Patiëntenbijsluiter Imigran 50 & 100

IMIGRAN ® 50 IMIGRAN 100
Tabletten

PATIENTENINFORMATIE

Wij raden u aan deze patiënteninformatie te lezen voordat u Imigran 50 of 100 gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u uw arts, apotheker of GlaxoSmithKline WV, raadplegen. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

WAT ZIJN IMIGRAN 50 EN 100?

Imigran 50 en 100 zijn geneesmiddelen in de vorm van tabletten.

Tabletten Imigran 50 zijn roze en langwerpig van vorm met aan de ene kant de tekst "Imigran" en aan de andere kant "50". Tabletten Imigran 100 zijn wit en langwerpig van vorm met aan de ene kant de tekst "Imigran" en aan de andere kant "Glaxo". De werkzame stof in Imigran is sumatriptan.

Sumatriptan is een serotonine-agonist. De naam "sumatriptan", is in alle landen hetzelfde. Als u in het buitenland bent en Imigran nodig hebt is het dus handig deze naam, sumatriptan, te kennen.

Een tablet Imigran 50 en 100 bevatten respectievelijk 50 en 100 milligram sumatriptan (als succinaat). Verder bevatten de tabletten lactose, microkristallijn cellulose, natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat en titaandioxide (E171) als kleurstof. Tabletten Imigran 50 bevatten ook ijzeroxiderood (E 172) als kleurstof.

Tabletten Imigran zijn alleen op recept verkrijgbaar.

Imigran 50 en 100 zijn verkrijgbaar in verpakkingen met I of 2 doordrukstrips met elk 6 tabletten.

Imigran 50 en 100 zijn respectievelijk in het register van farmaceutische spécialités ingeschreven onder RVG 17275 en RVG 15010.

Dit geneesmiddel is ook beschikbaar als zetpil, neusspray of injectie (zie onder "Hoe werkt Imigran? ").

In Nederland wordt Imigran op de markt gebracht door:
GlaxoSmithKline B.V.,
Huis ter Heideweg 62,
3705 LZ Zeist.
Tel: 030-6938100

Wanneer schrijft uw arts Imigran voor?
Uw arts schrijft u tabletten Imigran voor om de hoofdpijn en andere klachten bij een migraine aanval te behandelen. Uw arts zal eerst zeker willen weten dat uw hoofdpijn echt migrainehoofdpijn is en niet een andere oorzaak heeft. Ook kan uw arts het nodig vinden u eerst te onderzoeken voordat hij/zij Imigran voorschrijft.

WANNEER MAG U IMIGRAN NIET GEBRUIKEN?

Als is gebleken dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van de Imigran tabletten mag u deze tabletten niet meer gebruiken. Van overgevoeligheid kan sprake zijn als u na het innemen van Imigran plotseling last krijgt van benauwdheid, een beklemd gevoel op de borst, hartkloppingen, gezwollen oogleden of lippen en huiduitslag of galbulten. Gebruik, indien u de hierboven beschreven klachten herkent, Imigran niet meer voordat u overleg heeft gehad met uw arts.
Wanneer u last heeft van hartklachten of een hartinfarct heeft gehad, wanneer uw lever slecht werkt of wanneer uw bloeddruk (veel) te hoog is of niet onder controle is, mag u Imigran niet gebruiken.
Wanneer de doorbloeding van uw handen of voeten slecht is, mag u Imigran niet gebruiken.
Ook als u in het verleden een hersenbloeding of voorbijgaande verlammingsverschijnselen heeft gehad mag u Imigran niet gebruiken.
Neem Imigran nooit tegelijkertijd in met ergotamine bevattende geneesmiddelen.
Imigran mag niet samen met of binnen twee weken na het stoppen met een bepaald soort geneesmiddelen tegen depressie (momoamine oxidase-remmers, MAO-remmers) worden gebruikt.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?

* Als u een risico loopt om hartklachten te krijgen (zoals mannen boven de 40 jaar, post-menopauzale vrouwen, rokers), moet u met uw arts overleggen voordat u Imigran gebruikt.
* Als uw lever of nieren niet zo goed werken moet u extra opletten als u Imigran gaat gebruiken.
* Als u lijdt aan vallende ziekte (epilepsie) moet u extra opletten als u Inugran gaat gebruiken. Als u eerder toevallen 1 stuipen (convulsies) heeft gehad of een risico heeft op het krijgen van toevallen 1 stuipen, moet u extra opletten als u Imigran gaat gebruiken.
* Als u na gebruik van Imigran pijn op de borst of hartkloppingen krijgt, dient u geen Imigran meer te gebruiken en direct uw arts te waarschuwen.
* Als u een geneesmiddel met ergotamine heeft gebruikt moet u 24 uur wachten voordat u lmigran kunt innemen. Omgekeerd moet u 6 uur wachten nadat u Imigran hebt ingenomen voordat u een geneesmiddel met ergotamine mag gebruiken.
* Als u overgevoelig bent voor bepaalde antibiotica (sulfonamiden) kunt u ook overgevoelig zijn voor imigran. U kunt dan beter eerst met uw arts overleggen voordat u Imigran gebruikt.

