Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is EloHaes en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u EloHaes gebruikt
3. Hoe wordt EloHaes gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen van EloHaes.
5. Hoe wordt EloHaes bewaard?

EloHaes®

EloHaes® is een steriele oplossing voor infusie.
1000 ml infusievloeistof bevat:
Polyhydroxyethylzetmeel
Natriumchloride

Andere bestanddelen zijn water voor injecties.

De registratiehouder van EloHaes is:
Fresenius Kabi Nederland B.V.
Goudsbloemvallei 62
NL-5237 MK 's-Hertogenbosch

EloHaes is ingeschreven onder nummer RVG 11801

1. WAT IS EloHaes EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

60,000 g 9,000 g

EloHaes wordt op de markt gebracht in infuuszakken van 500 ml.
EloHaes is een plasmavervangingsmiddel. Het wordt gebruikt voor de behandeling van een tekort aan vloeistof in het bloedvatenstelsel en bij shock tijdens operaties, ernstige verwondingen, infecties en bloedverlies.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U EloHaes GEBRUIKT

EloHaes moet niet gebruikt worden wanneer u last heeft van:
hartfalen verstoringen van de werking van de nier die gekenmerkt worden door weinig of geen urineproductie ernstige stoornissen van de bloedstolling bij een vergroot bloedvolume het vasthouden van vocht in de weefsels een te hoog gehalte aan natrium in het bloed

Extra voorzichtigheid met EloHaes is op zijn plaats in de volgende situaties:

* Als er ook in de weefsels een gebrek aan vloeistof is dan moet het gebruik van
EloHaes gecombineerd worden met de toediening van een zoutoplossing.

* Er zijn problemen met de bloedstolling gezien bij hoge doseringen die gegeven
werden over een langere behandelperiode. Dit wordt veroorzaakt door verlenging
van de bloedstollingstrijd door EloHaes..

Fibrinogeen is een stof in het bloed die van belang is voor een normale bloedstolling. Als het bloed geen fibrinogeen bevat mag EloHaes alleen in levensbedreigende situaties gegeven worden.
Soms is het gehalte aan een bepaald enzym (serum amylase) gedurende een paar dagen verhoogd.
Indien de bloedgroep moet worden bepaald ná de toediening van EloHaes kan deze bepaling mogelijk verstoord zijn.

Raadpleeg uw arts of apotheker indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap en borstvoeding

Over het gebruik van EloHaes tijdens de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding is weinig bekend.
Proeven bij dieren laten geen schadelijkheid zien.

Vraag uw arts of apotheker om advies.

Gebruik van EloHaes in combinatie met andere geneesmiddelen.

Beïnvloeding van de werkzaamheid van EloHaes door gelijktijdige toediening van andere geneesmiddelen is niet bekend.

Informeer uw arts wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

3. HOE WORDT EloHaes GEBRUIKT?

EloHaes wordt via een infuus direct in de bloedbaan gebracht. Omdat er overgevoeligheidsreacties kunnen optreden worden de eerste milliliters langzaam en onder nauwkeurige controle toegediend.

Uw arts zal de dosering bepalen aan de hand van het opgetreden bloedverlies en het gehalte rode kleurstof in het bloed (hemoglobine).
De duur van de toediening bedraagt 30 minuten voor 500 ml EloHaes bij niet ernstige situaties. De duur van de totale behandeling hangt af van het tekort aan bloed in de bloedvaten. Indien nodig is herhaalde toediening tot maximaal 7 dagen mogelijk.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN EloHaes

Soms treedt er overgevoeligheid op. De verschijnselen hiervan zijn rugpijn, misselijkheid en effecten op het hart en de bloedvaten (onder andere bloeddrukdaling, versneld kloppen van het hart).

Ernstige shockverschijnselen treden zelden op, maar kunnen niet worden uitgesloten. Deze gaan gepaard met verschijnselen die variëren van ernstige benauwdheid tot en met hart- en ademstilstand. Bij reacties die erop wijzen dat EloHaes niet verdragen wordt, wordt de toediening van EloHaes direct gestopt

Als er bij u een bijwerking optreedt die u als lastig ervaart of die niet in de bijsluiter vermeld wordt, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE WORDT EloHaes BEWAARD?

EloHaes moet bij kamertemperatuur (15 tot 25 °C) bewaard worden

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

EloHaes kan bewaard worden tot de op de verpakking vermelde houdbaarheidsdatum.. Gebruik EloHaes niet na de op de verpakking vermelde datum achter "Niet te gebruiken na:"
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in maart 2000.