Betaserc

LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U START MET HET GEBRUIK VAN DIT
GENEESMIDDEL

. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te
lezen.
. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan voor iemand anders schadelijk zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Wat kunt u in deze bijsluiter lezen over Betaserc?

1. Wat is Betaserc. Hoe werkt het?
2. Wie moeten Betaserc niet gebruiken?
3. Wat moeten u en uw arts weten voordat u Betaserc gebruikt?
4. Betaserc niet gebruiken in combinatie met.
5. Waar moet u op letten tijdens Betaserc gebruik?
6. Hoeveel Betaserc en hoe lang?
7. Hoe en wanneer innemen?
8. Als u teveel Betaserc heeft gebruikt
9. Vergeten in te nemen!
10.Heeft Betaserc bijwerkingen?
11.Hoe bewaren?
12. Datum goedkeuring bijsluiter.
13.Algemene informatie over de ziekte van Meniere.

Betaserc 8, tabletten 8 mg: Wit, rond, met breukstreep en aan de ene kant de opdruk 256 en aan de andere kant S leder doosje bevat 6 doordrukstrips met 20 tabletten.

Betaserc 16, tabletten 16 mg: Wit, rond, met breukstreep en aan de ene kant de opdruk 267 en aan de andere kant S. leder doosje bevat 3 doordrukstrips met 20 tabletten.

Het werkzame bestanddeel is 8 of 16 mg betahistinedihydrochloride.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) An microkristallijne cellulose, mannitol, citrcenzuur, siliciumdioxide en talk.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland:
Solvay Pharma B.V.
C.J. van Houtenlaan 36,
1381 CP Weesp

Voor inlichtingen en correspondentie:
Solvay Pharma B.V.,
Postbus 501,
1380 AM Weesp.
Telefoon: 0294 - 465 909 (of gratis: 0800 - 023 38 00)
E-mail: nlpharma@solvay.com

Betaserc 8 is in het register ingeschreven onder RVG 05852.
Betasercl6 mg is in het register ingeschreven onder RVG 13612.

1. Wat is Betaserc. Hoe werkt het?

Betaserc word gebruikt bij de ziekte van Meniere (een bepaalde vorm van duizeligheid). Behalve van duizeligheid kunt u bij deze ziekte ook last hebben van oorsuizen, vermindering van het gehoor, hoofdpijn en misselijkheid.

De groep geneesmiddelen waartoe Betaserc behoort, zijn de geneesmiddelen voor de
behandeling van duizeligheid.

2. Wie moeten Betaserc niet gebruiken?

Betaserc mag niet gebruikt worden door mensen:
• die overgevoelig zijn voor betahistine(dihydrochloride) of een van de andere bestanddelen van Betaserc.

3. Wat moeten u en uw arts weten voordat u Betaserc gebruikt?

Let voordat u Betaserc gaat gebruiken op onderstaande punten en vertel uw arts:
. of u astma heeft
. of u leidt aan feochromocytoom (een zeldzame ziekte van de bijnier). Uw arts moet u dan regelmatig onderzoeken.
. of u klachten heeft die kunnen wijzen op een maagzweer of als u in het verleden een maagzweer heeft gehad.

4. Betaserc niet gebruiken in combinatie met.

Geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Het is mogelijk dat Betaserc de werking van anti-histaminica beïnvloedt Anti-histaminica zijn geneesmiddelen die vooral gebruikt worden bij de behandeling van allergie, zoals hooikoorts en bij wagenziekte. Informeer uw arts en apotheker wat u gebruikt of onlangs gebruikt heeft.

5. Waar moet u op letten tijdens Betaserc gebruik!

. Over het gebruik van Betaserc tijdens de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding zijn onvoldoende gegevens bekend. Indien u zwanger bent, moet u daarom altijd voorzichtig zijn en eerst overleggen met uw arts.

U dient Betaserc niet te gebruiken als u borstvoeding geeft.

. Betaserc heeft voor zover bekend geen invloed op het (auto)rijden of het gebruik van machines.

6. Hoeveel Betaserc en hoe lang?

. Volg altijd het voorschrift van de arts.
. De dosering is in het algemeen 3 maal daags 1/2 a 1 tablet van 16 mg of 1 a 2 tabletten van 8 mg. Uw arts kan de dosering aanpassen aan de hand van de resultaten.
. De verbeteringen kunnen geleidelijk verlopen, zodat deze pas na enkele weken merkbaar is. De duur van de behandeling is voor iedereen verschillend.
* Stop niet zonder overleg met de arts.
. Toediening van Betaserc aan kinderen en jong volwassenen onder de 18 jaar wordt ontraden.

7. Hoe en wanneer innemen?

Met water of andere vloeistof innemen. Kies een vast tijdstip. Dat geeft een regelmatig effect en voorkomt vergeten. U kunt Betaserc het beste 's ochtends, 's middags en 's avonds innemen. As u maagklachten heeft, neem Betaserc dan bij voorkeur tijdens de maaltijd in.

8. Als u teveel Betaserc heeft gebruikt.

Neem dan contact op met uw arts.

9. Vergeten in te nemen!

Wacht tot u de volgende dosis zou nemen. Neem nooit de dubbele hoeveelheid in.

10.Heeft Betaserc bijwerkingen?

Het gebruik van Betaserc kan bij sommige patiënten leiden tot (milde) maagklachten. Neem in dit geval Betaserc tijdens de maaltijd in. Help dit niet, neem dan contact op met uw arts. Zo nodig kan de dosering verlaagd worden.
Voor Betaserc zijn de volgende bijwerkingen gemeld:
zeer zelden: allergische huidreacties zoals huiduitslag, jeuk en netelroos zelden: maagklachten

Als er bij u een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

11.Hoe bewaren?

. Buiten bereik van kinderen

. Niet boven 25 °C
. In de stripverpakking
Niet meer gebruiken na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp". 12. Datum goedkeuring bijsluiter: februari 2004

13.Algemene informatie over de ziekte van Meniere.

Wat is de ziekte van Meniere?

De ziekte van Meniere is een aandoening van het binnenoor. De klachten zijn terugkerende, plotselinge aanvallen van duizeligheid, met misselijkheid en soms ook braken. Daarnaast is er oorsuizen en gehoorverlies. Vaak is er ook een drukgevoel in het oor.

Bij de meeste mensen komt de aandoening maar aan een oor voor. De oorzaak is een abnormale vochtophoping in het binnenoor, die op den duur kan leiden tot beschadiging van het gehoororgaan. Zonder behandeling verslechtert het gehoor van het aangetaste oor geleidelijk met de jaren.