Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Daktacort-crème al vaker heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts of apotheker om uitleg als iets niet duidelijk is.

Daktacort crème miconazolnitraat/hyrdrocortison 20 mg/g 174 mg/g

WAT IS DAKTACORT-CREME?

Daktacort-crème bevat twee werkzame stoffen: miconazolnitraat (20 mg per g) en hydrocortison (10 mg per g).

Miconazolnitraat doodt vrijwel alle schimmels en sommige bacteriën die de huid kunnen besmetten. Hydrocortison werkt ontstekingsremmend en vaatvernauwend (het hoort bij de groep zwakwerkende corticosteroïden).

Daktacort-crème is een witte crème in een tube. De crème bevat verder enkele hulpstoffen, namelijk macrogolstearaat en ethyleenglycalstearaat, oleoyl macrogolglycerides, vloeibare paraffine, benzoëzuur (E 210; 2 mg/g), gebutyleerd hydroxyanisol (E 320; 0,052 mglg), dinatriumedetaat en water. Het water verdampt gemakkelijk. Daardoor trekt de crème volledig in de huid.

Daktacort-crème is verpakt in een tube met een inhoud van 15 gram.

Daktacort crème miconazolnitraatlhydrocortison 20 mg/g 110 mg/g is in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 07342

op naam van Janssen-Cilag B.V.,
Postbus 90240,
5000 LT Tilburg.

WANNEER GEBRUIKT U DAKTACORT-CREME?

Daktacort-crème wordt gebruikt tegen een schimmelinfectie van de huid die erg jeukt, rood is of pijn doet. Daktacort-crème wordt voorgeschreven vaar 10 dagen of korter. Daarna moet een ander anti-schimmelmiddel, zonder corticosteroïden, worden gebruikt, bijvoorbeeld Daktarin-crème of een geneesmiddel dat moet worden ingenomen. Bij bepaalde schimmelinfecties, bijvoorbeeld voetschimmel, wordt naast Daktacort-crème ook vaak Daktarin-strooipoeder voorgeschreven.

WANNEER MAG U DAKTACORT-CREME NIET GEBRUIKEN?

* U mag Daktacort-crème niet gebruiken als u weet dat u overgevoelig bent voor miconazolnitraat of voor een van de andere bestanddelen van Daktacort-crème.
Welke dit zijn, vindt u onder: 'Wat is Daktacortcrème?'. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, kortademigheid en/of een opgezet gezicht. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Daktacort-crème en raadpleeg uw arts.
* Gebruik Daktacort-crème niet voor andere huidaandoeningen dan waarvoor uw arts het heeft voorgeschreven, zoals aandoeningen die worden veroorzaakt door mijten, bacteriën of virussen, of op wratten, zweren of wonden.
* Gebruik Daktacort-crème niet als u last heeft van de bijwerkingen van corticosteroïden (bv, huidafwijkingen rond de mond of een dunne, broze huid).
* Gebruik Daktacort-crème niet als u last heeft van huidaandoeningen zoals eczeem, puistjes (acne), ichthyosis of rosacea.

WELKE SPECIALE VOORZORGEN MOET U NEMEN?

• Zwangerschap

Bent u in verwachting of wilt u in verwachting raken? Overleg dan eerst met uw arts of u Daktacort-crème kunt gebruiken. Bij dierproeven bleek dat corticosteroïden schadelijk zijn voor de vrucht. Bij de mens zou Daktacort-crème ook schadelijk kunnen zijn, als het heel intensief wordt gebruikt of op grote oppervlakken wordt gesmeerd. Gebruik de crème in elk geval niet onder een afsluitend verband.

• Borstvoeding
Het is niet bekend of de werkzame stoffen in Daktacort-crème in de moedermelk terechtkomen. Overleg daarom met uw arts of u Daktacort-crème kunt gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

* Overgevoeligheid

Als u overgevoelig bent voor andere anti-schimmelmiddelen (middelen die als werkzame stof econol of ketoconazol bevatten), kan het zijn dat u ook overgevoelig bent voor Daktacort-crème.

* Kinderen

Let bij kinderen extra op als Daktacort-crème op grote oppervlakken wordt gesmeerd of wordt toegepast onder een afsluitend verband (ook onder luiers). In die situaties kunnen grotere hoeveelheden van de werkzame stof in de huid binnendringen en mogelijk bepaalde hormonen onderdrukken.

Breng Daktacort-crème dun aan en smeer het niet uit over grotere oppervlakken dan nodig.

* Deelname aan het verkeer, bedienen van machines en dergelijke
U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer e.d. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat Daktacort-crème het reactievermogen nadelig beïnvloedt.

* Hygiënische maatregelen

Was de besmette lichaamsdelen elke dag. Houd de voorwerpen die met de schimmelinfectie in aanraking komen alleen voor eigen gebruik (handdoek, washandje, borsteltje, nagelknipper), om te voorkomen dat u anderen besmet.

Bij voetschimmel moet u voorkomen dat u uzelf steeds opnieuw besmet vanuit uw kousen en schoenen. Strooi daarom dagelijks wat Daktarin-strooipoeder in uw kousen en af en toe ook wat in uw schoenen.

* Ogen Gebruik Daktacort-crème niet op de oogleden, omdat daardoor misschien oogaandoeningen kunnen ontstaan.

* Duur van de behandeling

Gebruik Daktacert-crème niet langer dan 10 dagen; het geneesmiddel is bedoeld voor kort gebruik.

* Kleding

Let op; Daktacort-crème kan bepaalde synthetische materialen aantasten, bijvoorbeeld elastisch materiaal van beha's. Draag daarom bij voorkeur katoenen kleren op plaatsen waar de crème is aangebracht.

