BIJSLUITER

EMADINE 0,05% oogdruppels, oplossing.

Emedastine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde ziekte hebben als u.
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog een keer te lezen. Als u na het lezen van de bijsluiter nog vragen heeft, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

De werkzame stof is emedastine 0,05% (0,5 mg/ml) als difumaraat.

Overige bestanddelen: benzalkoniumchloride, trometamol; natriumchloride; hypromellose; gezuiverd water.

Soms zijn kleine hoeveelheden zoutzuur of natriumhydroxide toegevoegd om de zuurgraad (pHwaarde) normaal te houden.

De registratiehouder voor EMADINE is
Alcon Laboratories (UK) Ltd.,
Boundary Way, Hemel
Hempstead, Herts., HP2 7UD,
Verenigd Koninkrijk.

EMADINE wordt gemaakt door S.A. Alcon-Couvreur N.V.,
Rijksweg 14,
B-2870 Puurs,
België
of
Alcon Cusi, S.A.,
Camil Fabra 58,
08320 El Masnou, Barcelona, Spanje.

1. WAT EMADINE DOET

EMADINE wordt gebruikt voor de behandeling van seizoensgebonden allergische conjunctivitis in het oog.

Allergische conjunctivitis. Sommige stoffen (allergenen) zoals pollen, huisstof of de vacht van dieren kunnen allergische reacties veroorzaken die leiden tot jeuk, roodheid en zwelling van het oppervlak van uw oog.

EMADINE is een geneesmiddel voor de behandeling van allergische aandoeningen van het oog. Het werkt door de intensiteit van de allergische reactie te verminderen.

EMADINE is een vloeistof (een oplossing) die wordt geleverd in een plastic flesje (DROPTAINER) van 5 ml of 10 ml met een schroefdop. Het is mogelijk dat niet alle verpakkingen op de markt zijn.

2. VOORDAT U EMADINE GEBRUIKT

Gebruik EMADINE niet...

*als u allergisch bent voor emedastine of voor één van de overige bestanddelen.
Vraag uw arts om advies.

Wees extra voorzichtig met EMADINE …

*Gebruik EMADINE niet bij kinderen beneden de 3 jaar.
*Als u zwanger bent, of zwanger zou kunnen worden, of als u borstvoeding geeft. Vraag uw arts om advies.
*Als u contactlenzen draagt. Gebruik de druppels niet met uw contactlenzen in. Wacht tenminste 15 minuten nadat u de oogdruppels heeft gebruikt voordat u uw lenzen weer inzet.
Een conserveermiddel in EMADINE (benzalkoniumchloride) kan oogirritatie veroorzaken en staat erom bekend zachte contactlenzen te doen verkleuren.
*EMADINE wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten boven de 65 jaar, aangezien het niet werd onderzocht in klinische studies bij deze leeftijdsgroep. Het wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met nier- of leverproblemen.

Rijvaardigheid of het bedienen van machines

U zou kunnen ervaren dat uw zicht een tijdje wazig is direct na gebruik van EMADINE. Rijd niet of bedien geen machines totdat uw zicht helder is.

EMADINE en andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt (of kort geleden heeft
gebruikt). Vergeet niet alle andere geneesmiddelen te vermelden die u zelf heeft gekocht zonder voorschrift.

Als u tegelijk met EMADINE andere oogdruppels gebruikt, volg dan het advies op aan het eind van punt 3.

3. HOE EMADINE TE GEBRUIKEN

Hoeveel te gebruiken

Volwassenen en kinderen boven de 3 jaar: tweemaal daags 1 druppel in het oog - ‘s ochtends en ‘s avonds.

Gebruik deze hoeveelheid, tenzij uw arts u een ander advies geeft. Gebruik het zo lang als uw arts aangeeft. Gebruik alleen druppels in beide ogen als uw arts dit tegen u zegt.

Gebruik de druppels uitsluitend in uw ogen.

