DIASTABOL® 50, 100

miglitol tablet 50 mg/100 mg

PATIENTENBIJSLUITER

Informatie voor de gebruiker

Lees vóór het gebruik eerst de bijsluiter. Ook als u Diastabol al eerder heeft gebruikt, is het zinvol deze bijsluiter te lezen. Er kan nieuwe informatie in staan. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u uw arts of apotheker raadplegen.

Naam van het geneesmiddel Diastabol® 50 Diastabol® 100

Samenstelling

Diastabol 50 bevat per tablet 50 mg miglitol.
Diastabol 100 bevat per tablet 100 mg miglitol.

Diastabol tabletten bevatten de volgende niet-werkzame bestanddelen: microknstallijne cellulose, magnesiumstearaat en maïszetmeel.

Verpakkingen

Diastabol 50: doosje met 15, 20, 30, 50, 60, 90, 120 of 240 tabletten à 50 mg Diastabol 100: doosje met 15, 20, 30, 50, 60, 90, 120 of 240 tabletten à 100 mg

Wat is Diastabol?

Diastabol 50 en 100 bevatten de werkzame stof miglitol. Miglitol behoort tot een groep van stoffen bekend als a-glucosidaseremmers, die gebruikt worden bij de behandeling van suikerziekte. Glucosidaseremmers vertragen de vertering van koolhydraten (complexe suikers) in uw voedsel, en verlagen hierdoor de abnormaal hoge bloedglucosespiegels die optreden na elke maaltijd.

Naam en adres van de vergunninghouder
Sanofi Winthrop,
divisie van Sanofi B.V.
Govert van Wijnkade 48
3144 EG MAASSLUIS
Informatie nummer: 010 - 59 31 211

RVG-nummers

Diastabol 50
RVG 19343
Diastabol 100
RVG 19344

Waarvoor kan Diastabol worden gebruikt?

Diastabol wordt gebruikt bij een bepaalde vorm van suikerziekte (niet-insuline-afhankelijke diabetes mellitus), wanneer dieet alléén of dieet in combinatie met sulfonylureumderivaten onvoldoende resultaat geeft.

Wanneer mag Diastabol niet worden gebruikt?

Diastabol mag niet worden gebruikt bij eerder vastgestelde overgevoeligheid voor miglitol en aan miglitol verwante stoffen of de andere bestanddelen van het product. Als u er niet zeker van bent of u overgevoelig bent voor miglitol, raadpleeg dan uw arts.

Diastabol mag niet worden gebruikt door kinderen en jongeren onder de 18 jaar, tijdens zwangerschap en tijdens de borstvoedingsperiode.

Als u het vermoeden heeft zwanger te zijn, zeg dit dan direct tegen uw arts.

Als u een nierziekte heeft, mag u Diastabol niet innemen zonder uw arts hierover in te lichten.

Diastabol mag ook niet gebruikt worden bij:

- onstekingsziekten van de darm of zweren in de dikke darm, b.v. de ziekte van Crohn afsluiting van de darmen of bij aanleg hiervoor
chronische (langdurige) darmstoornissen, waarbij de vertering in de darm en de opname vanuit de darm is verstoord
bij grotere hernia's of andere aandoeningen die kunnen verergeren door toegenomen gasvorming in de darm.
Indien u niet zeker bent of aan één van deze aandoeningen lijdt, raadpleeg dan uw arts.

Hoe moet een hypoglykemische episode (hypo) worden behandeld?

Het is mogelijk dat u naast Diastabol ook andere medicijnen krijgt voor de behandeling van uw diabetes. Als u insuline of een sulfonylureumderivaat gebruikt om uw bloedglucosespiegel te reguleren, kan er een hypoglykemische episode optreden. Als u dan voelt dat uw bloedglucosespiegel te laag wordt, zult u waarschijnlijk gewend zijn glucose in te nemen. Maar als u Diastabol gebruikt moet u een hypoglykemische episode niet behandelen met gewone suiker (sucrose). Neem in plaats daarvan wat glucose (= dextrose of druivesuiker); als poeder of tabletten verkrijgbaar bij drogist of apotheek.

Wat te doen bij zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding?

Diastabol mag tijdens de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding niet worden toegepast. In geval van zwangerschap of bij het vermoeden hiervan, moet u dit direct aan uw arts melden.

Invloed op de rijvaardigheid en het bedienen van machines Er zijn geen effecten bekend van Diastabol.

Waarop moet u letten als u gelijktijdig een ander (genees)middel gebruikt?

Wanneer u al een ander (genees)middel gebruikt, moet u de arts hierop wijzen. In de onderstaande lijst staan geneesmiddelen waarvan het effect kan veranderen als u ook Diastabol inneemt, of die het effect van Diastabol kunnen beïnvloeden:
- Glibenclamide of metformine, gebruikt voor behandeling van diabetes; hoewel onwaarschijnlijk, kan Diastabol het effect van deze twee middelen verminderen. Middelen bekend als darmadsorbentia, gebruikt bij diarree of dunne ontlasting; deze middelen kunnen het effect van Diastabol verminderen.

