Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Entosorbine-N zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker of drogist om meer informatie of advies indien nodig.
• Raadpleeg uw arts als de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.
• Waarschuw uw arts of apotheker wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Entosorbine-N en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Entosorbine-N gebruikt 3. Hoe wordt Entosorbine-N gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Entosorbine-N
6. Overige informatie


1. Wat is Entosorbine-N en waarvoor wordt het gebruikt
Entosorbine-N wordt gebruikt bij diarree als gevolg van verandering van voedsel of klimaat.
Entosorbine-N vormt een beschermende laag op de darmen, waardoor de diarree vermindert.


2. Wat u moet weten voordat u Entosorbine-N gebruikt
Gebruik Entosorbine-N niet wanneer u
• overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van dit product;
• lijdt aan darmafwijkingen of darmbeschadigingen.

Wees extra voorzichtig met Entosorbine-N
• wanneer u lijdt aan een ernstige darmwandbeschadiging (bijv. bij bloed in de ontlasting). In dat geval zou tannine de levercellen kunnen beschadigen; u dient de behandeling te stoppen;
• wanneer geen verbetering optreedt of de klachten regelmatig terugkomen, dient u uw huisarts te raadplegen.


Gebruik van Entosorbine-N in combinatie met andere geneesmiddelen
Bij gelijktijdig gebruik van Entosorbine-N en een maagzuurbindend middel (antacidum) kan de werkzaamheid van Entosorbine-N verminderen; neem de verschillende geneesmiddelen in met een tussenpoos van 2 uur.
Gebruik Entosorbine-N in combinatie met één van bovengenoemde middelen uitsluitend op advies van uw arts.


Zwangerschap
Entosorbine-N kan beter niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap, omdat er te weinig onderzoeksgegevens zijn om de eventuele schadelijkheid te beoordelen.
Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.


Borstvoeding
Entosorbine-N kan beter niet worden gebruikt tijdens de borstvoeding, omdat er te weinig onderzoeksgegevens zijn om de eventuele schadelijkheid te beoordelen.
Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is niet waarschijnlijk dat Entosorbine-N een nadelige invloed uitoefent op het reactievermogen.


3. Hoe wordt Entosorbine-N gebruikt Tenzij uw arts anders voorschrijft:
Dosering:
Volwassenen: 1 tot 2 tabletten Entosorbine-N om de 1 tot 2 uur innemen, totdat het gewenste effect is verkregen.
Kinderen vanaf 6 jaar: 1 tot 2 tabletten Entosorbine-N om de 2 uur innemen, totdat het gewenste effect is verkregen.

Wijze van innemen:
De tabletten voor het gebruik in water uiteen laten vallen.
Als u bemerkt dat Entosorbine-N te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Gebruik Entosorbine-N niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.


Wat u moet doen wanneer u teveel van Entosorbine-N heeft gebruikt
Wanneer u teveel van Entosorbine-N heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat dan bij voorkeur de verpakking of bijsluiter zien.
Effecten van overdosering zijn niet te verwachten, omdat tannalbumine nauwelijks in het lichaam wordt opgenomen.
Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.


Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Entosorbine-N in te nemen
U kunt in dat geval de normale dosering op het volgende tijdstip innemen. Neem nooit een dubbele dosis van Entosorbine-N in om zo de vergeten dosis in te halen.


4. Mogelijke bijwerkingen
Tot nu toe zijn er geen bijwerkingen bekend na gebruik van Entosorbine-N volgens de aanbevolen dosering.
Waarschuw uw arts of apotheker wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.


5. Hoe bewaart u Entosorbine-N
Entosorbine-N buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C .
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Entosorbine-N niet meer na de datum die op de verpakking en doordrukstrip is vermeld achter "Exp." (= vervaldatum) gevolgd door dag, maand en jaar.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.


6. Overige informatie
Wat Entosorbine-N bevat
Werkzaam bestanddeel: 500 mg tannalbumine per tablet.
Andere bestanddelen (hulpstoffen): pepermuntaroma, natrium zetmeel glycolaat, magnesiumstearaat (E 470b), aluminiumnatriumsilicaat (E 554), maïszetmeel, gelatine, natriumsaccharine (E 954).

Hoe Entosorbine-N eruit ziet
Entosorbine-N is een beige, ronde tablet. Entosorbine-N is verkrijgbaar in aluminium buisjes met 20 tabletten en in een doosje met 1, 2 of 3 doordrukstrips met elk 12 tabletten. Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.


Registratiehouder:
Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht.


Voor inlichtingen:
Bayer Consumer Care,
Postbus 80,
3640 AB Mijdrecht.

Fabrikant:
Famar Nederland B.V.,
Bladel


In het register ingeschreven onder RVG 06918.


Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in juni 2008.


Nuttige informatie over diarree als gevolg van verandering van voedsel of klimaat
Diarree als gevolg van verandering van voedsel of klimaat (reizigersdiarree) ontstaat meestal door het eten of drinken van voedsel of drank die besmet zijn met bacteriën. Hoe primitiever de omstandigheden en hoe warmer het klimaat, hoe groter de kans is dat u in aanraking komt met besmet voedsel of drinken.
Reizigersdiarree is vervelend, maar meestal niet gevaarlijk. Bij reizigersdiarree bij kinderen jonger dan twee jaar en ouderen moet u voorzichtig zijn, omdat zij door diarree sneller uitdrogen dan anderen.
Een goede hygiëne kan helpen om reizigersdiarree te voorkomen. Verder moet u alleen gekookt of gezuiverd water gebruiken en rauwkost, groenten en fruit slechts consumeren wanneer het met gekookt of gezuiverd water is gewassen. Eet ijs alleen uit een fabrieksverpakking en eet een warme maaltijd alleen als deze bij het opdienen kokend heet is.
Mocht u desondanks last krijgen van diarree als gevolg van verandering van voedsel of klimaat dan kan een geneesmiddel zoals Entosorbine-N worden gebruikt om de diarree te stoppen of te verminderen.