3. HOE EMADINE TE GEBRUIKEN

Hoeveel te gebruiken

*Zet het flesje EMADINE en een spiegel klaar.
*Was uw handen.
*Pak het flesje en draai de dop eraf.
*Houd het flesje ondersteboven vast tussen uw duim en middelvinger.
*Buig uw hoofd achterover. Trek uw ooglid met een schone vinger naar beneden, zodat er een ‘zakje’ ontstaat tussen het ooglid en uw oog. Hierin moet de druppel komen.
*Breng het uiteinde van het flesje vlak bij uw oog. Gebruik de spiegel als u dat handig vindt.
*Raak uw oog of ooglid, het omringende gedeelte en andere oppervlakken niet aan met de druppelteller. Het zou de druppels die nog in het flesje zitten kunnen infecteren.
*Druk zachtjes op de onderkant van het flesje, zodat per keer één druppel EMADINE vrijkomt.
*Knijp niet in het flesje, het flesje is zo ontworpen dat slechts een lichte druk op de onderkant nodig is).
*Als u in beide ogen druppels gebruikt, herhaal deze stappen dan voor uw andere oog.
*Schroef de dop onmiddellijk na gebruik weer stevig op het flesje.

Als u per ongeluk EMADINE inslikt of injecteert, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Het kan uw hartritme beïnvloeden.

Als een druppel niet in uw oog is terechtgekomen, probeer het dan opnieuw.

Als u te veel in uw ogen krijgt, spoel het dan volledig uit met bij voorkeur een steriele zoutoplossing of, indien niet voorhanden, met warm water. Breng niet meer druppels in tot het tijd is voor uw volgende gewone dosis.

Als u EMADINE vergeet te gebruiken, gebruik dan één druppel zodra u het zich herinnert, en volg daarna weer uw normale doseringsschema. Gebruik geen dubbele dosis om de overgeslagen dosis in te halen.

Als u andere oogdruppels gebruikt, wacht dan tenminste 10 minuten tussen het gebruik van EMADINE en de andere druppels.

Vergeet niet uw arts of apotheker te informeren over alle andere geneesmiddelen die u gebruikt of kort geleden heeft gebruikt, inclusief degene die u zelf heeft gekocht.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan EMADINE oogdruppelsbijwerkingen hebben. Deze kunnen onaangenaam zijn, maar de meeste verdwijnen snel.

In klinische studies ondervond maximaal 10 op elke 100 patiënten één of andere bijwerking.

De meest voorkomende bijwerking (opgetreden bij ongeveer 5 op elke 100 personen) was tijdelijk lichte irritatie (branden of prikken) in het oog.

Minder vaak voorkomende bijwerkingen (opgetreden bij minder dan 5 op elke 100 personen) waren:
Effecten op het oog: jeuk, roodheid, droge ogen, vermoeide of waterige ogen, een gevoel van iets in het oog, wazig zicht.
Effecten op het lichaam: hoofdpijn, huiduitslag, veranderd smaakvermogen, allergie.
Over het algemeen kunt u de druppels blijven gebruiken, tenzij de bijwerkingen ernstig zijn. Als u zich zorgen maakt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Als u merkt dat uw zicht een tijdje wazig is direct na gebruik van EMADINE, rijd dan niet of bedien geen machines totdat uw zicht helder is.
Als u andere bijwerkingen ondervindt dan hier vermeld, geef dit dan door aan uw arts of apotheker.

5. BEWARING VAN EMADINE

U moet het flesje weggooien vier weken nadat u het voor het eerst geopend heeft, om infecties te voorkomen. Schrijf de datum waarop u het geopend heeft in de ruimte op het etiket van ieder flesje en doosje, en in de ruimte hieronder.

Geopend:

Bewaar de druppels op een veilige plaats waar kinderen ze niet kunnen zien of bereiken.

Gebruik de druppels niet na de uiterste gebruiksdatum (aangegeven als ‘EXP’) op het flesje en het doosje.

Niet bewaren boven 25°C.

Als u nog vragen heeft over uw geneesmiddelen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op xxxxxx