BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Dampo verkoudheidsbalsem

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Dampo® verkoudheidsbalsem zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw arts of apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
* Raadpleeg uw arts als de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet
verbeteren.
* Waarschuw uw arts of apotheker wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.


Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Dampo® verkoudheidsbalsem en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Dampo® verkoudheidsbalsem gebruikt
3. Hoe wordt Dampo® verkoudheidsbalsem gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Dampo® verkoudheidsbalsem?
6. Overige informatie

1. Wat is Dampo® verkoudheidsbalsem en waarvoor wordt het gebruikt?

Dampo® verkoudheidsbalsem is een balsem die wordt gebruikt bij verkoudheid en verstopte luchtwegen.

Dampo® verkoudheidsbalsem verzacht de verschijnselen van verkoudheid. Het verlicht de ademhaling en verruimt de luchtwegen door het inademen van de dampen die vrijkomen na toevoeging van de zalf aan een dampbad of na het inwrijven van borst, rug of hals.

2. Wat u moet weten voordat u Dampo® verkoudheidsbalsem gebruikt

Gebruik Dampo® verkoudheidsbalsem niet bij
* zuigelingen en kinderen jonger dan 2 jaar;
* overgevoeligheid voor één van de bestanddelen;
* huidafwijkingen.

Wees extra voorzichtig met Dampo® verkoudheidsbalsem

Wanneer Dampo® verkoudheidsbalsem wordt toegepast in een dampbad, pas dan op voor gezichtsverbranding bij te hete damp. Zorg er altijd voor dat er geen spatten op uw gezicht kunnen komen. Indien de klachten aanhouden of regelmatig terugkeren, doet u er goed aan de arts te raadplegen.

Zwangerschap

Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap, mits niet op te grote oppervlakken toegepast.

Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Tijdens de borstvoedingsperiode dit middel niet gebruiken als wrijfmiddel.
Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Dampo® verkoudheidsbalsem een nadelige invloed uitoefent op het reactievermogen.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Dampo verkoudheidsbalsem Wolvet (lanoline) kan plaatselijk huidreacties veroorzaken (bijvoorbeeld contact dermatitis).

Gebruik van Dampo® verkoudheidsbalsem in combinatie met andere geneesmiddelen
Er zijn geen wisselwerkingen van dit product met andere geneesmiddelen bekend.

3. Hoe wordt Dampo® verkoudheidsbalsem gebruikt?
Tenzij uw arts anders voorschrijft:

Dosering en wijze van gebruik
Enkele malen per dag een theelepel zalf in een kom heet water doen en de damp zo diep mogelijk inademen óf enkele malen per dag, vooral ook voor het slapen gaan, borst, rug en hals met zalf inwrijven en warm toedekken. Bij kinderen uitsluitend aanbrengen op borst en rug. Niet aanbrengen in de neus en bij de ogen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Dampo® verkoudheidsbalsem te gebruiken
U kunt in dat geval Dampo® verkoudheidsbalsem op het volgende tijdstip gebruiken. Gebruik nooit de dubbele hoeveelheid Dampo® verkoudheidsbalsem om zo het vergeten gebruik in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Tot nu toe zijn er geen bijwerkingen bekend na gebruik van Dampo® verkoudheidsbalsem volgens de aanbevolen dosering.

Waarschuw uw arts of apotheker wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

Dampo® verkoudheidsbalsem gesloten en buiten bereik en zicht van kinderen

beneden 25 °C bewaren.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Dampo® verkoudheidsbalsem niet meer na de datum die op de verpakking is vermeld achter ´Exp.´ (= vervaldatum) gevolgd door dag, maand en jaar.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatre gelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Overige informatie

Wat Dampo® verkoudheidsbalsem bevat

Werkzame bestanddelen per gram inhalatiezalf: 26 mg kamfer, 40 mg menthol en 20 mg eucalyptusolie. Andere bestanddelen (hulpstoffen): cederhoutolie, tijmolie, wolvet, gele zachte paraffine.

Hoe Dampo® verkoudheidsbalsem eruit ziet

Dampo® verkoudheidsbalsem is een (bruin)gele, halfdoorschijnende zalfachtige balsem, verkrijgbaar in blikjes van 30, 40 en 50 gram of in potjes van 45 gram. Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Registratiehouder:
Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht.

Voor inlichtingen:
Bayer Consumer Care,
Postbus 80,
3640 AB Mijdrecht.

Fabrikant: Famar Nederland B.V.,
Bladel.

In het register ingeschreven onder RVG 02366.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in juli 2007.

Nuttige informatie over een verkoudheid
Hoe kan een verkoudheid ontstaan
Verkoudheid wordt door veel verschillende virussen veroorzaakt, maar het meest door rinovirussen. Verkoudheid wordt voornamelijk verspreid wanneer de handen in aanraking komen met besmette druppels afkomstig van een geïnfecteerde persoon. Dit vocht bevat verkoudheidsvirussen. Wanneer vervolgens met de handen de mond, neus of ogen aangeraakt worden, krijgen de virussen toegang tot het lichaam en veroorzaken ze een nieuwe verkoudheid. Verkoudheid is het meest besmettelijk in de eerste 1 of 2 dagen nadat de symptomen zich ontwikkelen. Afkoeling veroorzaakt geen verkoudheid en vergroot iemands gevoeligheid voor infectie niet.

Hoe kun je de kans op een verkoudheid verlagen
Omdat zoveel verschillende virussen verkoudheid veroorzaken en omdat elk virus in de loop van de tijd enigszins verandert, is er nog geen effectief vaccin ontwikkeld. De beste voorzorgsmaatregel is goede hygiëne. In een tissue niezen, snuiten en hoesten en die daarna weggooien, is de beste oplossing. Ook door gemeenschappelijk gebruikte voorwerpen schoon te maken, kan de verspreiding van verkoudheidsvirussen worden verminderd.
Een middel als Dampo Verkoudheidsbalsem verzacht de verschijnselen van een verkoudheid.