Wij raden u aan deze patiënteninformatie te lezen voordat u Dermovate gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft kunt u uw arts, apotheker of GlaxoSmithKline BV raadplegen. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

WAT IS DERMOVATE LOTION?

Dermovate lotion is een kleurloze vloeistof. Dermovate lotion behoort tot een groep van geneesmiddelen die corticosteroïden (bijnierschorshormonen) bevatten . Corticosteroïden zorgen ervoor dat de klachten die gepaard gaan met huidaandoeningen verminderen. Dermovate lotion bestrijdt op deze wijze de gevolgen en niet de oorzaak van de huidproblemen.

De werkzame stof in Dermovate lotion is clobetasolpropionaat.

Elke gram lotion bevat 0,5 milligram (0,05 %) clobetasolpropionaat.
Dermovate lotion bevat de volgende hulpstoffen: carbopol 934, isopropylalcohol, water.

Dermovate lotion is uitsluitend op recept verkrijgbaar in een flacon met 30 of 100 gram lotion.

Dermovate lotion is in het register van spécialités ingeschreven onder RVG 07579.

Dermovate wordt in Nederland op de markt gebracht door:

GlaxoSmithKline BV,
Huis ter Heideweg 62,
3705 LZ Zeist,
tel. 030-6938100.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS U DERMOVATE VOOR?

Uw arts heeft u Dermovate lotion voorgeschreven om de huidaandoening waarvan u last heeft te behandelen. Het gaat hierbij om oppervlakkige, niet door micro-organismen veroorzaakte aandoeningen die enkel afdoende reageren op zeer sterk
werkzame corticosteroïden. Dit kan bijvoorbeeld psoriasis zijn, bepaalde vormen van eczeem, schijf- of vlindervormige huiduitslag (lupus erythematosus discoïdes), jeukende en rode kleine bultjes van de huid (hypertrofische lichen) of jeukende en rode littekens.
Dermovate lotion is vooral geschikt voor toepassing op de behaarde (hoofd)huid.

WANNEER MAG U DERMOVATE NIET GEBRUIKEN?

Dermovate lotion mag niet worden gebruikt als de huiduitslag in eerste instantie wordt veroorzaakt door een infectie met bacteriën, schimmels, virussen of parasieten (zoals schurftmijt) of op zwerende huidaandoeningen of -wonden. Ook op huidaandoeningen die door het gebruik van corticosteroïden zijn ontstaan, zoals streepvormige littekens (striae) of bij huidafwijkingen als acne, aangeboren geschubde huid (ichtyosis), chronische huidontsteking tijdens de jeugd, dunne bloedvaatjes in de huid of een zeer dun geworden huid (huidatrofie) mag Dermovate lotion niet worden toegepast.
Als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Dermovate lotion mag u deze crème niet gebruiken.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?

* De huid van de oogleden is heel dun en daardoor bijzonder gevoelig. Gebruik de lotion daarom niet op de oogleden en zorg ervoor dat de lotion niet in de ogen komt.

* U mag Dermovate lotion alleen gebruiken op de plaatsen die u met uw arts heeft besproken.

* Wanneer uw arts langdurig Dermovate lotion aan een jong kind voorschrijft is regelmatige controle noodzakelijk van de lengte en het gewicht alsmede bloedonderzoek noodzakelijk. Gebruik bij kinderen is alleen toegestaan op advies van de arts. Dermovate mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 1 jaar.

* Wees terughoudend met langdurig dagelijks gebruik van Dermovate lotion.

* Wanneer u ooit problemen heeft gehad met een geneesmiddel voor de
behandeling van huidklachten, is het raadzaam dit aan uw arts te vertellen.

KUNT U DERMOVATE SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?

Het is van belang dat u uw arts of apotheker altijd vertelt welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Sommige middelen versterken elkaars werking en andere werken elkaar tegen. Als uw arts precies weet welke andere medicijnen u nog meer gebruikt kan hij/zij rekening hiermee houden.

Er komt maar weinig van de werkzame stof uit Dermovate lotion in het bloed. Het is dus, na gebruik zoals voorgeschreven, niet waarschijnlijk dat er wisselwerkingen zullen optreden. Het is overigens wel beter geen middelen voor toepassing op de huid tegelijkertijd op dezelfde plaats aan te brengen (tenzij uw arts anders voorschrijft).

DERMOVATE EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Als corticosteroïden in hoge doseringen worden ingenomen of ingespoten dan kan ondermeer de groei van het ongeboren kind worden vertraagd. Hoewel er maar weinig van de werkzame stof uit Dermovate lotion in het bloed komt, kan bij toepassing op (grote delen van) de huid van dit sterk werkend corticosteroïd op voorhand niet worden uitgesloten dat zo'n effect kan optreden. Ook bij het geven van borstvoeding zijn ongewenste effecten op de zuigeling niet bij voorbaat uit te sluiten.
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, wordt gebruik van Dermovate ontraden tenzij uw arts behandeling met Dermovate noodzakelijk acht.

