BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Imazol Crème duo 10/2,5 mg

Werkzame bestanddelen: clotrimazol en hexamidine di-isetionaat

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desondanks moet u Imazol Crème duo 10/2,5 mg zorgvuldig gebruiken om een optimaal resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verminderen na 7 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Imazol Crème duo 10/2,5 mg en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Imazol Crème duo 10/2,5 mg gebruikt
3. Hoe wordt Imazol Crème duo 10/2,5 mg gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Imazol Crème duo 10/2,5 mg
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS Imazol Crème duo 10/2,5 mg EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Imazol Crème duo 10/2,5 mg is een geneesmiddel voor de behandeling van
— Schimmelinfecties (mycose) van de huid die kunnen worden behandeld met clotrimazol en die samengaan met een bacteriële superinfectie waarvoor het gebruik van hexamidine wenselijk is (bijvoorbeeld schimmelinfectie tussen de tenen en vingers, de zogenoemde interdigitale mycose).

Er is sprake van een schimmelinfectie wanneer een overdadige uitbreiding plaatsvindt van schimmels die altijd aanwezig zijn op de huid. De huid wordt rood, gaat jeuken en afschilferen en een pijnlijke ontsteking treedt op. Alleen een arts kan een betrouwbare diagnose stellen van een schimmelziekte.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U Imazol Crème duo 10/2,5 mg GEBRUIKT
Gebruik Imazol Crème duo 10/2,5 mg niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor clotrimazol, hexamidine di-isetionaat, voor verwante werkzame bestanddelen (amidines) of voor één van de andere bestanddelen van Imazol Crème duo 10/2,5 mg

- op de glans penis (de eikel van de penis)

Wees extra voorzichtig met Imazol Crème duo 10/2,5 mg
Imazol Crème duo 10/2,5 mg mag niet worden gebruikt in de omgeving van de ogen.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Imazol Crème duo 10/2,5 mg vermindert de werkzaamheid van bepaalde antibiotica (amfotericine en andere polyene antibiotica als nystatine, natamycine).


Cosmetica die u beter kunt vermijden
Overleg het met uw arts als u deodorant of andere cosmetica op de aangedane huidgebieden wilt gebruiken, omdat een vermindering van de werkzaamheid van Imazol Crème duo 10/2,5 mg niet kan worden uitgesloten.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
U mag Imazol Crème duo 10/2,5 mg alleen gedurende uw zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding gebruiken wanneer dit door uw arts wordt voorgeschreven.
Vrouwen die borstvoeding geven mogen geen Imazol Crème duo 10/2,5 mg op of rond de borsten aanbrengen, om te voorkomen dat de baby in direct contact komt met Imazol Crème duo 10/2,5 mg.

3. HOE WORDT Imazol Crème duo 10/2,5 mg GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Imazol Crème duo 10/2,5 mg nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Tenzij anders wordt voorgeschreven door uw arts, gebruikt u de crème als volgt:

— Eén- à tweemaal daags, 's ochtends of 's ochtends en 's avonds, een dun laagje Imazol Crème duo 10/2,5 mg inwrijven in het aangedane gebied van de huid.

— Smeer de crème hierbij enigszins voorbij de randen van het aangedane gebied van de huid.
Voor een plek die ongeveer de grootte heeft van een handpalm, is een halve centimeter crème voldoende.

Duur van de behandeling:
Voor een goed behandelingsresultaat is het essentieel de crème regelmatig gedurende langere tijd te gebruiken.

U moet de behandeling niet staken zodra de ontsteking en symptomen zijn afgenomen. Blijf de crème ten minste drie weken aanbrengen.
Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 7 dagen.

Kinderen en ouderen:
Voor deze groepen zijn geen bijzondere aanpassingen nodig, omdat voor het gebruik van Imazol Crème duo 10/2,5 mg geen toename of erger worden van de bijwerkingen bekend is.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Imazol Crème duo 10/2,5 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

In zeer zeldzame gevallen (minder dan 1 op de 10.000 behandelde patiënten) treden huidreacties op, zoals roodheid, een branderig of bijtend gevoel of allergisch contacteczeem.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U Imazol Crème duo 10/2,5 mg

— Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

— Gebruik Imazol Crème duo 10/2,5 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld. De vervaldatum staat vermeld op de buitenverpakking en op het uiteinde van de tube en deze datum verwijst naar de laatste dag van die maand.
— Na openen mag de cème niet langer dan een maand worden gebruikt.
— Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Imazol Crème duo 10/2,5 mg

- De werkzame bestanddelen zijn: clotrimazol en hexamidine di-isetionaat
1 g crème bevat 10 mg clotrimazol en 2,5 mg hexamidine di-isetionaat

- De andere bestanddelen zijn: octyldodecanol, gezuiverd water, dimeticon 350 CST, monoglyceriden en diglyceriden van palmitine- en stearinezuur, PEG-5 stearylstearaat, macrogol stearylether 20.

Hoe ziet Imazol Crème duo 10/2,5 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Imazol Crème duo 10/2,5 mg is een witte, ondoorzichtige crème met een licht kenmerkende geur.
Imazol Crème duo 10/2,5 mg is verkrijgbaar in tubes met een inhoud van 25 of
30 g crème. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Spirig Pharma Europe GmbH
Teichstrasse 66
79539 Lbrrach Duitsland
Dit geneesmiddel is in de Lidstaten van de EEA geautoriseerd onder de volgende namen:
AT: Imazol® duo Creme
BE: Imaduo Crème
BG: Imazol® Cream plus (HMason KpeM nnioc)
DE: Imazol® Creme plus
EE: Imazol® Plus, 10 mg/2,5 mg/g, kreem
HU: ImaDuo Krém PL: Imazol® plus
RO: Imazol® Cremá duo, 10 mg/2,5 mg pe gram cremá

RVG 101350

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 01/2009