Bijsluiter Canesten foot

CANESTEN FOOT

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Canesten foot zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig
• Raadpleeg uw arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Canesten foot en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Canesten foot gebruikt
3. Hoe wordt Canesten foot gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Canesten foot?

CANESTEN FOOT CRÈME, crème 10 mg/g
CANESTEN FOOT HUIDSPRAY, huidspray 10 mg/ml, oplossing
CANESTEN FOOT STROOIPOEDER, strooipoeder 10 mg/g

Werkzaam bestanddeel: clotrimazol.

Andere bestanddelen (hulpstoffen):
Canesten foot crème bevat de hulpstoffen: sorbitanstearaat (E491), polysorbaat 60 (E435), cetylstearylalcohol, cetylpalmitaat, 2-octyldodecanol, benzylalcohol, water.

Canesten foot huidspray bevat de hulpstoffen: isopropylalcohol, polyethyleenglycol 400, propyleenglycol (E1 520).
Canesten foot strooipoeder bevat de hulpstof: niet-zwelbaar rijstzetmeel.

Registratiehouder:
Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht,

Voor inlichtingen:
Bayer Consumer Care,
Postbus 80,
3640 AB Mijdrecht

In het register ingeschreven onder RVG 23319: Canesten foot crème, crème 10 mg/g.
In het register ingeschreven onder RVG 06516: Canesten foot huidspray, huidspray 10 mg/ml, oplossing.
In het register ingeschreven onder RVG 08933: Canesten foot strooipoeder, strooipoeder 10 mg/g.

1. Wat is Canesten foot en waarvoor wordt het gebruikt?

Canesten foot is een crème, huidspray of strooipoeder en wordt gebruikt bij voetschimmel. Voetschimmel herkent u aan de rode kleur, schilfers of blaasjes op de huid en/of onaangename geur.

De producten bevatten als werkzaam bestanddeel clotrimazol. Clotrimazol is een stof, die in staat is de groei van veelvoorkomende schimmels te remmen of deze te doden.

Canesten foot crème is verkrijgbaar in een verpakking met een tube van 20 gram en van 50 gram.
Canesten foot huidspray is verkrijgbaar in een verpakking met een pompspray van 25 ml. Canesten foot strooipoeder is verkrijgbaar in een verpakking met een strooibus van 30 gram.
Niet alle verpakkingsgroottes hoeven in de handel gebracht te worden.

Canesten foot crème en Canesten foot huidspray kan worden gebruikt voor de behandeling van voetschimmel (zwemmerseczeem). Canesten foot strooipoeder wordt gebruikt ter ondersteuning en nabehandeling van de therapie met Canesten foot crème of huidspray bij voetschimmel. Het strooipoeder is naast gebruik op de huid ook bestemd voor gebruik in sokken en schoenen (zie rubriek 3. Hoe wordt Canesten foot gebruikt)

2. Wat u moet weten voordat u Canesten foot gebruikt
Gebruik Canesten foot niet

wanneer u overgevoelig bent voor clotrimazol of één van de overige bestanddelen van deze producten.

Wees extra voorzichtig met Canesten foot

• wanneer u overgevoelig bent voor cetylstearylalcohol, omdat deze stof als hulpstof in de crème is verwerkt (zie de rubriek Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Canesten foot).

• als u Canesten foot huidspray gebruikt. U moet dan contact met de ogen vermijden. De huidspray is niet geschikt voor toepassing op slijmvliezen of 'open' huidaandoeningen. Het oplosmiddel in de huidspray kan namelijk op deze plaatsen een irriterend effect veroorzaken (zie de rubriek Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Canesten foot).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap
Canesten foot kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht in de aanbevolen dosering worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt/gebruikt.

Borstvoeding
Voor zover bekend kan Canesten foot zonder bezwaar in de aanbevolen dosering worden gebruikt gedurende de periode van borstvoeding.
Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt/gebruikt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Canesten foot

De crème bevat cetylstearylalcohol. Dit kan plaatselijke huidreacties veroorzaken. (bijv. contactdermatitis).
De huidspray bevat propyleenglycol. Dit kan huidirritatie veroorzaken.
Gebruik van Canesten foot in combinatie met andere geneesmiddelen
Er zijn geen wisselwerkingen van dit product met andere geneesmiddelen bekend.3. Hoe wordt Canesten foot gebruikt?

Behandel de aangedane huid van de voet tweemaal per dag. U herkent deze door jeuk, rode kleur, schilfers of blaasjes op de huid of een onaangename geur. Was eerst uw voeten en verwijder loszittende huidschilfers. Droog de voeten goed af (vooral tussen de tenen). Gebruik hierbij een schone handdoek.
Breng Canesten foot dun aan op de aangedane huid van de voet en smeer deze uit. Canesten foot huidspray en crème zijn gemakkelijk tussen de tenen en op de andere plaatsen van de voet aan te brengen.

