Huidtherapeuten krijgen het hoogste cijfer van de Nederlanders

Nederlanders zijn over het algemeen erg tevreden over hun paramedische zorgverlener, zoals hun fysiotherapeut, huidtherapeut, oefentherapeut en logopedist. Gemiddeld geven zij hun therapeut het rapportcijfer 8,8. De patiënten zijn het meest tevreden over hun huidtherapeut. Gemiddeld krijgt deze groep een 9,1. Dit blijkt uit onderzoek onder bijna 140.000 respondenten. In dit onderzoek zijn de gegevens van zo’n 60 procent van alle praktijken van deze paramedische disciplines in Nederland meegenomen.

Uit het onderzoek Qualizorg blijkt dat het participatievermogen van de therapeut en de therapietrouw belangrijke factoren zijn voor de patiënttevredenheid. Daarnaast zijn de therapeuten beoordeeld op hun informatievoorziening, bejegening en hun vermogen om de verwachtingen van de patiënt over de behandeling te managen. “Er is duidelijk naar voren gekomen dat de ervaren communicatie naar de patiënt de belangrijkste factor van tevredenheid is, en dat de patiënt betrokken wil worden bij het behandelplan”, zegt Van Zuidam.

Fysiotherapie

Als het gaat om fysiotherapie hebben de respondenten aangegeven dat het doel, de voortgang en de resultaten van de behandeling het zwaarst meewegen in hun uiteindelijke oordeel. Daarmee is er een duidelijke focus op het belang van de dialoog in de behandelkamer. Verder is de laagopgeleide Nederlander over het algemeen tevreden met het behandelplan dan de hoogopgeleide Nederlander.

Uit het onderzoek blijkt ook dat mannen gemiddeld genomen iets kritischer zijn op hun fysiotherapeut dan vrouwen en dat naarmate de vrouw ouder is, is ze meer tevreden met haar therapeut. Gemiddeld geeft de vrouw in de leeftijdscategorie 16 tot en met 20 jaar haar fysiotherapeut een 8,4. Vrouwen ouder dan 80 jaar geven hun fysiotherapeut ruim een 8,9. Vrouwen zijn ten opzichte van mannen wel kritischer als het gaat om privacy en de hygiëne in de praktijken. De hoge cijfers die de respondenten aan hun therapeut geven, tonen aan dat de meeste praktijken deze zaken goed op orde hebben.”

Oefentherapeut, logopedist en huidtherapeut

Naast de fysiotherapeuten is er in het onderzoek ook gekeken naar hoe tevreden de Nederlanders zijn met hun oefentherapeut, logopedist en huidtherapeut. Opvallend is dat de respondenten in Noord-Holland hun oefentherapeut de hoogste algemene beoordeling geven. Verder wijst het onderzoek uit dat leeftijd geen rol speelt in de algemene beoordeling. Wel blijkt dat chronische patiënten eerder hun oefentherapeut aanbevelen dan niet-chronische patiënten.

Als het gaat om de logopedist zijn de mensen in Noord-Brabant juist het meest tevreden met hun logopedist. Gemiddeld geven zij de logopedist het cijfer 9. Groningers daarentegen zijn juist het minst tevreden en waarderen hun logopedist ruim een halve punt lager. Daarbij is het voor een logopedist erg belangrijk om hun patiënt goed te informeren. Informatievoorziening is namelijk in de ogen van een logopediepatiënt het belangrijkste thema waarop men hun algemene oordeel vormt.

Wanneer we kijken naar de huidtherapeuten in Nederland zien we geen verschillen. In heel het land geven de respondenten hun huidtherapeut een hoog cijfer waardoor het gemiddelde uitkomt op een 9,1.

Communicatie tussen zorgverlener en patiënt cruciaal

Opvallend is dat voor alle disciplines voornamelijk de communicatie tussen zorgverlener en patiënt van cruciaal belang is voor de algehele tevredenheid.

Bron: Qualizorg