ERYTHROCINE-ES


Erythrocine-ES suspensie: bevat per flacon erytromycine ethylsuccinaat gralaat ter bereiding van een suspensie, welke resp. 500, 250 of 125 mg erytromycine per 5 ml bevat.

Bevat onder andere suiker, natriumsaccharine, smaakstof (kersen) en kleurstof E127 (erytrosine). De 500 mg/5 ml suspensie bevat bovendien vanille smaakstof en kleurstof E123 (amarant).

Erythrocine-ES sachets : bevat per sachet erytromycine ethylsuccinaat overéénkomend met 1000 mg erytromycine. Bevat onder andere suiker, natriumsaccharine, smaakstof (sinaasappel) en kleurstof E110 (oranjegeel S).
Erythrocine-ES tabletten: bevat per tablet erytromycine ethylsuccinaat overéénkomend met 500 mg erytromycine. Bevat onder andere maïszetmeel en kleurstof E171 (titaandioxide).

WERKING

Erythrocine is een antibioticum, dat wil zeggen een geneesmiddel voor de behandeling van infecties door bacteriën die gevoelig zijn voor erytromycine.

RVG NUMMER
Erythrocine-ES produkten zijn in het register voor geneesmiddelen ingeschreven onder de volgende nummers:

Erythrocine-ES suspensie 125 mg/5 ml RVG 10248
Erythrocine-ES suspensie 250 mg/5 ml RVG 10247
Erythrocine-ES suspensie 500 mg/5 ml RVG 10246
Erythrocine-ES sachets 1000 mg RVG 08335
Erythrocine-ES tabletten 500 mg RVG 09314

REGISTRATIEHOUDER:
Abbott B.V.,
Hoofddorp.

TE GEBRUIKEN BIJ:

- luchtweginfecties
* infecties van het maag-darmstelsel (inclusief galwegen)
* infecties van de huid en weke delen

NIET TE GEBRUIKEN BIJ:

Gebleken overgevoeligheid voor erytromycine of één van de niet werkzame bestanddelen van Erythrocine-ES. Gelijktijdig gebruik met vaatvernauwende middelen (met name ergotamine en dihydroergotamine), astemizol of terfenadine. Ernstige leverfunctiestoornis.

WISSELWERKING MET ANDERE GENEESMIDDELEN:

Gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen kan de werking beïnvloeden. Denk hierbij ook aan geneesmiddelen die u zonder recept heeft verkregen. Als u samen met Erythrocine één van de volgende middelen gebruikt, dient u uw arts te raadplegen:

- bepaalde middelen tegen slapeloosheid (triazolam), epilepsie (carbamazepine, phenytoïne) migraine (ergotamine), astma (theophylline) of allergie (astemizol, terfenadine), - bepaalde middelen die de bloedstolling vertragen (warfarine),
* bepaalde hartkrachtversterkende middelen (digoxine, disopyramide),
* bepaalde middelen tegen afstotingsreacties bij transplantaties (ciclosporine), - bepaalde middelen voor de inleiding van de narcose (alfentanil, midazolam),
* bepaalde hormoonpreparaten (corticosteroïden),
* bromocriptine.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN:

Aangezien erytromycine hoofdzakelijk door de lever wordt uitgescheiden dienen patiënten met een verminderde leverfunctie met voorzichtigheid te worden behandeld met Erythrocine-ES.

Ook patiënten met myasthenia gravis (spierzwakte) dienen met voorzichtigheid behandeld te worden met Erythrocine-ES.

GEBRUIK IN DE ZWANGERSCHAP EN TIJDENS HET GEVEN VAN BORSTVOEDING:

Erythrocine-ES kan, voor zover bekend, zonder bezwaar volgens het voorschrift worden gebruikt tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding.

