Patientenbijsluiter

U heeft Ascal 600, poeder in sachet gekregen. Dit is een middel dat een koortsverlagende, pijnstillende en ontstekingsremmende werking heeft. In deze bijsluiter vindt u informatie over het gebruik van Ascal 600. Leest u deze bijsluiter goed, ook als u Ascal 600 al langer gebruikt; de informatie kan zijn aangepast aan nieuwe inzichten. Op die manier blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Wat is de samenstelling van Ascal 600?

Ascal 600 bevat per sachet: carbasalaat calcium 600 mg. Ascal 600 bevat geen hulpstoffen.

Hoe is Ascal 600 verpakt?

Ascal 600 is verpakt in een kartonnen doosje met daarin 30 of 100 sachets

Wat doet Ascal 600?

Ascal 600 is een poeder dat volledig oplosbaar is in water. Ascal 600 werkt koortsverlagend, pijnstillend en ontstekingsremmend. Daarnaast remt Ascal 600 de samenklontering van bloedplaatjes.

Ascal 600 bevat carbasalaat calcium als werkzame stof. Carbasalaat calcium is het calciumzout van acetylsalicylzuur. Dit is een speciale vorm van acetylsalicylzuur, die volledig oplosbaar is in water. Hierdoor komen minder vaak maagklachten voor dan bij producten die de gewone vorm van acetylsalicylzuur bevatten.

Tijdens migraine-aanvallen is de opname van carbasalaat calcium verminderd. Een combinatie van Ascal met metoclopramide zorgt voor een normalisatie van de opname.

Ascal 600 poeder in sachet 600 mg carbasalaat calcium RVG 08184

Wie is verantwoordelijk voor het in de handel brengen?

Dagra Pharma B.V.
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen

Distributeur.

ASTA Medics B.V.

Ascal 600 is in het register ingeschreven onder RVG 08184.

Wanneer wordt Ascal 600 gebruikt?

Ascal 600 kunt u gebruiken bij hoofdpijn, kiespijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na inenting, reumatische pijn, zenuwpijn, spit, spierpijn en menstruatiepijn. Ook kunt u Ascal 600 in combinatie met metoclopramide gebruiken bij migraineaanvallen die gepaard gaan met misselijkheid en braken.

Wanneer mag u Ascal 600 niet gebruiken?

U mag geen Ascal 600 gebruiken:

als u een maagpatiënt bent of bij eerder gebruik maagpijn heeft gekregen;
als u een maagzweer of zweer in de twaalfvingerige dam of de slokdarm heeft;
als u een maag-/darmbloedingen of andere bloedingen zoals hersenbloedingen heeft; als u overgevoelig bent voor salicylzuurverbindingen of soortgelijke pijnstillende verbindingen (b.v. sommige astmapatiënten; deze kunnen een aanval krijgen of flauwvallen);
als u een verminderde leverfunctie of ernstige verminderde nierfunctie heeft; als u neiging tot bloeden of stollingsstoornissen heeft;
als u met antistollingsmiddelen wordt behandeld.

Waar moet u verder op letten voordat u Ascal 600 gebruikt?
Ascal 600 mag bij kinderen die verschijnselen hebben van griep of waterpokken alleen op advies van de arts worden toegediend en uitsluitend als andere maatregelen tekortschieten. Mocht er in het verloop van deze aandoeningen sprake zijn van langdurig overgeven, bewustzijnsverlaging of gedragsstoornissen, dan kan dit duiden op het syndroom van Reye, een zeer zeldzaam voorkomende, maar onder bepaalde omstandigheden levensgevaarlijke ziekte, die onmiddellijk ingrijpen door een arts noodzakelijk maakt.

Voorzichtigheid is geboden:

wanneer u een bepaald enzymtekort (glucose-6-fosfaat-dehydrogenase of glutathionperoxidase) heeft;

bij bejaarden;

wanneer u een nierfunctiestoornis heeft;
als u verhoogde bloeddruk of hartaandoeningen heeft, in verband met het mogelijk vasthouden van vocht (vochtretentie en oedeem) in het lichaam.

