Lamisil 1%, creme
Bijsluiter voor de patiënt

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch is het belangrijk om Lamisil 1% zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig,
Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 7 of 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Lamisil 1% en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Lamisil 1% gebruikt.
3. Hoe wordt Lamisil 1% gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Lamisil 1% ?

Lamisil 1% , Crème
Het werkzame bestanddeel is terbinafine hydrochloride 10 mg/ gram.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn natriumhydroxide, benzylalcohol, sorbitaanmonostearaat, cetyipaimitaat, cetylalcohol, stearylalcohol, polysorbaat 60, isopropylmyristaat, gezuiverd water.


Registratiehouder.
Novartis Consumer Health B. V.
Claudius Prinsenlaan 140
4818 CP BREDA

In het register ingeschreven onder R VG 14843.

1. WAT IS LAMISIL 1% EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Lamisil 1% behoort tot de groep van de anti-schimmelpreparaten. Dit middel remt de groei van schimmels en gisten en kan bepaalde schimmels zelfs doden.
Lamisil 1% is er in de vorm van crème De inhoud van de tube is 7,5 of 15 gram.
Lamisil 1% is werkzaam tegen bepaalde gisten en huidschimmels waarvan zwemmerseczeem de bekendste is. Zie ook in de rubriek "3. Hoe wordt Lamisil 1% gebruikt "voor meer informatie over de andere schimmelinfecties.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U LAMISIL 1% GEBRUIKT,

Gebruik LAMISIL 1% niet:
-wanneer gebleken is dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van dit middel. (Zie onder "Andere bestanddelen (hulpstoffen) ). Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld rode vlekjes en bultjes op de huid of jeuk.
-bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Wees extra voorzichtig met LAMISIL 1%:
Gebruik Lamisil 1% alleen uitwendig. Vermijd ieder contact met de ogen
Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap
Gebruik Lamisil 1% tijdens de zwangerschap alleen na overleg met uw arts. Neem daarom contact op met uw arts als u zwanger wilt worden of merkt dat u zwanger bent.

Borstvoeding
Omdat terbinafine in de moedermelk wordt uitgescheiden mag Lamisil 1% in de periode dat u borstvoeding geeft alleen na overleg met uw arts worden gebruikt. Zuigelingen dienen ook niet in contact te komen met behandelde huid, inclusief borsten.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Een ongunstig effect van het preparaat op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen is zeer onwaarschijnlijk.

Gebruik van LAMISIL 1% in combinatie met andere geneesmiddelen
Als u andere geneesmiddelen gebruikt, kunnen deze middelen elkaar beïnvloeden. Dit kan schadelijke gevolgen hebben. De geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken en er kunnen eerder bijwerkingen optreden. Er zijn echter geen aanwijzingen dat Lamisil 1% crème invloed heeft op andere middelen
informeer uw apotheker wanneer u ook nog andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook veer geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.


3. HOE WOROT LAMISIL 1% GEBRUIKT?
De opening van de tube is met aluminium afgesloten. U kunt de sluiting doorprikken door de omgekeerde dop van de tube met enige kracht hierop te drukken. Voor het insmeren moet de huid zorgvuldig worden gewassen en gedroogd.
Smeer een dunne laag creme op de ontstoken huid en een stukje daar omheen. Wrijf de creme lichtjes in. Als de ontsteking in een huidplooi zit (ander de borsten, tussen tenen of vingers, in de lies of de bilnaad) dan kan, speciaal 's nachts, de huid na insmeren warden afgedekt met een steriel gaasje. Was uw handen na het inwrijven, behalve als uw handen het te behandelen oppervlak vormen

Volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder
Duur en frequentie van de behandeling

Zwemmerseczeem (Tinea pedis): 1 maal per dag gedurende een week.
De klachten die bij zwemmerseczeem kunnen horen zijn jeuk, roodheid en schilfering tussen de tenen, en op de voetzolen. Soms ontstaan er ook kloofjes (met name tussen de tenen) en kunnen er ook blaasjes ontstaan die vocht afscheiden. Meestal zorgt zwemmerseczeem voor een onaangename geur.

