Wij raden u aan deze bijsluiter te lezen, ook indien u Acipen Solutab al enige tijd gebruikt.
De informatie hierin kan namelijk zijn veranderd.

Wat is Globenicol oogzalf en hoe werkt het?

Samenstelling

Globenicol oogzalf bevat als werkzame stof 10 mg chlooramfenicol per gram zalf.

De hulpstoffen zijn: vaseline, paraffine en wolvet.

Hoe ziet Globenicol oogzalf eruit en hoe is het verpakt?

De oogzalf heeft een witte tot lichtgele kleur en zit in tubes van 5 gram. De tube zit in een geel/grijs/witte verpakking met opschrift Globenicol
oogzalf 5 g.

Hoe werkt Globenicol oogzalf?

Globenicol oogzalf bevat een antibioticum, dat verhindert dat de bacteriën, die de infectie veroorzaken, zich verder kunnen vermeerderen. De ziekteverschijnselen (bijvoorbeeld pijn en jeuk) verdwijnen binnen een paar dagen; het is echter toch noodzakelijk na het verdwijnen van de ziekteverschijnselen nog twee dagen door te gaan met gebruik.

Registratiehouder en fabrikant

Globenicol oogzalf is in het register ingeschreven ten name van Yamanouchi Pharma B.V. en wordt gemaakt door:
Yamanouchi Europe B.V.,
Leiderdorp.

Globenicol oogzalf is uitsluitend op recept verkrijgbaar en heeft als registratienummer RVG 03381.

Waarvoor kan Globenicol oogzalf gebruikt worden?

Globenicol oogzalf wordt gebruikt bij bepaalde infecties van het oog en de oogleden, indien deze veroorzaakt worden door bacteriën waartegen Globenicol oogzalf werkzaam is.

Wat u moet weten vóór u Globenicol oogzalf gaat gebruiken

Wanneer mag u Globenicol oogzalf niet gebruiken?

Globenicol oogzalf mag niet worden gebruikt, bij overgevoeligheid voor chlooramfenicol of voor een van de overige bestanddelen. Ook bij verminderde bloedcelvorming of bij een ernstig gestoorde leverwerking mag u geen Globenicol oogzalf gebruiken. Indien in uw naaste familie ooit iemand een verminderde bloedcelvorming heeft gekregen door het gebruik van een bepaald geneesmiddel, dient u ook geen Globenicol oogzalf te gebruiken. Als u een van de genoemde aandoeningen heeft, moet u direct uw arts raadplegen.

Voorzorgen bij het gebruik van Globenicol oogzalf

Rode vlekjes op de huid, koorts of pijnlijke tong kunnen wijzen op overgevoeligheid voor Globenicol oogzalf. Het ontstaan van stoornissen in de bloedcelvorming is bij gebruik van chlooramfenicol in het oog mogelijk, maar dit komt vrij zelden voor. Vermijd gebruik langer dan 10 dagen.

Bij het ontstaan van ernstige bijwerkingen of overgevoeligheidsreacties moet u direct uw arts waarschuwen.

Wisselwerking

Combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben. Zorg daarom dat uw arts ervan op de hoogte is als u andere geneesmiddelen gebruikt.

Gebruik tijdens zwangerschap en bij het geven van borstvoeding

Uit waarnemingen bij de mens is gebleken dat chlooramfenicol schadelijk is voor het ongeboren kind. Bij zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts. Bij gebruik van chlooramfenicol wordt ontraden borstvoeding te geven.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen

Globenicol heeft voor zover bekend geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen. Wel leidt het gebruik van oogzalf enige tijd na het aanbrengen tot wazig zien.

Waarschuwing voor bepaalde hulpstoffen Geen bijzonderheden.

Aanwijzingen voor het gebruik van Globenicol oogzalf

Hoe dient Globenicol oogzalf gebruikt te worden?

Breng een zalfstrengetje van ongeveer een halve centimeter Globenicol oogzalf 2 tot 4 maal per dag op de binnenzijde van het onderste ooglid aan. Dit kunt u doen door het ooglid met een vinger naar beneden te trekken.

Na het verdwijnen van de infectieverschijnselen moet de behandeling nog minstens 2 dagen worden voortgezet. De behandeling bij voorkeur niet langer dan 10 dagen, maximaal 14 dagen laten duren. Het dragen van contactlenzen in het aangedane oog wordt afgeraden gedurende de behandelingsperiode.

Te veel Globenicol oogzalf gebruikt?

Wanneer u te veel Globenicol oogzalf heeft aangebracht kunt u voorzichtig met een tissue overtollige oogzalf verwijderen.

Globenicol oogzalf vergeten aan te brengen?

Wanneer u Globenicol oogzalf niet op tijd hebt aangebracht, moet u een kleine hoeveelheid alsnog aanbrengen. Als u dit ontdekt op het moment dat u al toe bent aan het aanbrengen van de volgende hoeveelheid, dan moet u niet een extra hoeveelheid aanbrengen, maar gewoon het schema volgen alsof er niets gebeurd is.

Bijwerkingen

Een lichte roodheid door prikkeling van het oog is soms waargenomen. Verminderde bloedcelvorming en overgevoeligheidsreacties zijn, vooral bij langdurig gebruik, niet uitgesloten.

Indien andere dan bovengenoemde bijwerkingen optreden, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moet Globenicol oogzalf bewaard worden?

De oogzalf mag niet meer gebruikt worden na de op de verpakking aangegeven datum. Bewaar Globenicol oogzalf bij kamertemperatuur (15-25°C) in de verpakking waarin de apotheker het heeft afgeleverd. Buiten het bereik van kinderen bewaren!

Overige informatie
Door wie wordt Globenicol oogzalf op de markt gebracht?
Globenicol wordt in Nederland op de markt gebracht door:
Yamanouchi Pharma B.V.
Postbus 108
2350 AC LEIDERDORP
Telefoon : 071 - 5455 854
Telefax : 071 - 5455 850

Algemene wenken

* Uw arts heeft u dit geneesmiddel voorgeschreven. Derhalve dient u zijn/haar aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. Mocht u iets niet geheel duidelijk zijn, raadpleeg dan uw arts of de apotheker die u dit geneesmiddel verstrekt heeft.

* Laat uw geneesmiddelen nooit door anderen gebruiken en gebruik zelf nooit het geneesmiddel van een ander.

* Overtuig u er steeds van dat u geen geneesmiddelen verwisselt.

* Bewaar geen restanten van geneesmiddelen. Gooi ze niet zomaar weg maar lever ze in bij uw apotheker.

* Gelieve in geval van klachten het chargenummer te vermelden (zie verpakking).

Datum laatste wijziging Yamanouchi Europe B.V. Leiderdorp

juli 1999