BIJSLUITER 
Deca-Durabolin
Oplossing voor injectie (olie), 50 mg

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Deca-Durabolin en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Deca-Durabolin toegediend krijgt
3. Hoe wordt Deca-Durabolin toegediend?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Deca-Durabolin?

Deca-Durabolin 50 mg/ml, injectievloeistof (olie)
• Het werkzame bestanddeel is nandrolondecanoaat.
• Andere bestandsdelen (hulpstoffen) zijn: arachisolie (pinda-olie) en benzylalcohol (0,1 ml per ml).

Registratiehouder:
N. V. Organon,
Postbus 20,
5340 BH Oss.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland:
N. V. Organon.

Eventuele correspondentie richt men onder vermelding van het verpakkingsnummer aan Organon Nederland B.V.,
Postbus 500,
5340 AM Oss.

In het register ingeschreven onder RVG 00126

1. WAT IS DECA-DURABOLIN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Geneesmiddelengroep Anabole steroïden

Presentatie en verpakking
1, 6, 10 of 12 ampullen à 1 ml.

Waarvoor wordt Deca-Durabolin gebruikt?

Bij postmenopauzale patiënten met klinisch manifeste osteoporose is tijdens behandeling met Deca-Durabolin een toename van de botmassa vastgesteld. Ook kan er als een secundair effect verlichting van pijn optreden bij deze patiënten. Naast anabole en androgene eigenschappen hebben anabole steroïden een gunstige invloed op het calciummetabolisme bij patiënten met een verhoogde calciurie. Nandrolondecanoaat zet ook het beenmerg aan tot een verhoogde aanmaak van rode bloedcellen. Hierdoor kan Deca-Durabolin worden toegepast bij bepaalde vormen van bloedarmoede (anemie), zoals aplastische anaemie en anaemie bij chronische nierziekten.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DECA-DURABOLIN TOEGEDIEND
KRIJGT

Gebruik Deca-Durabolin niet
• bij zwangerschap;
• bij mannen met prostaatkanker of borstkanker;
• wanneer u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Deca- Durabolin.

Wees extra voorzichtig met Deca-Durabolin

Extra controle door uw arts kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn. Wanneer u één van de volgende aandoeningen heeft of heeft gehad dient u de arts in te lichten:
• prostaatklachten;
• borstkanker (bij de man);
• botkanker;
• hoge bloeddruk;
• migraine;
• hartaandoeningen;
• leveraandoeningen zoals geelzucht;
• nieraandoeningen;
• suikerziekte.
Bij kinderen boven de 3 jaar mogen anabole steroïden slechts onder nauwkeurige controle van de geslachtelijke ontwikkeling en de skeletrijping – voor, tijdens en na de behandeling – worden toegepast (kinderen zijn bijzonder gevoelig voor de bijwerkingen van anabole steroïden, met name voor versnelde sluiting van de epifysaire schijven waardoor de lengtegroei wordt beëindigd, en voor virilisatie).

Let op! Het gebruik van Deca-Durabolin ter verbetering van sportprestaties kan ernstige risico's inhouden voor de gezondheid en wordt derhalve ontraden.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Deca-Durabolin niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Wanneer u reeds behandeld wordt met Deca-Durabolin, moet u ervoor zorgen, dat u niet zwanger wordt.
Borstvoeding
Wanneer u reeds behandeld wordt met Deca-Durabolin, moet u geen borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Deca-Durabolin heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie- en concentratievermogen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Deca-Durabolin Benzylalcohol niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar.

Gebruik van Deca-Durabolin samen met andere geneesmiddelen

Andere geneesmiddelen kunnen de werking van Deca-Durabolin beïnvloeden (of omgekeerd). Vertel de arts daarom of u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken:

• insuline of bloedsuikerverlagende tabletten;

• bloedverdunnende middelen (tegen trombose).

3. HOE WORDT DECA-DURABOLIN TOEGEDIEND?

Deca-Durabolin moet worden toegediend door een arts of verpleegkundige.
Hoeveel De dosering hangt af van de ernst van de aandoening, het effect van de behandeling en het optreden van bijwerkingen. De juiste dosering wordt vastgesteld door de behandelende arts. Bij voorbeeld:

• Bij postmenopauzale osteoporose: 50 mg éénmaal per 3 weken.

• Bij aplastische anemie: 50-100 mg éénmaal per week.

Hoe toedienen. De injecties worden toegediend in het spierweefsel (bijvoorbeeld in bil, bovenbeen of bovenarm).

In geval u merkt dat Deca-Durabolin te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Gebruik bij kinderen

Bij kinderen mogen anabole steroïden slechts onder nauwkeurige controle worden toegepast (zie rubriek 2)

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Deca-Durabolin bijwerkingen veroorzaken.
Deca-Durabolin kan afhankelijk van de dosering en de gevoeligheid van de patiënt de volgende bijwerkingen veroorzaken;

bij vrouwen:
• heesheid. Dit is een eerste verschijnsel van stemverandering die kan leiden tot een langdurige soms blijvende stemverlaging;
• acne (puistjes);
• toename van lichaams- of gezichtsbeharing;
• vergroting van de clitoris (kittelaar);
• toename van geslachtsdrift;
• stoornissen in het menstruatiepatroon;

bij mannen
• toename van geslachtsdrift;
• langdurige soms pijnlijke erecties (opzwelling van de penis);
• stoornissen in de vorming van zaadcellen.

bij kinderen (voor de puberteit):
• voortijdige puberteit met verschijnselen zoals frequenter optreden van erecties en vergroting van de penis bij jongens. En versterkte groei van schaambeharing en vergroting van de kittelaar bij meisjes;
• achterblijven van de groei.

Als deze bijwerkingen optreden moet u contact opnemen met uw arts.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DECA-DURABOLIN?

Deca-Durabolin buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 ºC. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Deca-Durabolin niet meer na de datum op de verpakking achter “Exp:”.

Deze bijsluiter is voor het laatst gedeeltlijk herzien en goedgekeurd in juli 2008.