Middelen die de spijsvertering bevorderen (koolhydraatsplitsende enzympreparaten); deze kunnen het effect van Diastabol verminderen.

Laxerende middelen, gebruikt om de stoelgang te stimuleren; het effect van deze middelen kan worden versterkt, wanneer het gebruik van Diastabol leidt tot diarree. Diastabol kan diarree veroorzaken, waardoor de passagetijd in het maag-darmkanaal verandert. Hierdoor kan de werking van andere geneesmiddelen, met name bepaalde langwerkende preparaten, worden beïnvloed.
Propranolol, gebruikt bij hoge bloeddruk en hartklachten; Diastabol kan de opname van propranolol verminderen; er is echter geen invloed op de werking van propranolol op bloeddruk en hartklachten waargenomen.
Ranitidine, gebruikt bij maag- of darmzweren; Diastabol kan de opname van ranitidine verminderen; er is echter geen invloed op de werking van ranitidine waargenomen. Digoxine, gebruikt bij hartklachten; hoewel onwaarschijnlijk, kan Diastabol het effect van dit middel verminderen.

Hoeveel krijgt u voorgeschreven?

Om maximaal voordeel te halen uit de behandeling met Diastabol, moet u zich houden aan het dieet, dat de arts u heeft voorgeschreven. Dit zal ook kunnen bijdragen tot vermindering in ernst en aard van mogelijke bijwerkingen. Neem de tabletten in volgens voorschrift van de arts. Normaal zal dit driemaal daags één tablet van 50 of 100 mg bij de maaltijd zijn.

NEEM NIET MEER TABLETTEN IN DAN VOORGESCHREVEN.

Zo gebruikt u Diastabol

De Diastabol tabletten moeten met de eerste happen van de maaltijd worden fijngekauwd en doorgeslikt. Als u de tabletten niet wilt fijnkauwen, neem deze dan heel in vlak vóór de maaltijd met wat drinken.

Wanneer u één of meer keren hebt overgeslagen, moet u geen tablet innemen tussen de maaltijden maar wachten tot de volgende maaltijd en weer verder gaan.

Wat te doen bij overdosering?

Als u meer inneemt dan voorgeschreven of bij overdosering, kunnen bijwerkingen als windengheid, buikpijn en diarree optreden.
In het geval van een overdosering moet de inname van suikerhoudend eten en drinken worden nagelaten en dient de arts onmiddellijk te worden gewaarschuwd. Neem de tabletten of de verpakking zo mogelijk mee naar de arts.

Welke bijwerkingen heeft Diastabol?

Gedurende de eerste dagen of weken van de behandeling met Diastabol kunt u last hebben van versterkte flatulentie (winderigheid), gerommel in de buik, een opgeblazen gevoel, buikpijn of een opgezette buik. De ontlasting kan wat dunner zijn of er kan diarree ontstaan, vooral na een suikerbevattende maaltijd.
Deze bijwerkingen verdwijnen normaliter wanneer de behandeling wordt voorgezet en het voorgeschreven dieet in acht wordt genomen.

HYPOGLYKEMIE KAN OPTREDEN BIJGEBRUIK IN COMBINATIE MET ANDERE BLOEDSUIKERVERLAGENDE MIDDELEN (SULFONYLUREUMDERIVATEN EN INSULINE).

In zeldzame gevallen kunt u last hebben van verstopping in de darm, verstoorde spijsvertering en misselijkheid.
Gebruik geen middelen tegen maagzuur bij deze klachten omdat ze waarschijnlijk toch niet zullen helpen.

Wanneer de symptomen langer dan twee tot drie dagen aanhouden, of als ze ernstig zijn, moet de arts worden geraadpleegd, vooral bij diarree.
Wanneer u andere bijwerkingen constateert, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.

Hoe moet u Diastabol bewaren?

Diastabol moet in de originele verpakking worden bewaard. Gebruik geen tabletten meer als de uiterste gebruiksdatum al verstreken is. De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking vermeld en op de strip achter de letters EXP; EXP staat voor expiry date, Engels voor vervaldatum.
Als u ontdekt dat u tabletten heeft waarvan de vervaldatum al verstreken is, moet u ze naar de apotheek brengen. De tabletten zullen dan op de juiste wijze vernietigd worden.

HOUD GENEESMIDDELEN ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN!

Deze bijsluitertekst is opgesteld in Maart 1998.

NIET VERGETEN: Dit medicijn is aan u voorgeschreven. Geef het in geen geval aan iemand anders, zelfs als iemand dezelfde ziekte heeft als u. Als u niet precies weet hoe u Diastabol op de juiste manier moet innemen, vraag uw arts of apotheker dan om advies.