Ascal 600 kan de verschijnselen van een infectie onderdrukken. Terughoudendheid is daarom geboden bij patiënten met infecties.
U mag geen Ascal 600 gebruiken kort voor of kort na het trekken van tanden en/of kiezen in verband met het risico op een verlengde bloedingstijd.
Kort voor of kort na alcoholgebruik geen Ascal 600 innemen.

Langdurig of veelvuldig gebruik wordt afgeraden tenzij op advies van uw arts.
Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Indien u Ascal gebruikt in combinatie met metoclopramide, moet u rekening houden met situaties waarbij metoclopramide niet gebruikt mag worden, met de wisselwerkingen van metoclopramide met andere geneesmiddelen en met de waarschuwingen die gelden voor metodopramide.

Mag u Ascal 600 gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft?

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, mag u Ascal 600 uitsluitend gebruiken op advies van uw arts. Gebruik geen Ascal 600 gedurende de laatste 3 maanden van de zwangerschap.
Gebruik tijdens de periode van borstvoeding wordt afgeraden.

Beïnvloedt Ascal 600 het reactie- en concentratievermogen?

Invloed op de rijvaardigheid valt in het algemeen niet te verwachten. Indien zich in incidentele gevallen duizeligheid voordoet, dient u hiermee rekening te houden.

Kan Ascal 600 samen met andere (genees)middelen gebruikt worden?

Sommige geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om bepaalde redenen niet gelijktijdig gebruikt warden. Als u Ascal 600 samen met antistollingsmiddelen gebruikt, kan dit leiden tot een versterking van de bloedingsneiging. In combinatie met alcohol, ontstaat een toegenomen kans op maagklachten.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Hoe moet u Ascal 600 innemen en welke dosering moet u nemen?

Volwassenen:
De inhoud van 1-2 sachets per keer, maximaal 8 sachets (in 4 giften of meer) per etmaal.
Bij migraine: na het begin van een migraineaanval, neemt u de inhoud van twee sachets in met 1 tablet metoclopramide 10 mg. Zonodig kan deze dosering na enkele uren nog eens herhaald worden tot een maximum van 6 sachets en 3 tabletten metoclopramide 10 mg per dag.
Neem Ascal 600 in opgeloste vorm in. Doe de inhoud van een sachet in een glas, voeg vloeistof (bij voorkeur water) tot een half glas toe en los het poeder op door te roeren. Aanbevolen wordt om de inhoud van de sachet even los te schudden en de bovenkant er af te knippen i.p.v. af te scheuren.

Wat moet u doen bij een overdosering?

In het geval van of bij het vermoeden van overdosering, moet onmiddellijk een arts gewaarschuwd worden.

Verschijnselen bij een matige vergiftiging: duizeligheid, hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid, misselijkheid, braken en maagpijn.
Verschijnselen bij een ernstige vergiftiging: een toestand van acidose (abnormale toestand van de patiënt door ophoping van zuren of verlies van basen); koorts, heftig transpireren leidend tot uitdroging; onrust, verkrampingen, hallucinaties; coma en ademstilstand. Bij een matige vergiftiging kan geprobeerd worden de patiënt te laten braken, lukt dat niet dan moet de maag gespoeld worden.

Welke bijwerkingen kunnen optreden?

Behalve de gewenste effecten kan een geneesmiddel ook enige ongewenste reacties (bijwerkingen) veroorzaken.

Bij gebruik van Ascal 600 kunnen voorkomen: maagklachten (ontsteking van maagslijmvlies en zuurbranden), bloedverlies in de maag en in de darmen (bloedverlies via de ontlasting is voor de patiënt meestal niet waarneembaar, bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot bloedarmoede). Overgevoeligheidsverschijnselen waaronder jeuk, huiduitslag, vochtophopingen in de huid en slijmvliezen, rhinitis (ontsteking van het neusslijmvlies), vernauwing van de luchtwegen en ernstige shock.
Verlenging van de bloedingstijd. Tijdelijk gehoorverlies en oorsuizen.

Als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter vermeld is, wordt u verzocht uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te brengen.

Hoe lang is Ascal 600 houdbaar en hoe moet u het bewaren?

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Gebruik dit middel niet meer na de op de verpakking vermelde datum.

januari 1998