Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Citrosan zorgvuldig te gebruiken o bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
* Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Citrosan en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Citrosan gebruikt
3. Hoe wordt Citrosan gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Citrosan?

Citrosan, sachets
De werkzame bestanddelen ziin paracetamol (500 mg) en vitamine C (50 mg)
Andere bestanddelen (hulpstoffen) ziin natnumcitraat, maïszetmeel, magnesiumcarbonaat, sucrose, natrium saccharine, citroenzuur, smaakstof (citroen), lactose, tartrazine (E 102).

Registratiehouder:
Boots Healthcare B.V.,
Gooimeer 6-26,
1411 DD Naarden.

In het register ingeschreven onder RVG 06294

Citrosan bevat paracetamol. Paracetamol heeft een pijnstillende en koortsverlagende werking.

Verpakking

Citrosan is verkrijgbaar in doosjes van [aantal] sachets.

koorts en pijn bij griep en verkoudheid

als u overgevoelig bent voor paracetamol of voor een van de andere bestanddelen van het product.

Het wordt ontraden Citrosan langdurig of veelvuldig te gebruiken. Indien uw klachten langer dan 14 dagen aanhouden, veranderen of terugkeren, raadpleeg dan uw arts. Als u lever- of nieraandoeningen heeft, moot u voorzichtig zijn met het gebruik van Citrosan. Het in eenmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever ernstig beschadigen. Bewusteloosheid treedt daarbij niet op. Toch moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen. Bij chronisch alcoholisme mag de dosering per dag niet hoger zijn dan 2 gram paracetamol (= 4 sachets Citrosan).
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Indien u Citrosan wilt gebruiken als u zwanger bent, overleg dan eerst met uw arts.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Indien u Citrosan wilt gebruiken als u borstvoeding geeft, overleg dan eerst met uw arts.

Voor zover bekend heeft Citrosan geen invloed op de rijvaardigheid of op het gebruik van machines
Citrosan bevat ca. 3 gram suiker per sachet en is derhalve niet geschikt voor mensen die lijden aan erfelijke fructoseintolerantie, glucose-galactose malabsorptie syndroom of sucrase-isomaltase deficientie. Het innemen van suiker kan bij deze aandoeningen maagdarmklachten en diarree veroorzaken. Citrosan bevat ook 123 mg natrium per sachet en dit kan schadelijk zijn bij een natriumbeperkt (zoutarm) dieet.
Paracetamol kan de werkingsduur van chlooramfenicol (= antibioticum) verlengen. Bij gelijktijdig, langdurig gebruik van paracetamol en zidovudine (= anti-AIDS middel) komt een bepaalde bloedafwijking (neutropenie) vaker voor. Bij chronisch alcoholmisbruik en bij gebruik van bepaalde slaapmiddelen (barbituraten) of bepaalde middelen tegen epilepsie kan een eventuele overdosering met paracetamol ernstigere gevolgen hebben.

Schud de inhoud van het sachet in een glas of beker. Voeg heat water toe en roer tot het poeder Is opgelost. Voeg eventueel suiker toe en drink de drank zo heet mogelijk.

Leeftijd: kinderen van 9 tot 12 jaar(30 - 40 kg)
Dosering: 1 sachet
Hoe vaak? maximaal 3 - 4 sachets per dag

Leeftijd: kinderen van 12 tot 15 jaar(40 - 55 kg)
Dosering: 1 sachet
Hoe vaak? maximaal 4 - 6 sachets per dag

Leeftijd: volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar
Dosering: 1 - 2 sachets
Hoe vaak? maximaal 6 sachets per dag

Het minste aantal toedieningen per dag is bedoeld voor de jongste kinderen in een bepaalde groep. Vanwege de presentatievorm is Citrosan Net geschikt voor
kinderen jonger dan 9 jaar.

Verspreid de momenten waarop u Citrosan inneemt zo gelijkmatig mogelijk over de dag en met een minimale tussenpose van 4 uur.

Raadpleeg altijd een arts. Na het innemen van een hogere dosis dan is voorgeschreven, kan er misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust optreden. Het in eenmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever ernstig beschadigen. Bewusteloosheid treedt daarbij niet op. Toch moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen. Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn.

Zoals alle geneesmiddelen kan Citrosan bijwerkingen veroorzaken. In de aanbevolen dosering treden weinig bijwerkingen op.

Verschijnselen van overgevoeligheid voor paracetamol, zoals huiduitslag, galbuiten en koorts, kunnen optreden. Bij het stoppen van gebruik verdwijnen deze verschijnselen weer. Na langdurig gebruik van 3 - 4 gram paracetamol (6 - 8 sachets Citrosan) per dag is leverbeschadiging mogelijk. Ook na gebruik van 6 gram (= 12 sachets Citrosan) ineens is leverbeschadiging mogelijk.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Citrosan buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Citrosan niet bewaren boven 25 C. Niet in koelkast of vriezer bewaren. De uiterste gebruiksdatum (maand/jaar) staat aangegeven op het doosje en op het sachet achter 'Niet te gebruiken na". Gebruik Citrosan niet na deze datum.