In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen een vorm van oorsuizen (tinnitus). Daarvan gaan ongeveer 340.000 het zorgtraject in, beginnend bij de huisarts. Een deel hiervan wordt verwezen naar de KNO-arts. Veel mensen hebben last van oorsuizen. Zij horen geluiden zoals ruisen, piepen of fluiten, hoog of laag, hard of zacht, combinatie van geluiden, onafgebroken of bij vlagen. Maar behalve zijzelf kan niemand deze geluiden horen. Om meer aandacht aan het onderwerp te besteden is het in Nederland van 5 tot 10 februari:

Week van het Oorsuizen

KNO-arts Martijn Grijseels: “Bijna dagelijks komen er patiënten op de polikliniek met oorsuizen, dit kunnen oudere mensen met gehoor problemen zijn, maar ook steeds meer jongere patiënten hebben er last van.“ Wanneer patiënten op de polikliniek komen is de amnese van belang: welke invloed heeft het oorsuizen op het dagelijks leven? Hoe is het gehoor? Onderzoek kan dan uitwijzen of er medische oorzaken zijn aan te wijzen. Maar dit is niet altijd het geval.

Wat zijn de oorzaken

Tinnitus kan het gevolg zijn van langdurige blootstelling aan (te veel) lawaai, maar ook van afwijkingen aan het gehoororgaan, de hersenen of het kaakgewricht. Het kan daarnaast een bijverschijnsel zijn van andere aandoeningen of medicijnen. Ook kan stress een rol spelen.

Geen medische oorzaak

De behandelmogelijkheden van tinnitus zijn helaas nog beperkt en hangen nauw samen met de oorzaak. Wanneer onderzoek uitwijst dat er medisch weinig gedaan kan worden betekent dit niet dat er geen behandeling mogelijk is. De KNO arts kan u verder behandelen of eventueel verwijzen naar een Audiologisch Centrum. Werkgroep Prevent Bekend is dat oorsuizen steeds vaker voorkomt op jonge leeftijd. In dit geval is preventie erg belangrijk, voorkomen is altijd beter dan genezen. Vanuit de landelijke KNO vereniging is de werkgroep prevENT opgezet. Een campagne met als doel gehoorschade op jonge leeftijd tegen te gaan en daarmee ook de gevolgen op lange termijn. Grijseels: “Het is erg belangrijk om lawaai te mijden “,

Mijn advies is dan ook vaak: gebruik oordoppen tijdens festivals, ga niet te dicht bij boxen staan en vermijd hard geluid. Om aan te geven waar patiënt met oorsuizen precies mee leven, kunnen bezoekers tijdens de Week van het Oorsuizen 2018 op de actiepagina: www.stichtinghoormij.nl/ met eigen oren horen hoe tinnitus klinkt. Meer informatie over tinnitus, advies over behandeling en hulpmiddelen en vergoedingen is te vinden op www.hoorwijzer.nl