BEINVLOEDING VAN DE RIJVAARDIGHEID EN HET VERMOGEN OM MACHINES TE GEBRUIKEN:

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit produkt op de rijvaardigheid. In verband met het mogelijk optreden van de bijwerkingen duizeligheid, verwarring, waanbeelden en toevallen dient rekening te worden gehouden met een nadelige invloed op de rijvaardigheid.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK:

Houdt u zich precies aan het voorschrift van uw arts en maak altijd de voorgeschreven kuur af!

SACHETS 1000 MG

Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
Tweemaal daags 1 sachet van 1000 mg. Bij ernstige infecties tot maximaal viermaal daags 1 sachet van 1000 mg.

Voor kinderen jonger dan 12 jaar:
De gebruikelijke dosering is 30-50 mg per kg lichaamsgewicht per etmaal, verdeeld over drie of vier giften. Wanneer een 2 maal daagse dosering is gewenst, kan de helft van de dagdosis om de 12 uur worden gegeven.

Voor de behandeling van ernstige infecties kan de totale dagdosis worden verdubbeld. Aanbevolen wordt de sachets tijdens of direct na de maaltijd in te nemen. De inhoud van een sachet in een weinig water suspenderen en goed omroeren.

SUSPENSIES

Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

Soort suspensie
125 mg/ 5 ml
250 mg/ 5 ml
500 mg/ 5 ml
Tweemaal daags
20 - 40 ml
10 - 20 ml
5 - 10 ml
Maximaal viermaal daags
(bij ernstige infecties) 40 ml 20 ml 10 ml

Voor kinderen jonger dan 12 jaar:

De gebruikelijke dosering is 30-50 mg per kg lichaamsgewicht per etmaal.

Bij een dosering van 30 mg per kg verdeeld over twee giften, bij hogere doseringen verdeeld over drie of vier giften. Wanneer een 2 maal daagse dosering is gewenst, kan de helft van de dagdosis om de 12 uur worden gegeven.

Voor de behandeling van ernstige infecties kan de totale dagdosis worden verdubbeld.

De arts zal bepalen hoeveel milliliter moet worden toegediend en hoe vaak per dag.

Bereiding (deze zal plaatsvinden in de apotheek):

125 MG/5 ML (A) - 250 MG/5 ML (B) - 500 MG/5 ML (C):

Ter bereiding van 100 ml suspensie dient u langzaam 69 (A) - 68 (B) - of 61 ml (C) water toe te voegen aan de flacon. Hierna de flacon goed schudden.

TABLETTEN 500 MG

Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

Tweemaal daags één tot twee tabletten. Bij ernstige infecties maximaal vier maal daags twee tabletten.

Voor kinderen t/m 12 jaar:

De gebruikelijke dosering is 30-50 mg per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over 3 of 4 doses. Wanneer een 2 maal daagse dosering is gewenst, kan de helft van de dagdosis om de 12 uur worden gegeven.

Voor de behandeling van ernstige infecties kan de totale dagdosis worden verdubbeld

Aanbevolen wordt de tabletten tijdens of direct na de maaltijd in te nemen.

BIJWERKINGEN:

Misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, verminderde eetlust en overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen. Ook kunnen stoornissen in de leverfunctie optreden, zoals geelzucht, veroorzaakt door galstuwing en verhogingen van bepaalde enzymen.

Vooral bij patiënten die een hoge dosis erytromycine krijgen, kan een voorbijgaande doofheid voorkomen. In enkele gevallen zijn hartritmestoornissen zoals versnelde hartwerking, duizeligheid, verwarring, waanbeelden en toevallen waargenomen. Als u iets anders merkt waarvan u denkt dat het in verband staat met het gebruik van Erythrocine, neem dan contact op met uw arts.

AANWIJZINGEN VOOR HET BEWAREN:

Erythrocine-ES producten moeten op een koele, donkere en droge plaats worden bewaard. Op deze wijze bewaard zijn de producten houdbaar tot de datum die op de verpakking staat.

Suspensie:
De gerede suspensie is 10 dagen houdbaar bij bewaring op een donkere, koele plaats (in de koelkast, niet in het vriesvak).

Buiten het bereik van kinderen houden.

Abbott B.V., december 1997