Ringworm (tinea carpals): 1 meal per dag gedurende een week
Ringworm bestaat uit langzaam groeiende, jeukende rode en schilferende ringvormige plekken, die verspreid op het lichaam voor kunnen komen.

HuidschimmeI (Cutane candidiasis): 1 maal per dag gedurende 1 tot 2 weken
Candida is een gistsoort die onder bepaalde omstandigheden op de huid een infectie kunnen veroorzaken. Vaak zitten de huidafwijkingen op broeierige plekken zoals de liezen of onder de borsten. De klachten bestaan uit jeuk, roodheid en schilfering.

Pityriasis versicolor: 1 tot 2 maal per dag gedurende 2 weken
De gist die pityriasis versicolor veroorzaakt is Malassezia furfur. Een infectie met deze gist bevindt zich meestal op de schouders en het bovenste gedeelte van de romp en bovenarmen. De klachten bestaan uit weinig jeukende licht schilferende vlekken. Bij mensen die wat zon gebruind zijn, zijn de plekken meestal lichter dan de rest van de huid en bij mensen die weinig tot geen zon gehad hebben; zijn de vlekken meestal lichtbruin.
Meestal treedt al na enkele dagen verbetering van de klachten op. Onregelmatig gebruik of voortijdig stoppen van de crème vergroot de kans op het terugkeren van de klachten. Indien na 1 of 2 weken geen verbetering is opgetreden neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ouderen:
Er zijn geen aanwijzingen dat ouderen een andere dosering nodig zouden hebben of andere bijwerkingen zouden ervaren dan jongere patiënten.

kinderen:
Met de toediening van Lamisil op de huid aan kinderen beneden 12 jaar bestaat slechts beperkte ervaring en daarom wordt gebruik in deze leeftijdsgroep afgeraden.
Voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven zie onder "Zwangerschap en borstvoeding"

In geval u bemerkt dat Lamisil 1% te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker

Wat u moet doen wanneer u teveel van LAMISIL 1% heeft gebruikt?
Er zijn geen gevallen van overdosering bekend met LAMISIL 1%. Mocht LAMISIL 1% echter onbedoeld ingenomen, dan kunnen zich ongewenste effecten voordoen die gelijk zijn aan de effecten die zijn waargenomen bij een overdosering LAMISIL TABLETTEN (b.v hoofdpijn, misselijkheid, pijn bovenin de duizeligheid).
Wanneer u teveel Lamisil 1% heeft gebruikt of deze onbedoeld heeft ingenomen neem dan contact met uw arts of apotheker.


Wat u moet doen wanneer u bent vergeten LAMIS1L 1% te gebruiken:
Ga door met de behandeling zonder Lamisil een keer extra aan te brengen of meer dan gebruikelijk nemen.

Wat gebeurt er als u plotseling stopt met het gebruik van Lamisil 1%?
Als u plotseling stopt met het gebruik van Lamisil kunnen de oude klachten terugkomen.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan LAMIS1L 1% bijwerkingen veroorzaken.
Roodheid en een jeukend of stekend gevoel kunnen voorkomen op de plaats van aanbrengen, maar leidt echter zelden tot beëindiging van de behandeling. Deze onschadelijke symptomen moeten worden onderscheiden van allergische reacties, zoals jeuk. huiduitslag met of zonder blaasjes en netelroos die weliswaar zeldzaam zijn, maar het staken van de behandeling noodzakelijk maken.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart informeer dan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U LAMISIL 1% ?
Lamisil 1% buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren.
Niet bewaren bij een temperatuur boven 30'C Bewaren in de originele verpakking. Droog bewaren. Na gebruik de tube goed sluiten.

Uiterste gebruiksdatum:
Gebruik Lamisil 1% niet meer na de datum op de verpakking achter: Niet gebruiken na:" of "Exp" Deze datum heeft betrekking op de originele, ongeopende verpakkingen, die onder de juiste omstandigheden zijn bewaard.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/ goedgekeurd op 6 maart 2006