Bijsluitertekst A.Vogel Atrosan tabletten

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit traditionele kruidengeneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept). Het is bedoeld voor de behandeling van een milde aandoening, waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om A. Vogel Atrosan tabletten zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter: het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker indien nodig om meer informatie of advies indien nodig.
* Raadpleeg uw arts indien u na 4 weken onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten bemerkt of wanneer klachten terugkeren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is A. Vogel Atrosan tabletten en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u A. Vogel Atrosan tabletten gebruikt?
3. Hoe wordt A. Vogel Atrosan tabletten gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u A. Vogel Atrosan tabletten?
6. Algemene informatie

A.Vogel Atrosan tabletten

Het actieve bestanddeel is een gedroogd ethanolextract van gedroogde wortels van Harpagophytum procumbens DC en/of Harpagophytum zeyheri Decne (Duivelsklauw).

Een tablet van 855 mg bevat 480 mg extract. Dit komt overeen met 720-1440 mg gedroogde wortels.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactosemonohydraat, maïszetmeel (Zea mays), microkristallijne cellulose, silica, hydroxypropylmethylcellulose, magnesiumstearaat, talk, titaniumdioxide, Macrogol 6000.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen:
Biohorma B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg

Voor meer informatie kunt u bellen met 0900-2464646 (10 cpm) of een e-mail sturen naar info@avogel.nl.

In het register voor farmaceutische producten is A. Vogel Atrosan tabletten ingeschreven onder RVG 101653.

1. Wat is A.Vogel Atrosan tabletten en waarvoor wordt het gebruikt?

Traditioneel kruidengeneesmiddel ter verlichting van milde gewrichtspijn. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op langdurige gebruikservaring.
De tabletten worden verpakt in een potje met 30 tabletten en een potje met 60 tabletten.

2. Wat moet u weten voordat u A.Vogel Atrosan tabletten gebruikt?

Wanneer mag u Atrosan tabletten niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor Harpagophytum soorten, of voor een van de hulpstoffen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Atrosan tabletten?

Indien de gewrichtspijnen gepaard gaan met roodheid en zwelling van de gewrichten dient voor het gebruik een arts te worden geraadpleegd. Uit voorzorg wordt het gebruik van Harpagophytum preparaten door patiënten met een ulcus pepticum of ulcus duodeni afgeraden. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met hart- en vaatziekten.

Gebruik van Atrosan tabletten in combinatie met voedsel en drank

Atrosan tabletten kan in combinatie met voedsel en drank worden ingenomen.

Gebruik van Atrosan tabletten tijdens zwangerschap en borstvoeding
Atrosan tabletten niet gebruiken tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Atrosan tabletten beïnvloedt de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van Atrosan tabletten in gebruik met andere geneesmiddelen

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt.

3. Hoe wordt A. Vogel Atrosan tabletten gebruikt?

Volwassenen: tenzij anders is voorgeschreven 2x daags 1 tablet met wat water innemen. Als de klachten verergeren of u na 4 weken onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten bemerkt, raadpleeg dan uw arts.

Er is geen relevante indicatie voor het gebruik van Atrosan tabletten door kinderen.

Wat moet u doen wanneer u te veel van Atrosan tabletten heeft ingenomen?

Wanneer u per ongeluk te veel Atrosan tabletten hebt ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Atrosan tabletten in te nemen?

Wanneer u de tabletten vergeten bent in te nemen, neem dan geen extra tabletten. Maar wacht tot het eerstvolgende tijdstip en neem dan het gebruikelijke aantal tabletten.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Atrosan tabletten wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten wanneer u stopt met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen

Even als bij andere medicijnen kunnen er tijdens het gebruik Atrosan tabletten bijwerkingen optreden. Gemeld zijn hoofdpijn, duizeligheid, diaree, misselijkheid, buikpijn en allergische huidreacties. Frequentie is onbekend. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u A. Vogel Atrosan tabletten?

Atrosan tabletten buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Dit geneesmiddel dient in de originele verpakking beneden 25°C te worden bewaard.
De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op het doosje en het etiket op het potje. U vindt de datum na of onder de woorden “tenminste houdbaar tot einde”. De uiterste gebruiksdatum is vermeld in de vorm van de maand in cijfers en het jaartal in cijfers (bijvoorbeeld 07-2010 = juli 2010). Na verstrijken van deze datum dient u Atrosan tabletten niet meer te gebruiken.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op juni 2010.