* Ook moet u extra opletten bij het gebruik van Imigran als u bepaalde geneesmiddelen tegen depressie (serotonineheropnameremmers, SSRI's) gebruikt.
* De in deze bijsluiter genoemde bijwerkingen kunnen vaker optreden als u tijdens het gebruik van Imigran ook natuurgeneesmiddelen die Sint-Janskruid bevatten gebruikt.
* Het overmatig gebruik van Imigran kan leiden tot chronische hoofdpijn. U dient in dat geval direct contact op te nemen met uw arts. Het kan zijn dat u de behandeling met Imigran moet stoppen.

* De aanbevolen dosering moet niet worden overschreden.

IMIGRAN EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft en u wilt Imigran (gaan) gebruiken is het altijd raadzaam eerst met uw arts te overleggen.

Blootstelling aan het kind kan worden geminimaliseerd door borstvoeding binnen 24 uur na toediening van sumatriptan te vermijden

IMIGRAN EN AUTORIJDEN OF GEVAARLIJKE MACHINES BEDIENEN

Sommige bijwerkingen van Imigran, maar ook de migraine aanval zelf kunnen invloed hebben op de rijvaardigheid en het bedienen van machines. Voor zover bekend is kunt u als de hoofdpijn en andere klachten zijn afgenomen gewoon autorijden of machines bedienen nadat u Imigran heeft gebruikt.

DE COMBINATIE IMIGRAN EN ALCOHOL

Gebruik.
gëén alcohol nadat u Imigran heeft ingenomen. Als u een migraine aanval of een aanval van cluster hoofdpijn krijgt nadat u alcohol heeft gebruikt kunt u lmigran wél gebruiken.

KUNT U IMIGRAN SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?

Het is van belang dat u uw arts vertelt welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Sommige middelen versterken elkaars werking en andere werken elkaar tegen. Als uw arts precies weet welke andere medicijnen u nog meer gebruikt kan hij/zij rekening hiermee houden
.
In het algemeen kunt u Imigran samen met andere geneesmiddelen gebruiken. Echter u moet nooit een ergotamine bevattend geneesmiddel en Emigran tegelijkertijd gebruiken (zie ook onder; "Wanneer mag u hnigran niet gebruiken?" en "Wanneer moet u extra opletten bij het gebruik van Imigran ).
Ook moet u nooit Imigran gebruiken als u bepaalde middelen tegen depressie (MAO-remmers) gebruikt of korter dan 2 weken geleden heeft gebruikt.

HOEVEEL IMIGRAN MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?

Uw arts heeft u verteld hoeveel Imigran u moet innemen en wanneer. Houd u altijd aan dit voorschrift. U dient uw Imigran tablet bij voorkeur in te nemen zodra u een migraine aanval aan voelt komen. Imigran werkt echter ook als u het later tijdens de aanval inneemt.

U kunt Imigran het beste heel innemen, met wat water.

De aanbevolen dosering bij een aanval is 50 mg. Maar aangezien de ernst van migraine-aanvallen kan variëren, zowel van patiënt tot patiënt als van aanval tot aanval, kan in individuele gevallen een tablet van 100 mg nodig zijn.

Als uw lever minder goed werkt kan dat voor uw arts een reden zijn u Imigran 50 voor te schrijven.

Als u merkt, dat de klachten terugkomen kunt u nog een tablet innemen. U moet wel 2 uur of langer wachten na de eerste dosering voordat u de tweede neemt.

Binnen een periode van 24 uur mag u niet meer dan 3 tabletten Imigran gebruiken. Als de eerste tablet Irnigran niet helpt heeft het geen zin tijdens dezelfde aanval nog een keer Imigran in te nemen.
Bij een volgende aanval kan wel weer imigran worden genomen.

Imigran helpt niet om een migraine aanval te voorkomen, dus het heeft GEEN zin om Imigran te gebruiken ais u géén migraine aanval heeft.

In geval van overdosering: Wanneer u meer Imigran heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven en u voelt zich niet goed, is het raadzaam onmiddellijk contact met uw arts op te nemen.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN ER BEKEND?

Zoals alle geneesmiddelen kan Imigran bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen kunnen: zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten), vaak (bij meer dan 1 op de 100 maar minder dan 1 op de 10 patiënten), soms {bij meer dan 1 op de 1000 maar minder dan 1 op de 100 patiënten), zelden (bij meer dan 1 op de 10000 maar minder dan 1 op de 1000 patiënten), of zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10000 patiënten).

* Vaak werden een tintelend gevoel, duizeligheid slaperigheid gemeld.

