Lees deze informatie zorgvuldig voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
Dit geneesmiddel word voor u persoonlijk voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als zij dezelfde ziekte hebben as u.

Bewaar deze bijsluiter.
Misschien is het nodig om hem nog een keer te lezen. Als u nog vragen heeft nadat u hem heeft gelezen, raadpleeg dan uw arts of uw apotheker.

De werkzame stof is ciprofloxacine 3 mg/g.

Overige bestanddelen: vloeibare paraffine en witte vaseline.

De registratiehouder voor CILOXAN oogzalf is
Alcon Nederland BV,
Avelingen-West 5,
4202 MS Gorinchem.

De producent van CILOXAN oogzalf is
SA Alcon-Couvreur NV,
Rijksweg 14,
2870 Puurs, België.

Voor informatie en correspondentie met betrekking tot deze oogzalf kunt u contact opnemen met:

Alcon Nederland BV
Avelingen-West 5
4202 MS Gorinchem
0183-654321

CILOXAN oogzalf is ingeschreven onder RVG 25625.

WAT CILOXAN OOGZALF DOET

CILOXAN oogzalf wordt gebruikt voor de behandeling van bindvliesontsteking en ontsteking van het ooglid (conjunctivitis en blepharitis), veroorzaakt door voor ciprofloxacine gevoelige bacteriën.

CILOXAN oogzalf behoort tot een groep van geneesmiddelen voor ooginfecties, die quinolonen worden genoemd. Het werkt door het doden van de kiemen die de infectie in het oog hebben veroorzaakt.

CILOXAN oogzalf is een steriele zalf in een tube van 3,5 g met een schroefdop.

VOORDAT U CILOXAN OOGZALF GEBRUIKT

Gebruik CILOXAN oogzalf niet ...

• als u allergisch bent voor ciprofloxacine of voor een van de overige bestanddelen.
• als n allergisch bent voor geneesmiddelen die quinolonen worden genoemd.

CILOXAN oogzalf kan dezelfde allergie veroorzaken. Vraag uw arts om advies.
Pas goed op als u CILOXAN oogzalf gebruikt ...

CILOXAN oogzalf mag niet gebruikt worden door kinderen jonger dan een jaar.

Zwangerschap/borstvoeding:

* Als u zwanger bent of zwanger zou kunnen worden, bespreek dit dan met uw arts voordat u CILOXAN oogzalf gebruikt.
* Als u borstvoeding geeft, bespreek dit dan met uw arts voordat u CILOXAN oogzalf gebruikt.

Rijvaardigheid of bet bedienen van machines:

* U zou kunnen ervaren dat uw zicht een tijdje wazig is nadat u CILOXAN oogzalf gebruikt. Rijd niet of bedien geen machines totdat dit voorbij is.

Dragen van contactlenzen:

* Draag geen contactlenzen als uw oog (ogen) geïnfecteerd is (zijn) en u CILOXAN oogzalf gebruikt.

Overgevoeligheid:

* Bij de eerste verschijnselen van huiduitslag of enig ander teken van een gevoeligheidsreactie moet de behandeling met CILOXAN oogzalf worden stopgezet.
CILOXAN oogzalf en andere geneesmiddelen:

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt (of onlangs heeft gebruikt).

Vergeet niet ook de geneesmiddelen te vermelden die u zonder voorschrift heeft gekocht.

Bij langdurige en/of frequente toepassing kan, in het bijzonder op een beschadigd hoornvlies, een wit neerslag ontstaan. Derhalve wordt aanbevolen de indicaties, dosering en behandelingsduur voor CILOXAN oogzalf goed na te leven. Indien uw arts een wit neerslag constateert terwijl u behandeld wordt met CILOXAN oogzalf dient u de instructies van uw arts op te volgen.

®HOE CILOXAN OOGZALF TE GEBRUIKEN

De gebruikelijke dosis:

Volwassenen:

Bacteriële conjunctivitis en blepharitis : gedurende twee dagen driemaal daags een sliertje van 1,25 cm zalf in het oog (de ogen), vervolgens tweemaal daags gedurende nogmaals 5 dagen.
De duur van de behandeling kan afhankelijk van de klinische symptomen, in het bijzonder bij blepharitis, met een aantal dagen worden verlengd, echter uitsluitend op advies van de arts.
Gebruik de aangegeven dosis tenzij uw arts u anders geadviseerd heeft. Gebruik CILOXAN oogzalf alleen in uw oog (ogen). Gebruik het zo lang als uw arts u heeft voorgeschreven.

Hoe te gebruiken:

* Neem de tube CILOXAN oogzalf en een spiegel.
* Was uw handen.

* Houd uw hoofd achterover. Trek uw ooglid met een schone vinger naar onder tot er zich tussen het ooglid en het oog een "zakje" vormt. Hier moet het sliertje zalf in.

* Breng de punt van de tube dicht bij het oog. Gebruik een spiegel als dit helpt.
* Raak uw oog of ooglid, omliggende gebieden of andere oppervlakken niet can met de punt van de tube.
* Knijp voorzichtig in de tube om een sliertje zalf naar buiten te duwen.

* Sluit uw oog (ogen) gedurende enkele seconden na het aanbrengen van de zalf in uw oog (ogen).

Als u te veel in uw oog (ogen) heeft gebracht, spoel het dan volledig uit met lauwwarm water.

Als u CILOXAN oogzalf vergeet te gebruiken, breng dan de vergeten dosis aan zodra u het zich herinnert. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de vergeten dosis over en pas daarna weer uw gewone schema toe.

MOGELIJKE BIJWERKIINGEN

Sommige personen die CILOXAN oogzalf gebruiken kunnen bijwerkingen ondervinden. Ze kunnen onaangenaam zijn, maar de meeste verdwijnen snel.
U kunt de zalf doorgaans verder gebruiken, tenzij de bijwerkingen ernstig zijn.

Als u zich zorgen maakt, raadpleeg dan uw arts of apotheker
.
Effecten op het oog: ongemak in de ogen; een witte neerslag; tijdelijk wazig zien; jeuk in het oog; rode ogen.
Effecten op het lichaam : metaalachtige of slechte smaak.

Als u bijwerkingen ondervindt die niet in deze bijsluiter vermeld worden, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

BEWAREN VAN CILOXAN OOGZALF

Gebruik CILOXAN oogzalf niet meer, vier weken nadat u de tube voor het eerst heeft geopend en lever eventueel resterende oogzalf in bij de apotheek. Schrijf de datum van de eerste opening in de ruimte hieronder.

Geopend:
Gebruik de zalf niet na de uiterste gebruiksdatum (aangegeven als "Exp") op de tube en het doosje.

Bewaar de zalf op een veilige plaats waar kinderen ze niet kunnen zien of bereiken.

Niet bewaren boven 30°C.

Als u nog andere vragen heeft over uw geneesmiddelen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Deze bijsluiter werd voor het laatst gewijzigd in december 2001.