TOEDIENING EN DOSERING

(medroxyprogesteronacetaat) kan gedurende 5 tot 10 dagen worden toegediend in een dosering van 5 tot 10 mg per dag.

In geval van secundaire amenorrhoea met onvoldoende proliferatie van het endometrium kan de klassieke oestrogeentherapie gevolgd worden door 10 mg FARLUTAL per dag gedurende 10 dagen.

In geval van secundaire amenorrhoea mag de behandeling op gelijk welk ogenblik worden gestart.

De onttrekkingsbloedingen treden gewoonlijk op binnen 3 tot 7 dagen na staking van de FARLUTAL-behandeling.

Metrorragi& door verstoord hormonaal evenwicht, niet ten gevolge van organische afwijkingen Vanaf de berekende 16e tot 21 e dag van de menstruele cyclus, kan gedurende 5 tot 10 dagen tot 10 mg FARLUTAL per dag worden gegeven.

Om een optimale proliferatie van het endometrium te induceren, kan de klassieke oestrogeentherapie vanaf de berekende 16e dag van de cyclus gevolgd worden door een dagelijkse toediening van 10 mg FARLUTAL gedurende 10 dagen.
De onttrekkingsbloeding treedt gewoonlijk op binnen 3 tot 7 dagen na staking van de FARLUTAL behandeling.

FARLUTAL kan tevens worden toegepast om de cyclus te regelen van patten die in het verleden vaker perioden van metrorragii hebben doorgemaakt.

BIJWERKINGEN

Pijnlijke borsten, galactorrhoea, allergische huidreacties en trombo-embolische verschijnselen zijn in enkele gevallen vermeld.

Verandering van het menstruatiepatroon o.a. spotting, doorbraakbloedingen, wijziging van het menstruatievolume en amenorrhoea kunnen optreden.
De erosie en secretie van de cervix kan veranderen. Cholestatische icterus.
Oedeemvorming en verandering van het lichaamsgewicht.

FORMULE

Medroxyprogesteron. acet. 10 mg - Lactos. - Polyvidon. - Magnes. stearas. - Amyl. tritici q.a. pro tablet. compres. una.

VERPAKKING
Doos met 1 strips à 12 tabletten
Doos met 2 strips à 12 tabletten
Farlutal 10 mg is in het register ingeschreven onder nr. RVG 00867 - UR.

HOUDBAARHEID 5 jaar

FABRIKANT
FARMITALIA CARLO ERBA,
Kolonel Bourgstraat 103/2,
B-1040 Brussel

Voor Nederland:
Pfizer bv
Rivium Westlaan 142
2909 LD Capelle aan den IJssel
Mei 1981
Laatste gedeeltelijke herziening 31 oktober 2003 betreft rubriek Fabrikant voor Nederland.