BROOMHEXINE HCI 0,8 mg/ml HEXAL
drank

Informatie voor de gebruiker

Wij raden u aan deze bijsluiter goed te lezen, ook als u Broomhexine HCI 0,8 mg/ml Hexal al eerder heeft gebruikt, omdat het mogelijk is dat de informatie inmiddels is gewijzigd.

SAMENSTELLING

De werkzame stof in de drank is broomhexine.

Broomhexine HCI 0,8 mg/ml Hexal bevat 0,8 mg broomhexinehydrochloride per ml drank.

Overige bestanddelen:

sorbitol (400 mg/ml), alcohol (30 mg/ml), frambozenessence en water.

VERPAKKINGEN

Broomhexine HCI 0,8 mg/ml Hexal:100 , 150 en 250 ml in flacon. De flacon is voorzien van een kinderveilige sluiting.
Openen: druk de dop naar beneden en draai linksom (in de richting van de pijl). Sluiten: draai de dop rechtsom.

EIGENSCHAPPEN

Broomhexine kan de taaiheid van slijm in de luchtwegen verminderen en wordt
gebruikt ter vergemakkelijking van het ophoesten van taai slijm. Het effect is pas na enkele dagen maximaal.

REGISTRATIEHOUDER
Hexal B.V.
Postbus 251
2180 AG Hillegom

Broomhexine HCI 0,8 mg/ml Hexal is in het register ingeschreven onder: RVG 08992, drank.

TOEPASSING
Ter vergemakkelijking van het ophoesten van slijm indien dit door de taaiheid van het slijm wordt bemoeilijkt.

NIET GEBRUIKEN

- Bij overgevoeligheid voor broomhexine of één van de overige bestanddelen.

GEBRUIK TIJDENS ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

Broomhexine kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht overeenkomstig
het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Over gebruik tijdens de periode van borstvoeding zijn geen gegevens bekend.

INVLOED OP DE RIJVAARDIGHEID EN DE BEKWAAMHEID OM MACHINES TE GEBRUIKEN

Broomhexine kan duizeligheid veroorzaken. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij deelname aan het verkeer en het bedienen van machines.

WISSELWERKING MET ANDERE (GENEES)MIDDELEN

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van Broomhexine HCI 0,8 mg/ml Hexal met:
* disulfiram en calciumcarbamide (middelen die worden toegepast bij de behandeling van alcoholverslaving)
* oxytetracycline (een middel tegen bacteriële infecties).

Wanneer u één van deze geneesmiddelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

De opgegeven dosering dient niet te worden overschreden. Indien de klachten aanhouden of terugkeren, wordt geadviseerd de arts te raadplegen. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die een maagdarmzweer hebben of hebben doorgemaakt.

DOSERING EN WIJZE VAN GEBRUIK

Volwassenen en kinderen boven 10 jaar: 3 maal per dag 5 20 ml.
Kinderen van 5 tot 10 jaar: 3 maal per dag 5 - 10 ml.
Kinderen van 1 tot 5 jaar: 3 maal per dag 2 - 4 ml.
Gebruik voor de dosering de bijgeleverde maatbeker.

OVERDOSERING

Neem in geval van (vermoede) overdosering direct contact op met de arts.
In geval van overdosering bij kinderen wordt geadviseerd zoete limonade te laten drinken.

BIJWERKINGEN

Bijwerkingen van broomhexine zijn over het algemeen van lichte aard. Soms komen transpireren, duizeligheid of maagklachten voor.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter.

BEWARING EN HOUDBAARHEID

Bij kamertemperatuur (15-25 °C) ongeopend bewaard, op een droge en donkere
plaats in de originele verpakking, is Broomhexine HCI 0,8 mg/ml Hexal houdbaar tot de op de verpakking aangegeven datum.

VOOR ALLE GENEESMIDDELEN GELDT

* Bij onduidelijkheden kunt u zich wenden tot de arts of apotheker.
* Gebruik geen geneesmiddelen die voor een ander bestemd zijn.
- Bepaalde combinaties van geneesmiddelen kunnen schadelijk zijn. Zorg ervoor dat de arts op de hoogte is van alle geneesmiddelen die u gebruikt.
* Houd geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
* Oude en overbodige geneesmiddelen kunt u bij de apotheek ter vernietiging afgeven.

Datum laatste wijziging: 11/03/04 Hexal B.V., Hillegom