Samenstelling

Tweelaags tablet bestaande uit:

werkzame bestanddelen – in de buitenlaag:

plantaardige enzymen, afkomstig van Aspergillus oryzae, overeenkomend met:
protease 10 FIP-E amylase 170 FIP-E cellulase 70 FIP-E (methode 1974)
– in de kern, die door een laklaag tegen maagzuur beschermd is:

alvleesklierenzymen (pancreatine) overeenkomend met lipase 7.400 FIP-E (Ph.Eur.-E) protease 420 FIP-E (Ph.Eur.-E) amylase 7.000 FIP-E (Ph.Eur.-E)

hulpstoffen
Talk, microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose, saccharose, methacrylzuur-copolymeer,polyethylacrylaat methylmethacrylaat, calciumcarbonaat, polyvidon 25000, glycerol,hydroxypropylmethylcellulose, arabische gom, triethylcitraat, magnesiumstearaat, macrogol, colloïdaal siliciumdioxyde, simethiconemulsie, calciumlactaat, glucosesiroop, titaandioxyde.

De tabletten zijn omgeven door een drageelaagje dat 108 mg suiker bevat.

Verpakkingen

Tabletten met gereguleerde afgifte.

Doosjes van 60 tabletten in blisters (strips) van telkens 10 stuks.

Geneesmiddelengroep

Combizym is een combinatie van enzymen, stoffen die de vertering van het voedsel tot stand brengen.

Fabrikant
SANKYO PHARMA GmbH
D-81366 München

Registratiehouder
Will-Pharma
Wilgenlaan 5
1161 JK Zwanenburg

Combizym is in het register ingeschreven onder RVG 02709.

Toepassingen

Combizym wordt gebruikt bij spijsverteringsklachten die optreden wanneer de alvleesklier onvoldoende in staat is om zelf de enzymen aan te maken die voor de vertering van het voedsel nodig zijn. De tekorten die dan ontstaan worden door de in Combizym aanwezige enzymen aangevuld.

Voordat u Combizym gebruikt

Overgevoeligheid

Als u bij eerdere inname van Combizym overgevoeligheidsreacties hebt gehad, moet u dit preparaat niet meer gebruiken. Ook als u overgevoelig bent voor soortgelijke spijsverteringsenzympreparaten doet u er verstandig aan raad te vragen aan uw arts of apotheker voor u de behandeling begint.
Combizym mag niet worden gebruikt in de eerste fase van een acute alvleesklierontsteking.

Zwangerschap en borstvoeding

Combizym kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht of het kind, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt door vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Het gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen, bijv. tegen overtollig maagzuur, kan soms nodig zijn, maar gebruik alleen meerdere geneesmiddelen tegelijk als uw arts dat zo voorschrijft. Zorg ook dat uw arts op de hoogte is als u al andere geneesmiddelen gebruikt.

Aanwijzingen voor het gebruik

Dosering

Volwassenen en kinderen 1–2 tabletten (niet stukbijten!) bij elke maaltijd. Soms kan de arts een hogere dosering voorschrijven, eventueel in combinatie met andere middelen, bijv. tegen overtollig maagzuur.

Als er teveel is ingenomen

Inname van te grote hoeveelheden kan misselijkheid of diarree tot gevolg hebben.

Als de tabletten gekauwd of lang in de mond gehouden zijn kunnen de slijmvliezen geïrriteerd zijn.

De mond spoelen en een glas water drinken. Bij het vermoeden van inname van zeer grote hoeveelheden is het verstandig de arts te raadplegen.

Als u een inname vergeet of het gebruik plotseling stopt

U moet Combizym bij voorkeur tijdens de maaltijd innemen, maar als u dat vergeten bent mag u de voorgeschreven dosis ook later nog innemen. Als u de inname van Combizym eens overslaat of plotseling stopzet treden er geen bijzondere verschijnselen op, maar de oorspronkelijke klachten kunnen natuurlijk terugkomen of verergeren.

Bijwerkingen

Een heel enkele keer geven alvleesklierenzymen aanleiding tot overgevoeligheid. Hoge doses kunnen de huid rond de anus aantasten, vooral bij kinderen. Ook kunnen zich maagdarmproblemen voordoen, zoals misselijkheid of diarree.

Waarschuw uw arts of apotheker als bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter wordt vermeld.

Hetzelfde geldt voor bijwerkingen waarvan u veel hinder ondervindt.

Aanwijzingen voor het bewaren

Bewaar Combizym bij kamertemperatuur (15–25 °C), niet op een vochtige plaats. De
vervaldatum wordt op de buitenverpakking voorafgegaan door: „niet te gebruiken na“ en op de blister door „Exp.d.“ en is als volgt aangeduid: maand (1 t/m 12) – jaar (laatste 2 cijfers jaartal).

Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien
Februari 1999