Deze productinformatie is alleen bedoeld voor inwoners van Nederland.

Cytotec®

Informatie voor de patiënt

Samenstelling

Cytotec bevat per tablet 100 of 200 microgram misoprostol.

Lijst van hulpstoffen

Microkristallijn cellulose, natriumzetmeelglycolaat, gehydrogeneerde ricinusolie, hypromellose (E464).

Verpakking

Doos met 60 tabletten van 100 en 200 microgram in doordrukstrips.
Werking

Cytotec remt de vorming van maagzuur en beschermt de maag en het dunne darmslijmvlies tegen de inwerking van maagzuur, acetylsalicylzuur en andere antireumamiddelen.

Registratiehouder

Pfizer bv,
Rivium Westlaan 142,
2909 LD Capelle aan den IJssel

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel 0800-MEDINFO (63 34 636)

RVG-Nummer

Cytotec is in het register ingeschreven onder RVG 13723 (100 microgram) en RVG 13724 (200 microgram)

Te gebruiken bij

Cytotec wordt gebruikt ter voorkoming van maag- en darmzweren veroorzaakt door bepaalde antireumamiddelen, tijdens het gebruik van bepaalde antireumamiddelen door patiënten die een hoog risico hebben op dergelijke zweren en complicaties.

Niet te gebruiken bij

Zwangerschap.

Overgevoeligheid voor specifieke lichaamseigen stoffen (prostaglandinen).
Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding

Cytotec dient niet gebruikt te worden in de zwangerschap of tijdens borstvoeding.

Voorzorgen

Bij het vermoeden van zwangerschap dient gebruik van Cytotec te worden gestaakt.

Invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken

Er zijn geen gegevens bekend over een effect op de rijvaardigheid of het gebruik van machines. Klachten zoals hoofdpijn en misselijkheid kunnen zich voordoen. Bij het besturen van voertuigen of het gebruik van machines dient hiermee rekening te worden gehouden.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Uw arts dient op de hoogte te zijn van andere geneesmiddelen die worden gebruikt. Verschillende geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden.
Gelijktijdig gebruik met bepaalde zuurbindende geneesmiddelen (antacida) moet worden voorkomen omdat de werking van Cytotec daardoor kan verminderen.

Speciale waarschuwingen

Patiënten met een verminderde werking van de nier of lever dienen Cytotec met voorzichtigheid te gebruiken.

Cytotec dient voorzichtig te worden toegepast bij patiënten met aandoeningen, waarbij verlaagde bloeddruk ernstige complicaties kan veroorzaken.

Aanwijzingen voor het gebruik

Volwassenen en oudere patiënten

400 tot 800 microgram per dag, verdeeld over de dag direct na de maaltijden en voor het slapen gaan.

Kinderen

Cytotec wordt gewoonlijk niet voorgeschreven aan kinderen, daar het gebruik nog niet is onderzocht.

Wijze van gebruik

Cytotec kan tegelijk met antireumamiddelen of middelen tegen maagpijn worden ingenomen.

Volg het advies van uw arts voor de juiste dosering en tijdstip van innemen.

Overdosering

In geval van of bij het vermoeden van overdosering dient uw arts onmiddellijk gewaarschuwd te worden.

Vergeten van tabletten

Het kan voorkomen dat u vergeten bent een of meer tabletten in te nemen. In dat geval is het niet nodig de vergeten tablet(ten) alsnog in te nemen. U kunt de door uw arts voorgeschreven dosering op de gebruikelijke tijd innemen.

Bijwerkingen

Diarree, die mild en van voorbijgaande aard is, komt vaak voor.
Dit kan tot een minimum beperkt worden door Cytotec direct na de maaltijden en voor het slapen gaan in te nemen.

Andere bijwerkingen die zich kunnen voordoen zijn: buikpijn, bovenbuikklachten, winderigheid, braken, misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, verstopping en onderbuiksklachten.

Wanneer u klachten ondervindt in de zin van voortdurende buikpijn, bovenbuikklachten, braken of misselijkheid dient u contact op te nemen met uw arts.

Dit dient u eveneens te doen indien u nieuwe bijwerkingen waarneemt.

Wijze van bewaren en houdbaarheid

Bewaar bij kamertemperatuur (15-25ºC) in de originele verpakking.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking, vermeld achter
"Niet te gebruiken na" en op de doordrukstrips na "Exp."

Datum van de bijsluiter

12 september 2001