen met een uitkering of helemaal geen inkomen meer hebben. Van de vrouwen met borstkanker had 27 procent geen inkomen voor de diagnose, maar tien jaar na de diagnose was dit 66 procent. 2

De redenen om niet terug te keren op het werk zijn divers. Vaak is het overkomen van fysieke gevolgen van de kankerbehandeling een van de redenen alsook de niet-medische drempels waaronder het gebrek aan steun van de werkgever of collega’s.

"Nu steeds meer vrouwen in heel Europa borstkanker overleven, willen en kunnen velen van hen terug aan het werk, of zelfs ook beter aan het werk blijven gedurende de behandelingen," aldus Machteld de Bont, algemeen directeur van Care in Company dat organisaties ondersteunt wanneer kanker een medewerker treft. “Deze vrouwen halen een enorm gevoel van eigenwaarde en identiteit uit werk. En om niet aan het werk te kunnen, kan leiden tot een gevoel van isolement. Daarnaast kan het leiden tot economische rampen als we al die talenten aan de zijlijn laten staan.”

Pfizer vindt het belangrijk dat het rapport van het EIU een duidelijk beeld schetst. "Wereldwijd worden ieder jaar naar schatting 1,7 miljoen vrouwen gediagnosticeerd met borstkanker. Zoals uit dit rapport blijkt, staat de mogelijkheid om te blijven werken centraal voor veel van deze vrouwen," aldus Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer. "Pfizer is er trots op om in de voorhoede van wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker actief te zijn, maar ook om deze uitkomsten actief te ondersteunen. Pfizer Nederland streeft ernaar om een gecertificeerd ‘caring company’ te worden waar werken tijdens en na herstel van een ernstige ziekte zoals kanker op alle niveaus wordt ondersteund. Zo werken alle betrokkenen  samen om vrouwen te ondersteunen als ze terugkeren naar de werkplek."