Het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform lanceert op het nationale AYA congres SPACE 4 AYA op 8 maart een vooruitstrevende applicatie die contact en begrip tussen AYA’s (Adolescents & Young Adults, tussen de 18 en 35 jaar met kanker) en hun naasten vergemakkelijkt. Uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK) blijkt dat jongvolwassenen veelal volop in het leven willen blijven staan tijdens en na kanker, en willen voorkomen dat plots alles om hun ziekte draait. De nieuwe app speelt in op die behoefte en dient als hulpmiddel om contact te leggen en meer begrip en autonomie te kweken.

Vóór alles: een mens

Kanker heeft vaak een beklemmend of zelfs verstikkend effect op relaties. Vrienden durven niet meer langs te komen, familieleden weten niet hoe ze kunnen helpen en de lichamelijke en psychische hindernissen zijn vaak lastig te begrijpen. Daarnaast heeft de AYA tijdens het ziekteproces behoefte om gezien te worden als vriend, studiegenoot, familielid en collega. Kortom wie de AYA is naast de ziekte. Kanker belemmert dit omdat de ziekte en behandeling ineens op de voorgrond staan. Met deze inzichten is het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform aan de slag gegaan. Het resultaat: de AYA-Match. Deze applicatie verbindt AYA’s op een luchtige en laagdrempelige manier met hun naasten.

Doe jij mijn boodschappen? Dan gaan we daarna de kroeg in!

De ‘AYA-Match’ is een appetizer tot contact tussen AYA’s en hun omgeving. Als AYA kan je middels een luchtige spelvorm laten weten wie je bent, wat jou helpt, hoe je je voelt en waar je behoefte aan hebt. Aan de hand van diverse stellingen: “Als je niet weet wat je moet zeggen, dan moet je dát maar tegen me zeggen” of “Gedachten over mijn laatste levensfase houd ik het liefst voor mezelf”, tot activiteitenverzoeken: “Ik heb overmorgen vervoer naar het ziekenhuis nodig”, komen vrienden en familie makkelijker te weten wat de AYA wil of waar de behoefte ligt, en kunnen ze reageren op een verzoek. Wanneer er een ‘match’ is, kan de AYA zelf kiezen met wie hij de activiteit gaat ondernemen. Dankzij de app wordt de zwaarte van kanker binnen relaties verlicht, en worden moeilijke onderwerpen bespreekbaar.

Onderzoek naar effect en inzetbaarheid van Match

De app wordt ingezet bij jongvolwassenen, maar de potentie om ook anderen te dienen is groot. Daarom doen ervaringsdeskundigen onderzoek naar het gebruik en de invloed van de app op het verbeteren van contact en begrip. Ze brengen de behoeftes van AYA’s in kaart, maar onderzoeken ook de potentie om de app ook bij andere doelgroepen in te zetten.

Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ platform

De app is in lijn met het doel van het platform om zorg te bieden die inspeelt op de wensen en behoeften van AYA’s. Dit doen ze door middel van de inzet van leeftijdsspecifieke zorg, onderzoek en onderwijs. Het platform is een nationaal zorgnetwerk van zorgprofessionals en AYA’s uit de 8 UMC’s, een aantal grote ziekenhuizen en de eerste lijn.
De ‘AYA-Match’ app is gratis te downloaden in Apple’s App Store en de Google Play store voor Android, via de zoekterm ‘AYA Match’. Zorg Innovatie Fonds, het VIOZ-fonds en Janssen-Cilag B.V. geloven dat de ‘AYA Match’ van grote waarde is voor de levenskwaliteit van mensen met kanker en hebben daarom de app met hun ondersteuning mede mogelijk gemaakt. De app is gecreëerd door AYA’s en naasten en in opdracht van het platform gemaakt door IIsfontein.

Over AYA

Het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform is opgericht om overleving en kwaliteit van leven van de AYA te optimaliseren en versnippering van kennis en kunde van ‘kanker op de AYA leeftijd te voorkomen'. Dit zorgnetwerk waarin zorgprofessionals, AYA’s samenwerken draagt zorg voor ‘state of the art’ leeftijdsspecifieke en integrale AYA-zorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het platform organiseert jaarlijks het AYA congres; een blending, niet klassiek congres voor zorgprofessionals en AYA’s over leeftijdsspecifieke zorg.

Over SPACE 4 AYA – nationale AYA ‘Jong & Kanker’ Symposium

De jubileum editie van het nationale AYA ‘Jong & Kanker’ symposium vindt donderdag 8 maart 2018 plaats in Stadion Galgenwaard, Utrecht. Het SPACE 4 AYA symposium heeft een gevarieerd programma voor AYA’s én zorgprofessionals waarin alle kennis en kunde over verschillende ‘Kanker op de AYA leeftijd’ thema’s inspirerend en uitnodigend uitgewisseld worden. Dit wordt gedaan via interactieve presentaties door professionals en AYA’s in plenaire en parallelle sessies. Daarnaast vinden er posterpresentaties plaats. SPACE 4 AYA geeft de deelnemer een stevige ‘Kanker op de AYA leeftijd’ kennis upload waarmee je in de praktijk verder kan en draagt daarmee bij aan een betere kwaliteit van leven van de AYA.
Bron: Stichting Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform