Fucithalmic®

Lees vóór het gebruik van Fucithalmic® eerst deze bijsluiter.

ALGEMENE KENMERKEN

Benaming
Fucithalmic® en Fucithalmic® unit dose.

SAMENSTELLING

Fucithalmic®
Per gram: fusidinezuurhemihydraat overeenkomend met fusidinezuur 10,0 mg

Overige bestanddelen (per gram):
benzalkoniumchloride
0,1 mg
dinatrium-edetaat
0,5 mg
mannitol
50,0 mg
carbomeer
5,0 mg
steriel water ad
1,0 g

Fucithalmic® unit dose
Per gram: fusidinezuurhemihydraat overeenkomend met fusidinezuur 10,0 mg

Overige bestanddelen (per gram):
carbomeer
5,0 mg
mannitol
47,0 mg
natriumacetaat
1,0 mg
natriumhydroxide
1,0 mg
steriel water ad
1,0 g

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

* ooggel: suspensie van fusidinezuur in een waterige gel
* tube: 5 gram
* unit dose: 12 stuks van 0,2 gram in beschermende folie

GENEESMIDDELENGROEP

Fucithalmic® is een antibioticum dat gebruikt wordt ter behandeling van door bepaalde bacteriën veroorzaakte oogontstekingen. Fucithalmic® doodt de bacteriën die gevoelig zijn voor fusidinezuur en zorgt ervoor dat oogontstekingen, veroorzaakt door deze bacteriën, verdwijnen.

VERANTWOORDELIJK VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

LEO Pharma BV
Hoge Mosten 16-20
4822 NH Breda
Tel. : 076 548 27 27

In het register ingeschreven onder RVG:
Fucithalmic® ooggel en Fucithalmic® unit dose zijn in het register ingeschreven onder respectievelijk RVG 11902 en RVG 16005.

TOEPASSING VAN HET GENEESMIDDEL

Fucithalmic® en Fucithalmic® unit dose kunnen worden gebruikt bij de behandeling van ooginfecties en ooglidinfecties die door bepaalde bacteriën worden veroorzaakt.

De Fucithalmic® unit dose bevat geen conserveringsmiddelen. De unit dose is dan ook met name geschikt indien u overgevoelig bent voor conserveringsmiddelen.

VOORDAT HET GENEESMIDDEL WORDT GEBRUIKT

Wanneer niet gebruiken
Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van de ooggel.

Zwangerschap

Voor zover bekend kan Fucithalmic®, overeenkomstig het voorschrift van uw arts, zonder bezwaar tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Borstvoeding

Hierover zijn onvoldoende gegevens bekend. Wij raden u aan overleg te plegen met uw arts.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen beschreven.

Waarschuwingen

Tijdens de behandeling mag u geen contactlenzen dragen. Fucithalmic® bevat namelijk stoffen die contactlenzen kunnen beschadigen.
Draag in dat geval een bril.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

DOSERING

De gebruikelijke dosering is slechts één druppel twee tot vier keer per dag in het oog.

Wijze van gebruik

Het is belangrijk dat u de instructies van uw arts nauwkeurig opvolgt.
De ooggel wordt als een druppel toegediend.
Houd het oog achterover en kijk omhoog.
Het onderste ooglid iets naar voren trekken en hierin een druppel laten vallen.

U mag de opening van de Fucithalmic® tube niet aanraken of in contact laten komen met het oog (of ooglid, oogharen).

Bij de behandeling van een ontsteking van de oogleden is het makkelijk de ooggel op een wattenstaafje aan te brengen. U moet daarna dit wattenstaafje over de oogleden wrijven.

De Fucithalmic® unit dose is voor éénmalig gebruik.

Duur van de behandeling

De behandeling moet in ieder geval worden voortgezet tot twee dagen na het verdwijnen van de klacht, tenzij uw arts anders voorschrijft.

Wat te doen als meer is aangebracht dan is voorgeschreven?

Er werden tot op heden geen gevallen van overdosering gemeld.

Wat te doen als een dosis vergeten is?

Bij de eerstvolgende gelegenheid moet u dan de gebruikelijke hoeveelheid Fucithalmic® aanbrengen. U moet dus niet een dubbele hoeveelheid aanbrengen.

Wat gebeurt er als er plotseling gestopt wordt met het gebruik van Fucithalmic®?
Na vroegtijdig stoppen met Fucithalmic® kan de oog- of ooglidinfectie terugkeren of niet genezen.

BIJWERKINGEN

Een voorbijgaand prikkelend gevoel kan optreden na het toedienen van Fucithalmic® of Fucithalmic® unit dose. Het optreden van een overgevoeligheidsreactie (huiduitslag, toegenomen roodheid of zwelling, jeuk) is zeer zeldzaam. Raadpleeg in dat geval uw arts.

Waarschuw uw arts of apotheker ook indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of indien u een bijwerking als ernstig ervaart.

AANWIJZINGEN VOOR HET BEWAREN EN UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Fucithalmic®
U kunt Fucithalmic® bij kamertemperatuur (15°-25° C) bewaren, natuurlijk buiten bereik van kinderen.

Fucithalmic® is houdbaar tot de op de verpakking, achter de woorden "niet te gebruiken na:" vermelde datum.

Een éénmaal aangebroken tube is echter nog vier weken houdbaar.
Het is aan te raden de datum waarop u de tube hebt geopend op het doosje te schrijven.

Fucithalmic® unit dose

U kunt Fucithalmic® unit dose bij kamertemperatuur (15°-25° C) bewaren. Fucithalmic® unit dose is dan houdbaar tot de op de verpakking, achter de woorden "niet te gebruiken na:" vermelde datum. Exp. betekent "niet te gebruiken na:".
Nadat de beschermende folie om de Fucithalmic® unit dose's is verbroken is een ongeopende unit dose nog vier weken houdbaar. Ook hier is het weer aan te raden de datum waarop u de beschermende folie hebt verbroken op de verpakking te schrijven.

Een geopende unit dose is voor éénmalig gebruik en dient meteen te worden toegediend.

Na beëindiging van de behandeling is het raadzaam de eventueel overgebleven Fucithalmic® (tube of unit dose's) door uw apotheker te laten vernietigen.
Raadpleeg bij onduidelijkheid uw arts of apotheker.

DATUM VAN HERZIENING
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in september 1998.

Mocht u nog vragen hebben, dan kan u deze aan uw arts en/of apotheker stellen.