Jaarlijks overlijden minstens 60 baby’s doordat hun moeder tijdens de zwangerschap rookt. 1 op de 5 lager opgeleide zwangeren rookt dagelijks gedurende de hele zwangerschap. De Taskforce Rookvrije Start vraagt het  kabinet om het huidige tabaksbeleid verder aan te scherpen. In landen als het Verenigd Koninkrijk, waar een krachtig overheidsbeleid is gerealiseerd, laat onderzoek grote gezondheidsvoordelen voor baby’s en kinderen zien, zoals minder ziekenhuisopnames voor kinderen met ernstige luchtweginfecties of astma-aanvallen1.

De Taskforce Rookvrije Start, waarin negen beroepsgroepen uit de zorg zijn vertegenwoordigd, roept het nieuwe kabinet op tot de volgende maatregelen in het regeerakkoord:

  • Fors verhogen van tabaksaccijns.
  • Hulp bij stoppen-met-roken voor (aanstaande) ouders buiten het eigen risico houden en volledige vergoeding voor gedragsmatige en medicamenteuze behandeling verslavingsgeneeskundige zorg indien geïndiceerd.
  • En verdere maatregelen te nemen conform het standpunt tabaksontmoediging: "naar een rookvrije samenleving" van de KNMG2, zoals het verminderen van verkooppunten en rookvrij maken van openbare ruimten zoals speeltuinen.

1. Faber T, Kumar A, Mackenbach JP, Millett C, Basu S, Sheikh A, Been JV. Effect of tobacco control policies on perinatal and child health: a systematic review and meta-analysis. Lancet Public Health; 2: e420-e37
2. KNMG standpunt tabaksontmoediging. Naar een rookvrije samenleving. Utrecht 2016

Bron: Erfo4all