Canesten®

Informatie voor de gebruiker

Het is belangrijk om voor het gebruik van Canesten skin eerst de onderstaande informatie te lezen, ook als u Canesten skin al eerder heeft gebruikt. Er kan in deze bijsluiter belangrijke nieuwe informatie staan. Heeft u na het lezen van deze bijsluiter nog vragen, dan kunt u deze stellen aan uw (huis)arts, apotheker of drogist. U kunt ook bellen met Bayer B.V., tel 0297-280666.

De samenstelling van Canesten skin

Canesten skin crème bevat als werkzaam bestanddeel per gram crème 10 mg clotrimazol.

Daamaast bevat de crème de hulpstoffen: sorbitanstearaat, polysorbaat 60, cetylstearylalcohol, cetylpalmitaat, 2-octyldodecanol, benzylalcohol, water.

Canesten skin veroorzaakt geen vlekken op huid of kleding.

De verpakking van Canesten skin

Canesten skin crème is verkrijgbaar in een verpakking met een tube a 30 g.

Door wie wordt Canesten skin OD de markt gebracht?

Canesten skin wordt op de markt gebracht door:

Bayer B.V.
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht,
tel. 0297-280666.

Canesten skin crème is in het register ingeschreven onder RVG 06515.

Hoe werkt Canesten skin?

Canesten skin bevat als werkzaam bestanddeel clotrimazol. Clotnmazol is een stof, die in staat is de groei van veelvoorkomende schimmels te remmen of deze te doden.

Waarvoor kan Canesten skin worden gebruikt?

Canesten skin crème wordt gebruikt bij huidinfecties die veroorzaakt zijn door bepaalde schimmel- of gistsoorten.

De meest voorkomende veroorzakers zijn:

* Candida soorten
Gistachtige schimmels die normaal op de huid aanwezig zijn en onder bepaalde omstandigheden klachten veroorzaken.
* Dermatofyten
Dit zijn huidschimmels die hoornstof (keratine) in de huid aantasten.
Malassezia furfur
Een schimmel die afschilfering en verkleuring van de huid kan veroorzaken (verwekker van de aandoening genaamd Pityriasis versicolor).

Wanneer mag Canesten skin niet worden gebruikt?

Canesten skin crème mag niet worden gebruikt bij overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van dit product (zie de samenstelling van Canesten skin).

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Canesten skin crème mag niet worden gebruikt bij overgevoeligheid voor cetylstearylalcohol, omdat deze stof als hulpstof in de crème is verwerkt.

Gebruik tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding

Canesten skin kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht overeenkomstig de aangegeven dosering worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Er zijn, voor zover bekend, geen bezwaren tegen toepassing tijdens het geven van borstvoeding, mits toegepast volgens de aanwijzingen voor het gebruik. Zorg er wel voor dat de baby geen crème in of om de mond kan krijgen.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Er bestaan geen gegevens over een eventuele wisselwerking van Canesten skin met andere geneesmiddelen.

Aanwijzingen voor het gebruik

Behandel de aangedane huid tweemaal per dag. U herkent deze door jeuk, rode kleur, schilfers of blaasjes op de huid. Was eerst de huid en verwijder Loszittende huidschilfers. Droog de huid goed af. Gebruik hierbij een schone handdoek. Breng Canesten skin dun aan op de aangedane huid en smeer deze uit.

Hoelang moet Canesten skin worden gebruikt?

Om de schimmels uit de diepere huidlagen te laten verdwijnen, is het belangrijk de behandeling niet te onderbreken en tot 2 weken nadat alle verschijnselen verdwenen zijn voort te zetten. Daarmee voorkomt u dat de verschijnselen veroorzaakt door de schimmel- of gistinfectie meteen weer terugkomen. Wanneer binnen twee weken geen duidelijke verbetering optreedt, dient een arts te worden geraadpleegd.

Welke bijwerkingen kunnen optreden?

Bijwerkingen komen zelden voor. Er kan overgevoeligheid optreden of irritatie van de huid met jeuk, roodheid, branderig of stekend gevoel, blaasjes en vochtafscheiding. Verder kunnen galbulten ontstaan. Indien deze verschijnselen hinderlijk zijn, of als er andere ongewone verschijnselen optreden, raadpleeg dan uw arts.

Hoe moet Canesten skin worden bewaard?

Dit geneesmiddel dient in een droge omgeving bij 15-25°C te worden bewaard. De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking vermeld.

Houd geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen!

Deze bijsluitertekst is voor het laatst herzien in augustus 2000.