* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Campral en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Campral inneemt.
3. Hoe wordt Campral ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Campral?

Camprale, maagsapresistente tabletten 333 mg

Het werkzame bestanddeel is acamprosaat 333 mg.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn crospovidon, microkristailijne cellulose, magnesiumsilicaat, rzatrium zetmeel glycolaat, colloidaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat, pclyacrylaathars (Eudragit Lag?), talk en propyleenglycol.

Registratiehouder:
Merck BV
Postbus 8198
1005 AD Amsterdam

In het register ingeschreven onder: RVG 18220

1. Wat is Campral en waarvoor wordt het gebruikt?

Campral is een omhulde, maagsapresistente tablet. De tabletten zijn wit en rand en zijn verpakt in doosjes met 7 doordrukstrips (PVC/PVDC Aluminium) a 12 tabletten.

Campral is een geneesmiddel uit de groep van geneesmiddelen die gebruikt worden bij alcoholverslaving. Campral doet de hunkering naar alcohol verminderen.
Campral wordt voorgeschreven bij de behandeling van chronisch alcoholisme en dient als ondersteuning van de psycho-sociale begeleiding om hernieuwd alcoholgebruik te voorkomen. De behandeling met Campral wordt gestart aansluitend aan de ontwenningskuur.

2. Wat u moet weten voordat u Campral inneemt Gebruik Campral niet:

* Bij overgevoeligheid voor acamprosaat of een van de andere bestanddelen van Campral.
* Bij nierproblemen.

Wees extra voorzichtig met Campral:

* Tijdens de lichamelijke ontwenningsperiode. Het heeft geen zin om Campral tijdens deze periode te gebruiken, omdat het dan geen effect heeft.
* Bij kinderen of ouderen.

Gebruik van Campral in combinatie met voedsel en drank
Voedsel heeft invloed op de hoeveelheid acampresaat die in het lichaam wordt opgenomen. Toch moet Campral tijdens het eten warden ingenomen omdat het dan beter verdragen wordt.
Gelijktijdig gebruik van Campral en alcohol heeft geen wisselwerking tot gevolg.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Het effect van Campral op de zwangerschap is niet bekend, daarom mag Campral tijdens de zwangerschap niet gebruikt worden.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Het effect van Campral bij het geven van borstvoeding is niet bekend, daarom mag Campral bij het geven van borstvoeding niet gebruikt worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Campral heeft zover bekend geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Gebruik van Campral in combinatie met andere geneesmiddelen

Campral heeft geen effect op de werking van diazepam (bepaald rustgevend middel) of imipramine (bepaald middel bij depressie). Disulfiram (bepaald middel dat ziek maakt bij gebruik van alcohol) beïnvloedt de werking van acamprosaat niet.
Informeer uw as of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Campral ingenomen?

Uw arts zal u de dosering voorschrijven. U dient zich hieraan nauwgezet te houden.

Veer volwassenen tot 60 kg is de dosering 4 tabletten Campral per dag. Neem de tabletten in tijdens de maaltijd en wel als volgt:

2 tabletten 's morgens, 1 tablet 's middags en 1 tablet 's avonds.
Voor volwassenen vanaf 60 kg is de dosering 6 tabletten per dag. Neem de tabletten in tijdens de maaltijd en wel als volgt:
2 tabletten 's morgens, 2 tabletten 's middags en 2 tabletten 's avonds.
Niet kauwen.

In geval u bemerkt dot Campral te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

De aanbevolen behandelingsduur is 1 jaar. De behandeling met Campral moet zo snel mogelijk na de ontwenningsperiode gestart worden. Mocht u toch kortdurend alcohol gebruiken, dan Campral gewoon doorgebruiken.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Campral heeft ingenomen

Wanneer u teveel van Campral heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Diarree kan mogelijk wijzen op een overdosering.

Wat u moet doen wanneer u heeft vergeten Campral in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van Campral om zo de vergeten dosis in te halen, maar neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Campral wordt gestopt

Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt te stoppen met het gebruik van Campral.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Campral bijwerkingen veroorzaken. Hierbij vindt u een overzicht van mogelijke bijwerkingen.

Eventuele bijwerkingen van Campral kunnen zijn: diarree, misselijkheid, overgeven en buikpijn. Ook kunnen huidreacties, zoals jeuk en verschillende soorten uitslag voorkomen. Deze bijwerkingen zijn niet ernstig en gaan na korte tijd over. Het is niet uitgesloten dat bij het gebruik van Campral een verandering optreedt in de libido (seksuele begeerte).

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter is vermeld, of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Campral?

Campral buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Gebruik Campral niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp."

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juli 2005.