Informatie voor de gebruiker GEANGIN

SAMENSTELLING

De werkzame stof in de tabletten is verapamil.

Een tablet bevat 40, 80 of 120 mg verapamilhydrochloride.

WERKING

verapamil verbetert de doorbloeding van de slagaderen en zorgt voor een rustige, regelmatige en economische werking van het hart.

GEBRUIK

Geangin wordt gebruikt voor de onderhoudsbehandeling van angina pectoris (pijn op de borst door zuurstoftekort van de hartspier), in het bijzonder wanneer beta-blokkers niet mogen worden gebruikt, bij bepaalde ritmestoornissen van het hart en bij licht- tot matig verhoogde bloeddruk. Bij kinderen kan Geangin worden gebruikt bij bepaalde hartritmestoornissen.

NIET GEBRUIKEN

- bij hartzwakte
- bij shock ten gevolge van een verminderde werking van het hart
- bij bepaalde hartritmestoornissen
- bij een sterk vertraagde hartslag
- bij te lage Bloeddruk

BIJWERKINGEN

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: lage bloeddruk, vertraagde hartslag, onvoldoende werking van het hart. obstipatie (verstopping), hoofdpijn, misselijkheid, blozen, duizeligheid, moeheid, vochtophoping aan de enkels en overgevoeligheidsreacties (huiduitslag, jeuk) kunnen optreden. Bij optreden van deze of andere bijwerkingen dient contact met de arts te worden opgenomen.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Bij patiënten met een verminderde lever- en/of nierfunctie dient de dosering te worden aangepast.

GEBRUIK TIJDENS ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING Alleen gebruiken na overleg met de arts.

WISSELWERKING MET ANDERE GENEESMIDDELEN
Bij gelijktijdig gebruik kan het effect van digoxine worden versterkt; in dat geval moet de digoxine dosering worden aangepast. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van Geangin met: bloeddrukverlagende middelen of
middelen tegen hartritmestoornissen.
In geval van gebruik van deze geneesmiddelen dient contact met de arts te worden opgenomen.

DOSERINGEN
De dosering dient door de arts te worden vastgesteld. De begindosis bedraagt meestal 3 tot 4 maal per dag 80 mg. De dosering kan indien nodig langzaam worden verhoogd tot 480 mg per dag. Een dagelijkse dosis van 480 mg mag slechts gedurende enkele weken worden overschreden tot maximaal 720 mg per dag. De aanbevolen dosering voor kinderen bij behandeling van bepaalde hartritmestoornissen bedraagt 4-8 mg per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over 3 giften.

BEWARING EN HOUDBAARHEID

Bij kamertemperatuur (15-25°c) bewaard op een droge en donkere plaats in de originele verpakking, zijn Geangin tabletten houdbaar tot de op de verpakking aangegeven datum. Deze datum staat vermeld achter de aanduiding "niet te gebruiken na" of "exp.".

Geangin is in het register ingeschreven onder:
RVG 10372, tabletten 40 mg RVG 10373, tabletten 80 mg RVG 10963, tabletten 120 mg

VOOR ALLE GENEESMIDDELEN GELDT

* volg de aanwijzingen van de arts nauwkeurig op.
* Bij onduidelijkheden kunt u zich wenden tot de arts of apotheker.
* Gebruik geen geneesmiddelen die voor een ander bestemd zijn.
* Bepaalde combinaties van geneesmiddelen kunnen schadelijk zijn. zorg ervoor dat de arts op de hoogte is van de andere geneesmiddelen die u gebruikt.

* Houd geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.

* oude en overbodige geneesmiddelen kunt u bij de apotheek ter vernietiging afgeven.
* Indien geneesmiddelen in strips verpakt zijn betekent de aanduiding "exp." op de strip: "niet te gebruiken na".

Datum laatste wijziging: 19 februari 2004

Gea Ltd., Copenhagen,
Denemarken

voor Nederland:
Hexal B.V.
Postbus 251
2180 AG Hillegom