HOEVEEL DERMOVATE LOTION MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?

Uw arts heeft u verteld hoe vaak u de lotion aan moet brengen en op welke plaatsen. Dit is afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten. Het is van groot belang, dat u zich aan het voorschrift van uw arts houdt.
Normaal gesproken moet de lotion in het begin van de behandeling `s morgens en `s avonds worden aangebracht op de aangedane huid. Als de klachten verminderen is één maal per dag of nog minder vaak voldoende.

Per week moet niet meer dan 30 - 60 gram lotion worden gebruikt, tenzij uw arts u anders voorschrijft.
Om de lotion aan te brengen kunt u het beste de opening van het flesje vlak boven de aangedane plek houden en kort in het flesje knijpen. De lotion verspreidt zich dan vanzelf over de huid. Als de vloeistof verdampt is, blijft een dun, onzichtbaar en niet-klevend laagje van de werkzame stof achter op uw huid. Als u uw haar wilt wassen, breng dan de lotion pas na het wassen aan op de hoofdhuid. Was na het aanbrengen uw handen om eventuele resten lotion te verwijderen.

Wat u moet doen wanneer u te veel Dermovate heeft gebruikt:

Hoewel overdosering zeer onwaarschijnlijk is: Neem contact op met uw arts of apotheker wanneer er lang (meer dan 7 dagen) teveel Dermovate is gebruikt, of bij misbruik van Dermovate. Er bestaat een kans op een verhoogde werking van de bijnierschors (hypercorticisme). De belangrijkste verschijnselen zijn: gewichtstoename, dunne huid en slechte wondgenezing. Bij overdosering dient de behandeling onder medisch toezicht te worden afgebouwd.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN VAN DERMOVATE BEKEND?

Zoals alle geneesmiddelen kan Dermovate bijwerkingen veroorzaken.
De huid kan door gebruik van Dermovate lotion op de behandelde plaats dunner worden. De bloedvaatjes in de huid kunnen wijder en beter zichtbaar worden en er kan een neiging tot bloeden ontstaan.
Bij gebruik op het gezicht is een ontsteking van de huid rondom de mond mogelijk. Door gebruik van de lotion kunnen streepvormige littekens (striae) ontstaan. Verder kan er plaatselijke ontkleuring van de huid , overmatige haargroei of huidschilfering (soms met ontstekingen) ontstaan. Tevens kunnen in zeldzame gevallen er plaatselijk door verstopping van de huid bij oudere patiënten oranje-gele korreltjes (coloïd millia) ontstaan. Bij bestaande psoriasis kunnen puistjes ontstaan (psoriasis pustularis) Na langdurige behandeling van chronische huidaandoeningen kunnen deze huidaandoeningen weer terug komen. Dit kan leiden tot een minder goede werking van het product. Ook kunnen andere delen van het lichaam dan alleen de huid, door het geneesmiddel worden beïnvloed. Gebruik op de oogleden kan groene- of grijze staar veroorzaken.

De kans op plaatselijke bijwerkingen neemt toe met de sterkte van het product en de duur van de behandeling. Gebruik van dit product in de huidplooien verhoogd de kans op plaatselijke bijwerkingen. Bij verkeerd gebruik kunnen eventuele infecties niet worden opgemerkt en/of verergeren.

De werking van de bijnierschors kan worden geremd, vooral als Dermovate langdurig op grote huidoppervlakten wordt toegepast en / of onder afsluiting (plastic of in huidplooien) en / of bij jonge kinderen.

Bij bovengenoemde klachten bijwerkingen is het raadzaam met uw arts te overleggen of u de lotion moet blijven gebruiken. Contactallergie, meestal door een van de hulpstoffen, kan ontstaan. Overgevoeligheid voor Dermovate lotion blijkt uit het roder en actiever worden van de behandelde plek na gebruik van de lotion. Neem in zo'n geval altijd direct contact op met uw arts.

In het geval dat er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

HOE KUNT U DERMOVATE LOTION HET BEST BEWAREN?

Dermovate lotion bewaart u het beste in de originele verpakking op een donkere plaats niet boven 25 °C. Niet invriezen. Het geneesmiddel is niet onbeperkt houdbaar: de uiterste gebruiksdatum kunt u op het doosje of op de flacon lezen na de tekst ,,Niet te gebruiken na". Gebruik Dermovate lotion daarna niet meer, maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek.

Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

Copyright GlaxoSmithKline BV, september 2002