* Extra informatie over bepaalde bestanddelen Daktacort-crème bevat benzoëzuur (E 210) en gebutyleerd hydroxyanisol (E 320). Beide stoffen kunnen
de huid, ogen en slijmvliezen irriteren.

ANDERE GENEESMIDDELEN EN DAKTACORT-CREME

Stel uw arts of apotheker altijd op de hoogte wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt of binnenkort gaat gebruiken (ook geneesmiddelen die u zonder recept koopt). Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt, en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen
(bijvoorbeeld van de dosering van een van de middelen).
Er zijn geen interacties van Daktacort-crème met andere geneesmiddelen bekend.

DOSERING VAN DAKTACORT-CREME

Uw arts of apotheker vertelt u hoe vaak en hoe lang u Daktacort-crème moet gebruiken. Houd u altijd nauwkeurig aan dit voorschrift. In het algemeen wordt Daktacort-crème 1 of 2 keer per dag gebruikt, gedurende 5 tot 10 dagen. Gewoonlijk schrijft de arts voor om na 5-10 dagen over te stappen op een geneesmiddel dat alleen schimmeldodend werkt (bijv. Daktarin-crème).

HOE MOET U DAKTACORT-CRÈME GEBRUIKEN?

1. Was de aangetaste plekken en haal losse schilfers weg. Droog de plekken daarna zorgvuldig af met een aparte handdoek. Bij voetschimmel: ook tussen de tenen.
2. Breng Daktacort-crème dun aan op de schimmelplekken en op de huid onmiddellijk eromheen en wrijf de crème zachtjes in, tot deze volledig in de huid gedrongen is. Bij voetschimmel: ook tussen de tenen en op de voetzool.
3. Was daarna zorgvuldig uw handen, behalve wanneer de crème voor uw handen bedoeld is.
4. Trek dan schone kleren/kousen/sokken aan. Op die manier besmet u uzelf niet opnieuw en genezen de plekken sneller.

Nieuwe tube openmaken

Draai de dop los, keer deze om en prik met de punt een gaatje in het aluminium dat de tube afsluit.

STOPPEN MET DAKTACORT-CREME

U kunt zonder bezwaar stoppen met Daktacort-crème, maar stel dan uw arts op de hoogte.

WAT MOET U DOEN BIJ OVERDOSERING?

Overdosering betekent dat u of iemand in uw omgeving te veel Daktacort-crème heeft gebruikt, of het op een verkeerde manier heeft gebruikt (zie ook 'Dosering van Daktacort-crème' en 'Hoe moet u Daktacortcrème gebruiken?'). Wanneer Daktacort-crème vaker, of op andere plaatsen wordt gebruikt dan is voorgeschreven, kunnen er roodheid, zwelling, brandend gevoel of andere huidafwijkingen ontstaan. Stop in dit geval met Daktacort-crème en raadpleeg uw arts.

Als iemand per ongeluk Daktacort-crème heeft ingeslikt, raadpleeg dan een arts.

WAT MOET U DOEN ALS U BENT VERGETEN DAKTACORT-CRÈME TE GEBRUIKEN?

Breng de vergeten dosis op zodra u merkt dat u een keer bent vergeten Daktacort-crème aan te brengen. Echter, wanneer het al tijd is voor de volgende keer, mag u geen dubbele hoeveelheid aanbrengen; u meet de vergeten keer dan overslaan.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect soms ook ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen. De behandeling met Daktacort-crème wordt in het algemeen goed verdragen (als u de crème tenminste dun aanbrengt en niet langer gebruikt dan uw arts heeft voorgeschreven).

De volgende bijwerkingen komen zelden voor (bij 1 op de 1000 tot 10.000 patiënten):

* huid en onderhuid: irritatie en branderigheid. Wanneer dit elke keer na het aanbrengen gebeurt, kan dit wijzen op een overgevoeligheid.

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):
* afweersysteem: allergische reactie, ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), ernstige overgevoeligheidsreactie met grote samensmeltende blaren waarbij de opperhuid kan afsterven en loslaten (syndroom van Lyell).

Als u last krijgt van dergelijke verschijnselen, stop dan met het gebruik van Daktacort en raadpleeg uw arts.

Overleg met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker ook als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

HOE BEWAART U DAKTACORT-CREME?

De juiste bewaarwijze is:
* in een dichte tube (na gebruik altijd onmiddellijk dichtdoen);
* samen met deze gebruiksaanwijzing;
* bij een temperatuur tussen 2-8 °C (zoals in de koelkast) (niet invriezen);

* buiten het bereik en zicht van kinderen.

HOE LANG IS DAKTACORT-CREME HOUDBAAR?

Een ongeopende tube Daktacort-crème is houdbaar tot de datum op de verpakking (mits op de juiste manier bewaard). Voorbeeld: niet te gebruiken na 08 - 2008 of EXP.: 08 - 2008 betekent dat u het geneesmiddel na augustus 2008 niet meer mag gebruiken.
Raadpleeg bij Twijfel uw apotheker.

Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten...
Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.
Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.

Wat houdt een juist gebruik in?

* Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen.
* Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoeveelheid.
* Gebruik het niet langer dan is aangegeven.
Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.
Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerste hulp afdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.

Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.

Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer; die is meestal te vochtig.

Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox; uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.

Wilt u meer weten over Daktacort-crème of over schimmelaandoeningen van de huid?
Vragen over Daktacort-crème of over schimmelaandoeningen van de huid kunt u het beste stellen aan uw arts of apotheker.