Wanneer er blaasjes op de huid zitten die vocht afscheiden of wanneer de voeten sterk transpireren kunt u met Canesten foot strooipoeder de huid droog houden. Strooi eerst wat poeder op de huid en wrijf het dan licht in. Voor een optimale behandeling kunt u ‘s ochtends strooipoeder gebruiken (om de huid gedurende de dag droog te houden) en ‘s avonds huidspray of crème.

Het verdient aanbeveling om dagelijks schone sokken te gebruiken en om wat poeder in de sokken te strooien. Omdat uw schoenen schimmelsporen kunnen bevatten afkomstig van losse huidschilfers is het mogelijk dat u op die manier opnieuw wordt besmet. Daarom wordt aangeraden om in uw schoenen dagelijks wat strooipoeder te strooien.

Als u bemerkt dat Canesten foot te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe lang moet Canesten foot worden gebruikt?

In het algemeen zullen de klachten na 3 tot 4 weken verdwenen zijn. Om de schimmels uit de diepere huidlagen te laten verdwijnen, is het belangrijk de behandeling niet te onderbreken en tot 2 weken nadat alle verschijnselen verdwenen zijn voort te zetten. Daarmee voorkomt u dat de schimmelinfectie weer terugkomt. Dit betekent dat de totale behandeling zo’n 6 weken zal duren.
Wanneer binnen twee weken geen duidelijke verbetering optreedt, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Canesten foot heeft gebruikt

Wanneer er teveel van Canesten foot is gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Canesten foot te gebruiken

U kunt in dat geval de normale dosering op het volgende tijdstip toepassen. Gebruik geen dubbele hoeveelheid Canesten foot om zo de vergeten dosering in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Canesten foot wordt gestopt.

Het is belangrijk om de behandeling tot 2 weken nadat alle verschijnselen verdwenen zijn voort te zetten. Als u te vroeg stopt met de behandeling is het mogelijk dat de schimmelinfectie weer terugkomt.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Canesten foot bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen komen zelden voor.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Er kan overgevoeligheid of irritatie van de huid optreden gepaard gaande met jeuk, roodheid, branderig of stekend gevoel, blaasjes en vochtafscheiding. Verder kunnen galbulten ontstaan.

Waarschuw uw arts of apotheker wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

5. Hoe bewaart u Canesten foot?

Buiten bereik en zicht van kinderen houden

Canesten foot strooipoeder: Bewaren beneden 25°C.
Canesten foot huidspray: geen speciale bewaartemperatuur.
Canesten foot crème: Bewaren beneden 25°C en niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Canesten foot niet meer na de datum die op de verpakking is vermeld achter ‘Niet te gebruiken na’.

Deze bijsluitertekst is voor het laatst herzien in februari 2008.

Nuttige informatie over voetschimmel (zwemmerseczeem)
De huid vormt normaal een natuurlijke barrière voor schimmels en bacteriën. Wanneer de huid van de voeten vuil of vochtig is, kan er een ‘klimaat’ ontstaan waarin de schimmel zich snel vermenigvuldigt. Als de huid dan wat beschadigd of week is, dringen de schimmels de huid binnen en veroorzaken onder de huid een infectie. Men spreekt dan van ‘zwemmerseczeem’ of ‘voetschimmel’.

Wat is voetschimmel (zwemmerseczeem)?
Voetschimmel, ook wel zwemmerseczeem genoemd, is een huidaandoening aan de voeten, die veroorzaakt wordt door ‘schimmels’. De schimmels veroorzaken in de huid een infectie die niet gevaarlijk is, maar wel hinderlijk. Bij voetschimmel heeft men jeuk, rode plekken en soms kloven in de huid. Ook kunnen er blaasjes op de huid ontstaan die vocht afscheiden. Voetschimmel verspreidt bovendien een onaangename geur.
Voetschimmel begint vaak tussen de kleine teen en de teen ernaast en kan zich verder verspreiden tussen de andere tenen, onder de voetzool en op de rug van de voet.

Hoe krijg je voetschimmel?
Besmetting met schimmelsporen vindt plaats waar mensen met blote voeten op vochtige vloeren lopen (douche, zwembad, sauna, kleedkamers). De schimmelsporen hoeven niet meteen tot klachten te leiden, maar kunnen zich ook later pas vermenigvuldigen en dan alsnog klachten veroorzaken.

Hoe voorkom ik een voetschimmelinfectie?
Na het douchen of baden de voeten goed drogen.
In openbare ruimtes zo min mogelijk op blote voeten lopen.
Katoenen of wollen sokken dragen (deze voorkomen transpiratie).
Draag schoenen van een ‘ventilerend’ materiaal (leer, linnen of open schoenen) .
Canesten foot wordt gebruikt als behandeling tegen schimmelinfecties van de voet, want het remt de schimmelgroei en het doodt schimmels.