Zeer zelden werden toevallen stuipen (convulsies) gemeld, bij patiënten met én zonder voorgeschiedenis of risicofactoren.
* Vaak werden een tijdelijk hogere bloeddruk, opvliegers en zeer zelden een lage bloeddruk, dode vingers (fenomeen van Raynaud)
* Vaak werden een milde, voorbijgaande irritatie of branderig gevoel in de neus of keel, neusbloeding gemeld.
* Vaak zijn misselijkheid en overgeven gemeld, maar het is onduidelijk of dit aan sumatriptan of de onderliggende ziekte ligt.

Zeer zelden is een ontsteking aan de dikke darm (ischemische colitis) gemeld.
* Vaak is een zwaar gevoel gemeld (gaat in het algemeen snel weer over, maar kan intens zijn en elk deel van het lichaam betreffen, inclusief horst en keel). Zeer zelden komt een stijve nek voor.
* Vaak komen pijn, een warm gevoel, een beklemmend of een drukkend gevoel voor (deze gaan in het algemeen snel weer over, maar kunnen intens zijn en elk deel van het lichaam betreffen, inclusief borst en keel) Vaak komen ook een gevoel van zwakte, vermoeidheid (mild tot matig van intensiteit en voorbijgaand) voor.

* Zeer zelden komen afwijkende resultaten van leverfunctietesten voor.

* Zeer zelden komen overgevoeligheidsreacties, variërend van huiduitslag tot anafylaxie (ernstige overgevoeligheid gepaard gaande met een sterke bloeddrukdaling, klamme huid, snelle hartslag en verminderde bewustzijn) voor.

Zeer zelden komen ook een gedeeltelijk verlies van het gezichtsveld en oogtrillingen voor. Zeer zelden komen problemen met zien zoals flikkeringen, dubbelzien, verminderd gezichtsvermogen, verlies van gezichtsvermogen, in sommige gevallen permanente beschadiging. De klachten kunnen echter ook het gevolg zijn van de migraine aanval zelf.
* Zeer zelden komen vertraagde hartslag, versnelde hartslag, hartkloppingen, hartritmestoornissen, voorbijgaande veranderingen op het ECG, samentrekking van de hartslagader, hartaanval voor (zie ook "Wanneer mag u lmigran niet gebruiken?" en "Wanneer moet u extra opletten?").

In het geval dat er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Als u pijn of een beklemmend of drukkend gevoel op de borst krijgt, moet u geen Imigran meer gebruiken en direct contact met uw arts opnemen, want in zeer zeldzame gevallen is een hartaanval gemeld na gebruik van Imigran.
*
HOE KUNT U TABLETTEN IMIGRAN HET BEST BEWAREN?

Imigran tabletten kunt u het beste in de originele verpakking beneden 30°C bewaren. Op het doosje en op de doordrukstrip kunt u achter "Exp" of "Niet te gebruiken na" de uiterste gebruiksdatum vinden.

Gebruik Imigran na die datum niet meer, maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek.

Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in april 2005.

WAT IS ER AAN DE HAND EN HOE WERKT IMIGRAN'

Wat is migraine?

Migraine uit zich veelal in aanvallen van ernstige hoofdpijn. Deze hoofdpijn is vaak kloppend van aard en zit meestal aan één kant van het hoofd. Bewegen maakt de pijn soms erger. Veel mensen voelen zich tijdens een aanval misselijk en sommigen moeten braken. Voor deze patiënten zijn tabletten minder geschikt en word aangeraden de neusspray, injectie of zetpil te gebruiken.
Er zijn patiënten die een migraine aanval voelen aankomen: bijvoorbeeld vermoeidheid of verandering van de stemming of de eetlust kan duiden op het begin van een aanval. Sommige vrouwen krijgen een migraine aanval rondom hun menstruatie. Imigran blijft werkzaam bij deze migraine aanvallen. Bij sommige patiënten beginnen de klachten met moeilijkheden bij het kijken: ze zien "sterretjes", of een lichtflikkering, al dan niet in zigzagvorm. Deze verschijnselen heten "aura". Ze duren in de regel niet langer dan I uur en gaan vanzelf weer over. Als een migraine aanval niet wordt behandeld kan deze een halve dag tot zo'n drie dagen duren.

Wat is de oorzaak?

Veranderingen (verwijdingen) in bepaalde bloedvaten in het hoofd buiten de hersenen veroorzaken de pijn en de andere klachten bij migraine.

Hoe werkt Imigran?

Imigran kan deze verwijding weer ongedaan maken. Hierdoor verdwijnen de pijnklachten en ook de andere klachten of zij nemen af. Binnen een paar uur nadat u Imigran heeft ingenomen kunt u merken dat de hoofdpijn en andere klachten minder worden. Het is verstandig van te voren met uw dokter te overleggen wat u kunt doen als na 4 uur de klachten niet zijn verdwenen.
Dit geneesmiddel is ook beschikbaar als zetpil, neusspray of injectie. U kunt met uw arts overleggen welke vorm voor u het meest geschikt is.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatienten,
Postbus 65,
6660 AB, Elst.
Tel.: 0900-2020590,
dagelijks bereikbaar 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur (15 € per minuut)