21.05.2002

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft bet belangrijk om Bekunis Senna zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
* Raadpleeg uw arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Bekunis Senna, kruidenthee en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Bekunis Senna, kruidenthee gebruikt.
3. Hoe wordt Bekunis Senna, kruidenthee gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Bekunis Senna, kruidenthee?

Bekunis® Senna, Kruidenthee 80 g

Samenstelling:

Bekunis Senna, kruidenthee bevat per gram
Sennae angustifoliae frucfus 750,0 mg
Bonne angustifoliae folium 250,0 mg

As werkzame ingrediënten bevat elke gram product minimaal 22,7 mg sennosiden. Er zijn geen hulpstoffen gebruikt.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland:
roho arzneimittel Gmbh
D-28333 Bremen
Duitsland

Voor inlichtingen en correspondentie in Nederland:
Kempharm by
Postbus 26
5460 AA Veghel

Voor vragen over dit geneesmiddel bel 0800-0997773.
In het register ingeschreven onder RVG 01875.

1. Wat is Bekunis Senna, kruidenthee en waarvoor wordt het gebruikt? Farmaceutische vorm en inhoud: Kruidenthee, 80g

Geneesmiddelengroep: laxantia (middelen die de ontlasting bevorderen).

Toepassing: Bekunis Senna, kruidenthee kan gebruikt worden bij verstopping.

2. Wat u moat weten voordat u Bekunis Senn, kruidenthee gebruikt. Gebruik Bekunis Senna, kruidenthee niet bij vernauwing of afsluiting van de darm, acute ontstekingen in het maagdarmkanaal, bij plotseling optredende buikpijn.

Wees extra voorzichtig met Bekunis Senna, kruidenthee.
Bekunis Senna, kruidenthee niet langer dan 2 weken achter elkaar gebruiken zonder uw arts te raadplegen. Bij zeer langdurig of permanent gebruik kunnen de volgende verschijnselen optreden:
- Verlies van elektrolyten (vooral kalium),
Het voorkomen van eiwit of bloed in de urine
Beïnvloeding van de beweeglijkheid van de dikke darm alsmede een verkleuring van de dikke darm slijmvlies.

220921_Bek. PB 80g NL 21.05.2002 15:Jr Uhr Seite 2

Zwangerschap en borstvoeding:
Gebruik tijdens deze perioden wordt afgeraden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines: Geer invloed bekend.

Gebruik van Bekunis Senna( kruidenthee in combinatie met andere geneesmiddelen: Bekunis Senna, kruidenthee kan het kaliumverlies veroorzaakt door andere geneesmiddelen (bijv. diuretica = plasmiddelen) versterken. Bij langdurig gebruik kan de werking van hartcosiden (middelen die de pompkracht van het hart bevorderen) versterkt worden.

Raadpleeg bij twijfel uw arts, apotheker of drogist

3. Hoe wordt Bekunis Senn, kruidenthee gebruikt?

Dosering / Wijze van gebruik:

Doe een maatschep Bekunis Senna, Kruidenthee in een kopje, giet kokend heet water op en laat 20 minuten trekker. Daarna door een zeefje gieten en zo snel mogelijk na bereiding opdrinken.

Neem één kopje Bekunis Senna, kruidenthee 's avonds voor het slapengaan.
In geval u bemerkt dat Bekunis Senna, kruidenthee te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u most doen waneer u teveel van Bekunis Senna, kruidenthee heeft gebruikt: Wanner u teveel van Bekunis Senna, kruidenthee hook gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. As er ernstige diarree optreedt dient een arts gewaarschuwd te worden.

Wat u moet doen wanner u bent vergeten Bekunis Senna, kruidenthee in te nemen: Neem nooit een dubbele dosis van Bekunis Senna, kruidenthee om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanner de behandeling met Bekunis Senna, kruidenthee wordt gestopt•. Geer effecten bekend.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Bekunis Senna, kruidenthee bijwerkingen veroorzaken.
Er kan een (onschuldige) rode verkleuring van de urine optreden. Bovendien kunnen bulkkrampen, misselijkheid, diarree en winderigheid optreden.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Bekunis Senn kruidenthee?
Bekunis Senna, kruidenthee buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) op een droge plek.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Bekunis Senna, kruidenthee niet moor na de datum die op de bodem van de verpakking vermeld staat.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in augustus 2001.
351810 111 Art. 010040 730