Dentinox Suikervrij, oplossing voor dental gebruik

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Dentinox Suikervrij zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker of drogist om meer informatie of advies indien nodig.
• Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren,

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Dentinox Suikervrij en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Dentinox Suikervrij gebruikt.
3. Hoe wordt Dentinox Suikervrij gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Dentinox Suikervrij?


DENTINOX SUIKERVRIJ,
oplossing voor dentaal gebruik 3,8 mg/ml
Lidocainehydrochloride
• Het werkzame bestanddeel van Dentinox Suikervrij, oplossing voor dentaal gebruik, is lidocaïnehydrochloride, 3,8 mg/ml (berekend als monohydraat).
• De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn kamille-tinctuur (bevat onder andere ethanol), maerogollaurylether, sorbitoloplossing (niet-b-istalliseerbaar)(E420) , glycerol 85% (E422), polyvidon (El201), polysorbaat 20 (E432), saccharinenatrium (E954), levomenthal, xylitol (E967) en gezuiverd water.


Registratiehouder:
Vemedia B. K,
Verrijn Stuartweg 60,
1112 AX Diemen.

Fabrikant;
Dentinox Gesellschaft _lib. pharmazeutische Priiparate Lenk & Schuppan,
Nunsdorfer Ring 19,
D-12277 Berlijn,
Duitsland.


In het register ingeschreven onder RVG 03717.


1. Wat is Dentinox Suikervrij en waarvoor wordt het gebruikt?
Farmaceutische vorm en inhoud
Oplossing voor dentaal gebruik. 1 fles bevat 9 ml oplossing.
Geneesmiddelengroep
Lidocaïnehydroehloride is een lokaal werkend pijnstillend middel.
Waarvoor wordt Dentinox Suikervrij gebruikt?
Dentinox Suikervrij wordt gebruikt bij de behandeling van pijn bij het doorkomen van de eerste tanden, en geeft vermindering van pijn.


2. Wat u moet weten voordat u Dentinox Suikervrij gebruikt.
Gebruik Dentinox Suikervrij niet bij infecties, zweren of verwondingen in de mond, of in geval van overgevoeligheid voor één van de bestanddelen. Overgevoeligheidsreacties komen zelden voor.
Wees extra voorzichtig met Dentinox Suikervrij indien er sprake is van ernstige lever- en nierfunctiestoomissen, stuipen, hartritmestoornissen bij hartfalen of te lage bloeddruk.
De eerste 45 minuten na gebruik het kind niet laten eten of drinken. Gebruik dit middel niet langer dan 14 dagen achtereen zonder de arts te raadplegen.


Zwangerschap
Niet van toepassing, aangezien Dentinox Suikervij bedoeld is voor toediening bij kleine kinderen.
Borstvoeding
Niet van toepassing, aangezien Dentinox Suikervij bedoeld is voor toediening bij kleine kinderen.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing, aangezien Dentinox Suikervij bedoeld is voor toediening bij kleine kinderen.

Gebruik van Dentinox Suikervrij in combinatie met andere geneesmiddelen Er zijn van Dentinox Suikervrij geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.


3. Hoe wordt Dentinox Suikervrij gebruikt?
Hoogstens 4 maal per dag steeds 2 á 3 druppels met bijvoorbeeld een wat-tip aanbrengen op de pijnlijke plaatsen van het tandvlees.
Wat u moet doen wanneer u te veel van Dentinox Suikervrij heeft gebruikt? Wanneer u te veel van Dentinox Suikervrij heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.


4. Mogelijke bijwerkingen.
Zoals alle geneesmiddelen kan Dentinox Suikervrij bijwerkingen veroorzaken. Bij het gebruik van Dentinox Suikervrij treden zelden overgevoeligheidsreacties op. In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.


5. Hoe bewaart u Dentinox Suikervrij?
Dentinox Suikervrij buiten bereik en zicht van kinderen houden. Beneden 25°C bewaren in de originele verpakking. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Dentinox Suikervrij niet meer na de datum die op de verpakking is vermeld achter "niet te gebruiken na". Na openen is Dentinox Suikervrij nog 1 jaar houdbaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in september 2006.

Voor meer informatie: bel de Vemedia Informatielijn 0800 023 33 66 (gratis).