NATTERMANN

Melrosum® extra sterk

Voorschriften voor het gebruik van Melrosum extra sterk ,stroop (RVG 03732) .

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland:
Aventis Pharma B.V. in Hoevelaken

Voor inlichtingen en correspondentie:

Novum Pharma BV
- Postbus 253
- 2200 AG Noordwijk

Samenstelling
:
Melrosum extra stark, stroop bevat per dosering ad 5 ml:

codeinefosfaat-hemihydraat 2,5 mg en totaal plantaardige tincturen 0,12 ml

Hulpstoffen:
bevat o.a.natriumbenzoaat, kleurstof rood (E 122 / E 124) en suiker, (1,4 g honing, 1,35 g saccharose en 0,7 g glucose per 5 ml stroop).

Eigenschappen:

Codeïne heeft een hoestprikkeldempende werking, terwijl de kruidentincturen een verzachtende werking hebben.

Toepassing:

Te gebruiken bij verlichting van hoestklachten

Gebruik van Melrosum extra sterk ,stroop

zwangerschap:

Gebruik bij zwangerschap uitsluitend op advies van de arts

Dosering Melrosum extra sterk, stroop:

Kinderen tot 6 jaar
5 ml per keer, maximaal 4 maal per dag.

Kinderen van 6-12 jaar:
10 ml per keer, maximaal 4 maal per dag.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
20 ml per keer, maximaal 4 maal per dag

Bij de verpakking is een maatbeker met deelstrepen gevoegd

Waarschuwingen:

De aangegeven dosering niet overschrijden zonder medisch voorschrift.
U mag het product niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.
De stroop bevat codeïne en kan dus de rijvaardigheid beïnvloeden.
De volgende waarschuwingen hebben betrekking op de hulpstoffen van de stroop:
* Azo kleurstoffen ( El 22 / E124) kunnen allergische reacties, waaronder astma veroorzaken. Overgevoeligheidsreacties komen vaker voor bij personen met overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur.
* Benzoaten irriteren huid, ogen en slijmvliezen. Het kan het risico op geelzucht bij pasgeborenen verhogen.
* Dit geneesmiddel bevat circa 3,5 gram sulkers per 5 ml stroop (honing 1,4 gram, glucose 0,7 gram en saccharose 1,35 gram). Bij gebruik van 20 ml stroop levert elke dosis 14 gram suikers. Niet geschikt bij diabetes, een erfelijke fructose intolerantie, glucose-galactose malabsorptie syndroom, of sucraseisomaltase deficientie. Kan maagdarmklachten en diarree veroorzaken.

Bewaren:

Bij kamertemperatuur (15-25°C), buiten invloed van licht.

Buiten bereik van kinderen houden.
In het register ingeschreven onder RVG 03732