Flemoxin®
capsules 375 en 500 mg

Wij raden u aan deze bijsluiter te lezen, ook indien u Flemoxin capsules al enige tijd gebruikt.

De informatie hierin kan namelijk zijn veranderd.

Wat zijn Flemoxin capsules en hoe werken zij?

Samenstelling

Flemoxin capsules bevatten als werkzame stof amoxicillinetrihydraat.

Er zijn Flemoxin capsules met 375 mg en 500 mg amoxicilline.

De hulpstof is: magnesiumstearaat. De capsulewand bestaat uit gelatine met de kleurstoffen E 127, E132, E171 en E172 en voor de opdruk bovendien 'refined shellac' en n-butanol.

Hoe zien Flemoxin capsules eruit en hoe zijn ze verpakt?

Flemoxin capsules zijn turquoise/violet gekleurd met een zwarte opdruk gbr 62 (375 mg) of gbr 63 (500 mg). De capsules zijn verpakt in strips van 10 stuks (2 strips per verpakking). De doordrukstrips zitten in een geel/grijs/witte verpakking met opdruk Flemoxin capsules 375 mg of 500 mg.

Hoe werken Flemoxin capsules?

Flemoxin capsules bevatten amoxicilline, een antibioticum behorend tot de groep van de penicillines, dat in staat is bacteriën, die gevoelig zijn voor dit middel, onschadelijk te maken.

De ziekteverschijnselen (bijvoorbeeld koorts) verdwijnen binnen een paar dagen; het is echter toch noodzakelijk de voorgeschreven kuur af te maken. Als u zich na enkele dagen niet beter voelt, neem dan contact op met uw arts.

Registratiehouder en fabrikant

Flemoxin capsules zijn in het register ingeschreven ten name van Yamanouchi Pharma B.V. en wordt gemaakt door
Yamanouchi Europe B.V.,
Leiderdorp.

Flemoxin capsules zijn uitsluitend op recept verkrijgbaar en hebben als registratienummers RVG 07463 (capsules van 375 mg) en RVG 07464 (capsules van 500 mg).

Waarvoor kunnen Flemoxin capsules gebruikt worden?

Flemoxin capsules worden gebruikt bij infecties van de ademhalingswegen, bij keel-, neus-, en oorinfecties, nier- en urineweginfecties, geslachtsziekten, maagdarminfecties en huidinfecties, indien deze veroorzaakt worden door bacteriën, waartegen Flemoxin capsules werkzaam
zijn.

Wat u moet weten voor u Flemoxin capsules gaat gebruiken

Wanneer mag u Flemoxin capsules niet gebruiken?

Flemoxin capsules mogen niet gebruikt worden bij overgevoeligheid voor amoxicilline, andere penicillines, cefalosporines of voor een van de hulpstoffen van Flemoxin capsules.

Voorzorgen bij het gebruik van Flemoxin capsules Indien u de ziekte van Pfeiffer of lymfatische leukemie heeft, eerst uw arts raadplegen. Lymfatische leukemie geeft vermeerdering van witte bloedlichaampjes met lymfklierzwelling.
Rode vlekjes op de huid, koorts of een pijnlijke tong kunnen wijzen op een overgevoeligheid voor Flemoxin capsules. In zeldzame gevallen kan een hevige overgevoeligheidsreactie (shock) optreden, met name bij patiënten die in het verleden overgevoelig zijn gebleken.

Bij overgevoeligheidsreacties of bij ernstige diarree direct uw arts raadplegen.
Het is raadzaam hem/haar ook in te lichten over andere klachten, die na 1-2 dagen niet overgaan.

Waarschuwing voor bepaalde hulpstoffen Geen.

Flemoxin capsules bevatten geen smaakstoffen, lactose, suiker of gluten.

Aanwijzingen voor het gebruik van Flemoxin capsules

Hoe dienen Flemoxin capsules ingenomen te worden?

Flemoxin capsules kunnen zowel vóór, tijdens als nà de maaltijd worden ingenomen. De capsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt, bij voorkeur met
water.

De normale doseringen zijn:
Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar:
2 x daags 500-750 mg of 3 x daags 375-500 mg. Kinderen van 3 tot 10 jaar:
2 x daags 375 mg of 3 x daags 250 mg.

In ernstige gevallen kan aan volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar 3 x 750 mg - 3 x 1 g per dag gegeven worden; aan jongere kinderen tot 60 mg per
kg lichaamsgewicht per dag.

De duur van de kuur is 5-10 dagen.
U dient de hele kuur af te maken.

De dosering bij gonorroe is eenmalig 3 g met 1 g probenecide.
Eventueel kan de arts van deze doseringen afwijken.

Te veel Flemoxin capsules ingenomen?

Wanneer u te veel Flemoxin capsules heeft ingenomen zal dit meestal geen klachten geven. Er kunnen echter maagdarmstoornissen optreden bestaande uit misselijkheid, braken en diarree. Daarom is het verstandig uw arts te raadplegen.

Flemoxin capsules vergeten in te nemen?

Wanneer u Flemoxin capsules niet op tijd hebt ingenomen, moet u de dosis alsnog innemen. Als u dit ontdekt op het moment dat u al aan de volgende dosis toe bent, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen, maar gewoon het schema volgen, alsof er niets gebeurd is.

Bijwerkingen

Maag- en darmklachten komen soms voor. Deze kunnen bestaan uit misselijkheid, braken, diarree of jeuk bij de anus en gaan meestal vanzelf over. Huidreacties in de vorm van (soms bobbelige) rode vlekjes kunnen optreden.
Ernstige overgevoeligheidsreacties en plaatselijke vochtophoping in met name de huid en gewrichten komen zelden voor.

U dient uw arts hierover in te lichten.
Indien andere dan bovengenoemde bijwerkingen optreden, informeer dan uw arts of apotheker.

Overige informatie

Door wie wordt Flemoxin capsules op de markt gebracht?

Flemoxin capsules wordt in Nederland op de markt gebracht door:
Yamanouchi Pharma B.V.
Postbus 108
2350 AC LEIDERDORP
Telefoon : 071 - 5455 854
Telefax : 071 - 5455 850

Algemene wenken

* Uw arts heeft u dit geneesmiddel voorgeschreven. Derhalve dient u zijn/haar aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. Mocht u iets niet geheel duidelijk zijn, raadpleeg dan uw arts of de apotheker die u dit geneesmiddel
verstrekt heeft.
* Laat uw geneesmiddelen nooit door anderen gebruiken en gebruik zelf nooit het geneesmiddel van een ander.
* Overtuig u er steeds van dat u geen geneesmiddelen verwisselt.
* Bewaar geen restanten van geneesmiddelen. Gooi ze niet zomaar weg maar lever ze in bij uw apotheker.
* Gelieve in geval van klachten het chargenummer te vermelden (zie verpakking).
Datum laatste wijziging © Yamanouchi Europe B.V. Leiderdorp