Patiëntenbijsluiter

Informatie voor de gebruiker

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel!
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Forlax 4 g en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Forlax 4 g gebruikt
3. Hoe wordt Forlax 4 g gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Forlax 4 g

Forlax 4 g

Forlax 4 g zijn sachets die per sachet 4 g macrogol 4000 als werkzame stof bevatten.

Tevens bevatten de sachets de volgende hulpstoffen: natriumsaccharinaat (E954) en sinaasappel-grapefruit smaakstof.

Registratiehouder

IPSEN FARMACEUTICA B.V.
Hoofdweg Oz. 620
NL-2132 MJ HOOFDDORP

In het register ingeschreven onder RVG 28913

1. WAT IS FORLAX 4 G EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Farmaceutische vorm en inhoud

Forlax 4 g zijn sachets gevuld met een poeder voor drank. De sachets zijn verpakt in doosjes met 10, 20, 30 of 50 sachets.

Geneesmiddelgroep

Forlax 4 g is een geneesmiddel dat behoort tot de groep van de laxeermiddelen.

Toepassing van het geneesmiddel

Forlax 4 g wordt toegepast ter behandeling van de symptomen van obstipatie bij kinderen vanaf 6 maanden tot 8 jaar.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U FORLAX 4 G GEBRUIKT

Gebruik Forlax 4 g niet:

* bij darmontstekingen
* bij een darmperforatie of wanneer daarvoor gevaar bestaat
* bij darmverlamming of darmverstopping door een vergiftiging of een obstructie
* pijnlijke buikaandoeningen met een onbekende oorzaak
* overgevoeligheid voor één van de bestanddelen

Wees extra voorzichtig met Forlax 4 g:

Het gebruik van Forlax is alleen bedoeld als aanvulling op een gezonde leefstijl en een goed dieet zoals bijvoorbeeld:

-het gebruik van voedsel met plantaardige vezels en een ruime inname van vocht; -voldoende lichamelijke activiteit en herstel van de ontlastingsreflex.
Voorafgaand aan de start van het gebruik dient te worden uitgesloten dat de obstipatie wordt veroorzaakt door een lichamelijke aandoening.
Na een 3 maanden durende behandeling dient een herbeoordeling van de obstipatie door de arts te worden verricht.
Als gevolg van de aanwezigheid van sorbitol, mag dit geneesmiddel niet worden gebruikt door kinderen die geen fructose kunnen verdragen.
Forlax 4 g bevat polyethyleenglycol; er zijn zeldzame gevallen bekend waarbij polyethyleenglycol bevattende geneesmiddelen overgevoeligheidsreacties hebben veroorzaakt.

Gebruik van Forlax 4 g in combinatie met voedsel en drank Geen bijzonderheden.

Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens om de schadelijkheid van Forlax 4 g tijdens de zwangerschap te beoordelen. Forlax 4 g moet daarom alleen met voorzichtigheid worden toegepast tijdens de zwangerschap, en na zorgvuldige afweging van de risico's.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.

Borstvoeding

Forlax 4 g mag worden toegepast tijdens de borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Geen bijzonderheden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Forlax 4 g

FORLAX 4 g bevat geen noemenswaardige hoeveelheid suiker of polyol en kan dus worden gebruikt door diabetespatiënten of patiënten op een galactosevrij dieet.

Gebruik van Forlax 4 g in combinatie met andere geneesmiddelen Geen bijzonderheden.

3. HOE WORDT FORLAX 4 G GEBRUIKT?

Dosering

De benodigde dosis (dat is de hoeveelheid) Forlax 4 g hangt af van de leeftijd van het kind:
Van 6 maanden tot 1 jaar 1 sachet per dag
Van 1 jaar tot 4 jaar 1 tot 2 sachets per dag
Van 4 jaar tot 8 jaar 2 tot 4 sachets per dag

Wijze van gebruik

De inhoud van een sachet dient opgelost te worden in ongeveer 50 ml water.

Inname dient plaats te vinden in de ochtend in het geval van 1 sachet per dag; of verdeeld over ochtend en avond wanneer meerdere sachets per dag ingenomen dienen te worden.

Duur van de behandeling

Het effect van Forlax 4 g treedt op binnen 24 tot 48 uur na toediening

Bij kinderen dient de maximale behandelingsduur 3 maanden te bedragen.

Het door de behandeling veroorzaakte herstel van de darmbeweging zal in stand worden gehouden door hygienische- en voedingsmaatregelen.

Wat u moet doen als u teveel Forlax 4 g heeft ingenomen

Een overdosering kan diarree veroorzaken die weer vanzelf verdwijnt na stopzetten van het gebruik.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Forlax 4 g in te nemen

Wanneer u vergeten bent Forlax 4 g in te nemen, dan kunt u binnen 12 uur na het gebruikelijke inname tijdstip de dosering alsnog innemen. Wanneer langer dan 12 uur de dosis is vergeten, sla deze dan over en neem de volgende dosis op het gebruikelijke inname tijdstip. Neem nooit een dubbele dosis in, ter compensatie van de vergeten dosis.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Forlax 4 g wordt gestopt Geen bijzonderheden.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Bij toediening van te grote hoeveelheden treedt diarree op die echter binnen 24 tot 48 uur na stoppen van de behandeling verdwijnt. De behandeling kan daarna worden hervat met een lagere dosis.

Pijn in de buik kan optreden, in het bijzonder bij patiënten die lijden aan een zgn. prikkelbare darm. In zeldzame gevallen kunnen allergische reacties optreden zoals uitslag, jeuk en oedeem. Ook opgeblazenheid, misselijkheid, mild braken of darmgerommel kunnen voorkomen.

Ingeval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U FORLAX 4 G

Voor Forlax 4 g gelden geen bijzondere bewaarcondities. Geneesmiddelen buiten bereik van kinderen houden!

Uiterste gebruiksdatum
De sachets zijn houdbaar tot en met de op de verpakking achter 'Ex' vermelde datum (maand/jaar). De aanduiding 'Ex' op het sachet betekent 'Niet te gebruiken na'.

april 2003