Maart 2004

Balsoclase-E pentoxyverine bij kriebelhoest voor volwassenen zorgvuldig te gebruiken om resultaat te bereiken.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie.

* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals te lezen.
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
* Raadpleeg uw arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter.
1. Wat is Balsoclase-E pentoxyverine bij kriebelhoest voor volwassenen en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Balsoclase-E pentoxyverine bij kriebelhoest voor volwassenen gebruikt.
3. Hoe wordt Balsoclase-E pentoxyverine bij kriebelhoest voor volwassenen gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Balsoclase-E pentoxyverine bij kriebelhoest voor volwassenen?

Balsoclase-E pentoxyverine bij kriebelhoest voor volwassenen, zetpil
* Het werkzame bestanddeel is: pentoxyverine. De zetpil bevat 50 mg pentoxyverine.
* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: eucalyptol, vast vet en neutraal vet.
Registratiehouder:
UCB Pharma B.V.,
Postbus 6851
, 4802 IIW Breda
(tel.: 076-5879222).

Fabrikant: UCB Pharma s.a.
(Pharma Sector),
Chemin du Foriest,
B-1420 Braine-L'Alleud,
Belgie.

In het register ingeschreven onder RVG 14993.

1. WAT IS BALSOCLASE-E PENTOXYVERINE BIJ KRIEBELHOEST VOOR VOLWASSENEN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Balsoclase-E pentoxyverine bij kriebelhoest voor volwassenen behoort tot de groep van de hoestmiddelen en het werkzame bestanddeel bezit een hoestonderdrukkende werking. Balsoclase-E pentoxyverine bij kriebelhoest voor volwassenen is verkrijgbaar in een doosje met 2 strips, elk met 6 zetpillen.
Balsoclase-E pentoxyverine bij kriebelhoest voor volwassenen wordt gebruikt
* ter verlichting van hoestklachten

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U BALSOCLASE-E PENTOXYVERINE BIJ KRIEBELHOEST VOOR VOLWASSENEN GEBRUIKT

Gebruik Balsoclase-E pentoxyverine bij kriebelhoest voor volwassenen niet
* wanneer sprake is van overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van het product
* wanneer sprake is van ademhalingsstoornissen
Wees extra voorzichtig met Balsoclase-E pentoxyverine bij kriebelhoest voor volwassenen • bij patienten met lever- en nierziekten is voorzichtigheid geboden wegens het ontbreken van voldoende gegevens

Gebruik van Balsoclase-E pentoxyverine bij kriebelhoest voor volwassenen in combinatie met andere geneesmiddelen
Bij het gebruik van Balsoclase-E pentoxyverine bij kriebelhoest voor volwassenen zijn wisselwerkingen met andere geneesmiddelen niet onderzocht. Het is altijd raadzaan uw arts te informeren, wanneer andere geneesmiddelen worden gebruikt.

Zwangerschap

Aangeraden wordt om de zetpillen niet te gebruiken tijdens de zwangerschap. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Aangeraden wordt om de zetpillen niet te gebruiken tijdens de periode dat borstvoeding wordt gegeven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT BALSOCLASE-E PENTOXYVERINE BIJ KRIEBELHOEST VOOR VOLWASSENEN GEBRUIKT?

Voor kinderen van 12 jaar tot 16 jaar bedraagt de dosering: 2 keer per dag een zetpil voor volwassenen.
Voor volwassenen bedraagt de dosering: 2, maximaal 3 zetpillen voor volwassenen per dag. De aangegeven dosering mag uitsluitend op voorschrift van uw arts worden overschreden.
De zetpil dient via de anus te worden ingebracht. Als de zetpillen voor het inbrengen eerst even in wat water worden gedompeld glijden ze makkelijker naar binnen.
In geval u bemerkt dat Balsoclase-E pentoxyverine bij kriebelhoest voor volwassenen te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Balsoclase-E pentoxyverine bij kriebelhoest voor volwassenen heeft gebruikt:
Wanneer u teveel van Balsoclase-E pentoxyverine bij kriebelhoest voor volwassenen heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Als teveel is gebruikt kunnen de volgende verschijnselen optreden: sufheid, slaperigheid, misselijkheid, ophouden van de urine, droge mond, staar (glaucoom) en een verminderde ademhaling.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Balsoclase-E pentoxyverine bij kriebelhoest voor volwassenen te gebruiken:
Wanneer u vergeten bent een zetpil in te brengen, kan de vergeten zetpil binnen 3 uur alsnog worden ingebracht. Neem nooit een dubbele dosis van Balsoclase-E pentoxyverine bij kriebelhoest voor volwassenen om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer met de behandeling met Balsoclase-E pentoxyverine bij kriebelhoest voor volwassenen wordt gestopt:
Tot op heden is geen melding gemaakt van het optreden van lichamelijke verschijnselen, wanneer gestopt wordt met het gebruiken van Balsoclase-E pentoxyverine bij kriebelhoest voor volwassenen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Balsoclase-E pentoxyverine bij kriebelhoest voor volwassenen bijwerkingen veroorzaken. Bij het gebruik kunnen incidenteel de volgende bijwerkingen optreden:
* huiduitslag
* droge mond of keel
* vermoeidheid

Minder voorkomende bijwerkingen kunnen zijn:
* hoofdpijn
* duizeligheid
* vertraagd reactievermogen
* misselijkheid en braken
* pijn in de bovenbuik
* diarree
In geval er een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die als ernstig wordt ervaren, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U BALSOCLASE-E PENTOXYVERINE BIJ KRIEBELHOEST VOOR VOLWASSENEN?
Balsoclase-E pentoxyverine bij kriebelhoest voor volwassenen buiten bereik en zicht van volwassenen houden. Bewaren beneden 25°C.
Uiterste gebruiksdatum: gebruik Balsoclase-E pentoxyverine bij kriebelhoest voor volwassenen niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp". Bij klachten dient u het op de verpakking vermelde chargenummer op te geven.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op 1 maart 2004.