Menig ouder kent de worsteling: hoe krijgt mijn kind genoeg groenten binnen? Vooral in gezinnen met lage inkomens is gezond eten niet altijd de norm, wat de kans op overgewicht groter maakt en zelfs de kans op gezondheidsproblemen in de toekomst vergroot. Om het eten van groenten leuk en vanzelfsprekend te maken, delen staatssecretarissen Martin van Rijn en Jetta Klijnsma en de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh groenteboxjes uit op een voorschool in de Haagse aandacht wijk Escamp. Het is de aftrap van een pilot op meer voorscholen.

Uit een eerdere proef in Rotterdam bleek dat kinderen significant meer groenten gingen eten na het uitdelen van de boxjes. In de vrolijke bakjes zitten groenten,
informatie over gezond eten, recepten en een vormpje waarmee leuke figuurtjes uit groenten kunnen worden gestoken.

De proef richt zich op wijken waar veel mensen met een laag inkomen wonen. In deze wijken wonen over het algemeen meer kinderen met overgewicht. Een ongezond gewicht op jonge leeftijd is een belangrijke voorspeller van ongezond gewicht op latere leeftijd, en daarmee voor een grotere kans op gezondheidsproblemen.

Het project met de groente box is een initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG) in samenwerking met de ministeries van VWS en SZW.  De gemeente Den Haag betaalt de in totaal 500 boxjes uit het budget voor kinderen in armoede en Albert Heijn levert de groenten tegen kostprijs en distribueert deze. Na afloop wordt de pilot met ouders en kinderen geëvalueerd om te zien welke kansen en uitdagingen er zijn voor een vervolg. Vanuit de Voorscholen is er in samenwerking met het stevig verankerde HAGG-programma een goede basis gelegd voor gezonde leefstijl en werken partijen in een doorgaande lijn aan verbeteringen.

Bron: Gemeente Den Haag