INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Vragen en antwoorden over Devaron®.

In deze bijsluiter leest u hoe u dit geneesmiddel het best kunt gebruiken. Ook als u Devaron® al eerder heeft gebruikt, is het zinvol de bijsluiter te lezen: er kan nieuwe informatie in staan. Gooi de bijsluiter niet weg voordat de behandeling is voltooid. Een geneesmiddel dat aan u is voorgeschreven, mag nooit door een ander worden gebruikt.

Wat is de samenstelling van Devarone?

Een tablet bevat 400 I.E. colecalciferol (vitamine D3).

De volgende hulpstoffen zijn verwerkt: lactose, calciumwaterstoffosfaat, magnesiumstearaat, aardappelzetmeel, polyethyleenglycol.

Hoe is de verpakking uitgevoerd?

Een potje bevat 90 tabletten. De tabletten zijn wit (opdruk D).

Tot welke groep geneesmiddelen hoort Devaron®?

Devaron® hoort tot de groep vitamine D producten.

Hoe werkt Devaron®?

Vitamine D3 bevordert de opname van calcium door de darmwand en zorgt voor een goede opbouw en instandhouding van het skelet.

Wie is registratiehouder van Devaron®?

Solvay Pharma B.V.,
C.J. van Houtenlaan 36,
1381 CP Weesp.

Voor informatie kunt u zich wenden tot:
Solvay Pharma B.V.,
Postbus 501,
1380 AM Weesp.
tel. (0294) 46 59 09

Devaron® staat in het register ingeschreven onder RVG 09766.

Waarvoor wordt Devaron® gebruikt?

Devaron® wordt gebruikt

* ter voorkoming van vitamine D tekort, o.a. bij het volgen van een dieet of bij gebrek aan zon;

* als onderdeel van de behandeling van verweking van de botten; • samen met calcium ter voorkoming van stoornissen in de bolvorming, als toevoeging bij fluoride therapie.

Wanneer mag ik Devaron® niet gebruiken?

U mag Devarone niet gebruiken wanneer u:

• last heeft van een verhoogde bijschildklierwerking
een te hoog calciumgehalte in de urine heeft;

• lijdt aan de ziekte van Besnier-Sok.

Wanneer moet ik voorzichtig zijn met Devaron®?

Grote hoeveelheden vitamine D3 (>1.000 I.E./dag in voeding / tabletten/druppels tezamen) kunnen schadelijk zijn. Neem daarom niet meer dan aangegeven is.

Kan ik Devaron gebruiken bij zwangerschap of bij het geven van borstvoeding?

Gebruik geneesmiddelen, als u zwanger bent of borstvoeding geeft, alleen na overleg met uw arts. Hij/zij zal beslissen of u Devaron kunt gebruiken. Voor zover bekend, kunt u zonder gevaar voor de vrucht of de baby Devaron
volgens voorschrift gebruiken tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding.

Kan ik Devaron gebruiken als ik deelneem aan het verkeer of machines bedien?

Devarone heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

Kan ik Devaron gebruiken samen met andere geneesmiddelen?

Als u al geneesmiddelen gebruikt is het verstandig uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te stellen.

Hoe moet ik Devaron gebruiken?

U kunt de tabletten met water innemen. Ook kunt u de tabletjes eerst oplossen
in melk, pap etc. Neem contact op met uw arts als u dit geneesmiddel langer dan 14 dagen wilt gebruiken.

Hoeveel Devarone moet ik gebruiken?

Tenzij uw arts anders voorschrijft: 1 tablet per dag.

Wat moet ik doen als ik teveel Devaron heb gebruikt?

Neem contact op met uw arts om te horen of een behandeling nodig is als te
dan meteen zien om veel Devaron is ingenomen. Neem altijd de verpakking mee; de arts kan een dieet met weinig calcium en veel water wordt aanbevolen als u teveel Devaron heeft ingenomen.

Wat moet ik doen als ik een keer vergeten ben Devaron® te gebruiken?

Wacht tot u de volgende dosis zou nemen. Neem niet meer dan de gewone hoeveelheid in.

Heeft Devaron bijwerkingen?

Een geneesmiddel heeft soms ongewenste effecten: zogenaamde bijwerkingen. Wanneer u teveel Devaron gebruikt, kan een te hoog gehalte aan vitamine D ontstaan; dit komt tot uiting in lusteloosheid, gebrek aan eetlust, verstopping
afgewisseld met diarree, misselijkheid, braken, dorst, veel drinken/ plassen; ook hoofdpijn kan voorkomen.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter.

Hoe moet ik Devaron bewaren?

Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen.

Bewaarde tabletten bij kamertemperatuur (15-25°C), in de originele verpakking. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld.

Heeft u nog meer vragen?

Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer vragen hebt over dit geneesmiddel. Zij beschikken over uitgebreide medische informatie van Devaron.

De bijsluiter is voor het laatst herzien in: januari 1998.