Samenstelling

HEXTRIL® bevat als werkzaam bestanddeel 1 mg hexetidine per ml mondspoeling. Verder water, ethanol, polysorbaat, natriumsaccharinaat, citroenzuur, pepermuntolie, anijsolie, methylsalicylaat, menthol, azorubin (E122), eucalyptus olie, kruidnagelolie.

Verpakkingen Flacon à 200 ml.

Eigenschappen

HEXTRIL® heeft een ontsmettende werking. Het doodt bacteriën en heeft tevens een schimmeldodende werking.

De werking houdt in veel gevallen 10 tot 12 uur aan.

Registratiehouder
Pfizer Consumer Healthcare B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD Capelle aan den IJssel

In het register ingeschreven onder RVG 06512

Toepassing

* Als ontsmettingsmiddel van de mondholte ( voor kortdurende toepassing ).
* Ter voorkoming van infectie na het trekken van tanden en kiezen.
* Bij ontstekingen van het mondslijmvlies, tandvlees en de tong.
Niet gebruiken bij
Overgevoeligheid voor hexetidine of andere bestanddelen van het product.
Gebruik in de zwangerschap en tijdens borstvoeding
Bij zwangerschap en borstvoeding slechts gebruiken na overleg met uw (tand)arts.
Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken Er valt geen beïnvloeding van deze vaardigheden te verwachten.
Waarschuwingen en voorzorgen

Niet langer dan 14 dagen of veelvuldig gebruiken zonder uw (tand)arts te raadplegen. Niet toedienen aan kinderen die nog niet kunnen gorgelen.
Na het spoelen niet inslikken.

Dosering en wijze van gebruik

Onverdund gebruiken met behulp van bijgeleverde maatbeker. 's Ochtends en 's avonds gedurende een halve minuut de mond spoelen met 15 ml onverdunde HEXTRIL.®. Het spoelen dient te geschieden na het ontbijt en na de avondmaaltijd, waarbij voor het spoelen eerst tanden en tandvlees geborsteld moeten worden.

Overdosering

Inslikken van grote hoeveelheden leidt tot braken. Indien niet spontaan wordt gebraakt, dient de patiënt te drinken en geactiveerde kool (Norit) in te nemen. Waarschuw bij overdosering altijd uw arts.

Bijwerkingen

Een enkele keer zijn smaakstoornissen en een lichte irritatie van de binnenkant van de mond waargenomen. Informeer altijd uw arts of apotheker, indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of indien u hinder ondervindt van één van de bovenstaande bijwerkingen.
Bewaring en houdbaarheid
Niet boven 25° C bewaren en tegen het licht beschermen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

De uiterste gebruiksdatum is aangegeven op de verpakking na "Niet te gebruiken na".

September 2003