24 Nov, 1998

Corsodyl tandgel

RVG 12311 1998

Naam van het geneesmiddel Corsodyl tandgel

Wat is de samenstelling van Corsodyl tandgel?

* Corsodyl tandgel bevat 10 mg chloorhexidine digluconaat als werkzame stof.

* Om de gel te kunnen maken zijn de volgende hulpstoffen gebruikt: pepermuntolie, levomenthol, polyoxyl hydrogenated castor oil (= PEG-40 gehydrogeneerde ricinusolie), isopropylalcohol, natrium acetaat, hydroxypropylcellulose en gezuiverd water.

Corsodyl tandgel bevat geen kleurstoffen, melksuiker (lactose), suikers of gluten.

Hoe ziet Corsodyl tandgel eruit?

* Corsodyl tandgel is een vloeibare, heldere, kleurloze gel.

Wat is de toedieningsvorm en wat is de inhoud van een verpakking?

* De toedieningsvorm is een tandgel. Corsodyl tandgel is verpakt in een tube van 50 gram.

Tot welke geneesmiddelengroep behoort Corsodyl tandgel?

* De werkzame stof is chloorhexidine digluconaat. Dit heeft een bacteriedodende werking en is actief tegen de meeste bacteriesoorten. Bovendien voorkomt Corsodyl tandgel het ontstaan van tandplak en kan reeds bestaande tandplak gedeeltelijk doen verdwijnen.

Wie is de registratiehouder?

* SmithKline Beecham Consumer Brands B.V.
Postbus 394
1180 AJ Amstelveen

Wat is het registratienummer?

* Corsodyl tandgel is in het register ingeschreven onder nummer RVG 12311.

Waarvoor wordt Corsodyl tandgel gebruikt?

Corsodyl tandgel wordt gebruikt:

* voor kortdurende toepassing bij tandvlees ontsteking.
* ter voorkoming van infecties na tandheelkundige en mondchirurgische ingrepen.

Waar moet u op letten vóórdat u Corsodyl tandgel gaat gebruiken?

Wanneer mag u Corsodyl tandgel niet gebruiken?

* Corsodyl tandgel mag niet gebruikt worden bij overgevoeligheid voor chloorhexidine digluconaat of voor één van de andere bestanddelen van de tandgel.

Welke bijzondere voorzorgen gelden bij gebruik van Corsodyl tandgel?

* Tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding:

Corsodyl tandgel kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding.

* Reactievermogen:

Corsodyl tandgel heeft, voor zover bekend, geen invloed op het reactievermogen, de vaardigheid om aan het verkeer deel te nemen en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Speciale waarschuwingen:

* Hoewel er geen nadelige effecten bekend zijn ten gevolge van inslikken, dient Corsodyl tandgel niet te worden doorgeslikt. Het mag daarom niet worden toegediend aan kleine kinderen.
* Corsodyl tandgel vervangt de gewone tandpasta niet.
* Indien Corsodyl tandgel in het oog terecht komt, direct uitspoelen met veel water.

Kunt u Corsodyl tandgel samen met andere (genees)middelen gebruiken?
* Corsodyl tandgel niet combineren met andere geneesmiddelen voor gebruik in de mond, tenzij op aanwijzing van de (tand)arts.
* De werking van chloorhexidine, de werkzame stof in Corsodyl tandgel, wordt nadelig beïnvloed door bestanddelen die in tandpasta aanwezig zijn.
Tandenpoetsen dient vóór het gebruik, of geruime tijd na het gebruik van Corsodyl tandgel plaats te vinden. Tevens is het raadzaam voor Corsodyl tandgel een tandenborstel te gebruiken die niet voor tandpasta is gebruikt.

Aanwijzingen voor het gebruik van Corsodyl tandgel

Hoe gebruikt u Corsodyl tandgel?

* De tanden borstelen met ongeveer 2,5 cm gel op een bevochtigde tandenborstel, twee keer per dag gedurende 15 dagen of volgens het advies van de (tand)arts.

Hoelang mag u Corsodyl tandgel gebruiken?

* Niet langdurig gebruiken en niet méér gebruiken dan de aangegeven hoeveelheid, tenzij uw (tand)arts anders voorschrijft. Indien uw klachten langer dan 14 dagen aanhouden of regelmatig terugkeren, dient u uw arts of tandarts te raadplegen.

Wat te doen als meer is ingenomen dan is aanbevolen?

* Chloorhexidine digluconaat wordt bij inwendig gebruik nauwelijks opgenomen in het lichaam. Er zijn dan ook geen overdoseringsverschijnselen bekend, en effecten op het lichaam zijn onwaarschijnlijk, zelfs bij inname van grote hoeveelheden. Wij adviseren u bij inname van zeer grote hoeveelheden uw arts te raadplegen.

Welke bijwerkingen kunnen optreden bij het gebruik van Corsodyl tandgel?

Van Corsodyl tandgel zijn de volgende bijwerkingen beschreven:
* Huidirritatie.
* Er zijn enkele allergische reacties gesignaleerd, die mogelijk aan chloorhexidine digluconaat zijn toe te schrijven.

* Er kan een bruine verkleuring van de tong en tanden optreden. Dit kan in sterke mate voorkomen bij gebruik van kleurvormende (chromogene) stoffen, zoals in thee, koffie en wijn.
Om tandverkleuring te voorkomen kan poetsen met een gewone tandpasta, of reiniging van het kunstgebit met een kunstgebitreiniger vóór het gebruik van Corsodyl tandgel overwogen worden. Er is geen adequate wijze anders dan polijsten om de verkleuring van gebitselementen te doen verdwijnen. De tongverkleuring verdwijnt nadat het gebruik wordt gestopt.

* Aanvankelijk kunnen er stoornissen in de smaakwaarneming optreden. Ook komt een branderig gevoel van de tong voor. Deze verschijnselen verdwijnen meestal bij voortgezet gebruik.

* Schraalheid, zwelling en pijn van het mondslijmvlies kunnen voorkomen. Dit hoeft geen reden te zijn om het gebruik te stoppen. Deze verschijnselen verdwijnen meestal bij voortgezet gebruik.

* Incidenteel is er zwelling van bepaalde klieren bij het oor gemeld. In alle gevallen verdween deze nadat de toepassing was gestopt.
Waarschuw uw (tand)arts of apotheker indien bij u een ernstige bijwerking optreedt of een bijwerking die niet wordt vermeld in deze bijsluiter.

Hoe moet u Corsodyl tandgel bewaren en wat is de uiterste gebruiksdatum?

* Bewaar Corsodyl tandgel bij kamertemperatuur (15-25 °C) in de originele verpakking op een droge plaats.

* Geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen bewaren!

* Op zowel het doosje als de tube staat de uiterste gebruiksdatum aangegeven. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De datum wordt voorafgegaan door de woorden "Niet te gebruiken na" of de letters "Exp".

Wanneer is deze bijsluiter voor het laatst gewijzigd?