Hoe lang u BISOLVON moet gebruiken

BISOLVON begint na ongeveer vijf uur te werken. Als door het loskomen van
het slijm de luchtwegen gereinigd worden, vermindert het hoesten en wordt
het ademen gemakkelijker. Het duurt enige dagen voor dit effect optimaal is. U
moet daarom het innemen van BISOLVON niet te vlug staken.

Wat u moet doen als u meer hebt ingenomen dan is voorgeschreven
Raadpleeg uw arts.

Wat u moet doen als u een dosis vergeten heeft
Wanneer u een dosis vergeet, kunt u gewoon met de volgende dosis doorgaan.
Wat er gebeurt als u plotseling stopt met het gebruik van BISOLVON
Plotseling stoppen met het gebruik van BISOLVON veroorzaakt geen problemen.

Mogelijke bijwerkingen

Bijwerkingen zijn bij BISOLVON zeldzaam en van lichte aard. Bij uitzondering
kunnen lichte transpiratie, duizeligheid en maagklachten voorkomen. In
zeldzame gevallen kunnen allergische reacties voorkomen zoals huiduitslag,
zwelling van hoofdzakelijk oogleden, lippen, tong en genitalia
(= angio-oedeem), ernstige overgevoeligheidsreactie (= anafylaxie) en
benauwdheid als gevolg van samentrekking van de luchtwegen
(= bronchospasmen).

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe u BISOLVON moet bewaren

Tabletten
Droog bewaren. De tabletten zijn houdbaar tot de aangegeven datum. Deze
datum vindt u op de verpakking achter de aanduiding ‘Niet te gebruiken na’ en
op de doordrukstrips achter ‘EXP’.

Elixer forte
De Elixer forte is ongeopend houdbaar tot de aangegeven datum. Deze datum
vindt u op de verpakking achter de aanduiding ‘Niet te gebruiken na’. Na
openen kan de verpakking gedurende 6 maanden gebruikt worden.
Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is aangepast

Maart 2000
Geneesmiddelen buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren.

Patiënteninformatie

Bisolvon®
Voor kinderen onder 10 jaar en voor zuigelingen zijn er:
BISOLVON Elixer 4 mg/5 ml en BISOLVON druppels 2 mg/ ml.
Wij raden u aan deze bijsluiter goed te lezen, ook als u BISOLVON al enige tijd
gebruikt, omdat de informatie aan nieuwe bevindingen of inzichten kan zijn
aangepast.

Informatie voor de gebruiker

U heeft last van vastzittende hoest. Dit komt in ons klimaat bijvoorbeeld voor
als gevolg van verkoudheid.
Vastzittende hoest ontstaat als er in de luchtwegen meer slijm wordt gevormd
dan normaal. Ook het inademen van prikkelende stoffen, zoals tabaksrook en
uitlaatgassen kan verhoogde slijmvorming veroorzaken. Dit slijm kan dikker
en taaier zijn dan normaal. Om het overtollige slijm weer kwijt te raken,
maken we gebruik van een natuurlijk mechanisme: hoesten. Maar als het slijm
te dik en te taai is, schiet hoesten tekort. U hoest wel, maar er komt te weinig
slijm naar boven. Het zit vast. ‘Vastzittende hoest’ is dus eigenlijk ‘vastzittend slijm’. Om het ophoesten een handje te helpen, moet het slijm verdund worden. BISOLVON is een slijmverdunner. Het dikke, taaie slijm komt los en kan veel gemakkelijker worden opgehoest.

Algemene kenmerken

Naam van het product
BISOLVON tabletten 8 mg
BISOLVON Elixer forte

Samenstelling
Een tablet BISOLVON 8 mg bevat 8 mg broomhexinehydrochloride.

BISOLVON Elixer forte bevat 8 mg broomhexinehydrochloride per 5 ml.

Hoe BISOLVON wordt geleverd

Tabletten 8 mg in doordrukstrips: 50 stuks.
BISOLVON Elixer forte: drank in flessen van 125 en 250 ml met een
polypropyleen maatschaaltje of polystyreen maatlepeltje.

Boehringer Ingelheim France
PR3
M.GOURDIER
TG-35
Wisselwerking met andere geneesmiddelen en andere wisselwerkingen die de
werking van het geneesmiddel kunnen beïnvloeden

Gelijktijdig gebruik van BISOLVON en antibiotica (amoxicilline, erythromycine,
doxycycline, cefuroxim) leidt tot hogere antibiotica-spiegels in het longweefsel.

Aanwijzingen voor het gebruik

Dosering
Tabletten 8 mg

Kinderen boven 10 jaar en volwassenen: driemaal per dag 1/2 -2 tabletten.

Elixer forte

BISOLVON Elixer forte bevat geen suiker en kan daarom ook door diabetici
worden ingenomen.
Kinderen boven 10 jaar en volwassenen: driemaal per dag 2 1/2 -10 ml.
Voor kinderen onder 10 jaar en voor zuigelingen zijn er BISOLVON produkten
voor kinderen (BISOLVON Elixer; 4 mg/5 ml en BISOLVON druppels 2 mg/ ml).

Hoe u BISOLVON moet gebruiken

Tabletten 8 mg
BISOLVON tabletten kunt u met wat water innemen. Het zijn geen zuigtabletten.

Elixer forte
In de verpakking zit een maatschaaltje of een maatlepeltje. U kunt hiermee de
benodigde hoeveelheid afmeten.
Op het maatschaaltje zijn deelstrepen aangegeven in milliliters (2,5 ml en 5 ml).
Het maatschaaltje gevuld tot aan de eerste deelstreep is 2,5 ml. Het
maatschaaltje gevuld tot aan de bovenste deelstreep is 5 ml.
Op het maatlepeltje is een deelstreep aangegeven in milliliters (2,5 ml). Het
maatlepeltje gevuld tot aan de deelstreep is 2,5 ml. Een vol maatlepeltje
bevat 5 ml.

Hoe vaak u BISOLVON moet innemen

Tabletten
driemaal per dag.

Elixer forte
driemaal per dag.

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen
Boehringer Ingelheim
Voor Nederland:
Boehringer Ingelheim bv
Consumer Health Care
Berenkoog 28
1822 BJ Alkmaar
Tel.: (072) 5 66 24 66
E-mail: bisolvon.info@boehringer-ingelheim.nl

Hoe BISOLVON is ingeschreven in het register
BISOLVON tabletten 8 mg zijn in het register voor geneesmiddelen
ingeschreven onder RVG 09246.

BISOLVON Elixer forte is in het register voor geneesmiddelen ingeschreven
onder RVG 09554.

Wat BISOLVON is en waarvoor het wordt gebruikt
Bij vastzittende hoest, maakt het ophoesten makkelijker als dit door taai slijm
wordt bemoeilijkt.

Geneesmiddelengroep
Slijmoplosser

Voordat u BISOLVON gebruikt

Gevallen waarin u BISOLVON niet mag gebruiken
BISOLVON niet gebruiken bij gebleken overgevoeligheid voor
broomhexinehydrochloride of één van de overige bestanddelen.

Speciale waarschuwingen
Indien u een maagzweer heeft of heeft gehad, is het raadzaam om voor het
gebruik de arts te raadplegen. Ook als de hoestklachten aanhouden of zich
dikwijls herhalen, is het verstandig contact op te nemen met de arts. U moet
bedacht zijn op een toename van de hoeveelheid vrijkomend slijm in de
luchtwegen.

Gebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding
BISOLVON tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met uw
(huis)arts.

Tijdens het geven van borstvoeding wordt het gebruik van BISOLVON afgeraden.