BIJSLUITER
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Nasonex en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Nasonex gebruikt
3. Hoe wordt Nasonex gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Nasonex?

Nasonex®, neusspray, suspensie 50 microgram/verstuiving
* Het werkzame bestanddeel is mometasonfuroaat (in de vorm van monohydraat) 50 microgram per verstuiving.

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn colloïdale cellulose BP 65 cps (microkristallijne cellulose en natriumcarmellose), glycerol, natriumcitraat dihydraat, citroenzuur monohydraat, polysorbaat 80, benzalkoniumchloride, gezuiverd water.

Registratiehouder:
Schering-Plough BV,
Maarssenbroeksedijk 4,
3542 DN Utrecht.

In het register ingeschreven onder RVG 21613.

1. WAT IS NASONEX EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Nasonex bevat mometasonfuroaat 50 microgram per verstuiving en is een witte tot gebroken witte ondoorzichtige suspensie.

Nasonex, neusspray, suspensie is verkrijgbaar in flesjes met 140 of 60 verstuivingen. De verpakking van 60 doses bevat één flesje.
De verpakking van 140 doses bevat 1, 2 of 3 flesjes.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Nasonex behoort tot de geneesmiddelengroep van de corticosteroïden. Wanneer minieme hoeveelheden mometasonfuroaat in de neus verstoven worden, kan dit het niezen of jeuken verminderen en verlichting bieden voor een verstopte neus of loopneus.

Nasonex wordt gebruikt als symptomatische behandeling van hooikoorts (ook seizoengebonden allergische rhinitis genoemd) en niet-seizoengebonden rhinitis bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder. Bij volwassenen van 18 jaar en ouder wordt Nasonex eveneens gebruikt voor de behandeling van neuspoliepen.
Hooikoorts is een allergische reactie en komt op bepaalde tijdstippen van het jaar voor. Het wordt veroorzaakt door het inademen van pollen afkomstig van bomen, grassen, kruiden en ook schimmels en schimmelsporen. Niet-seizoengebonden rhinitis komt gedurende het hele jaar voor. De symptomen kunnen veroorzaakt worden door een gevoeligheid voor allerlei stoffen waaronder huisstofmijt, dierenhaar (of huidschilfers), veren en bepaalde voedingsstoffen. Deze allergieën kunnen leiden tot een loopneus en niezen en kunnen een opzwelling van het neusslijmvlies veroorzaken. Daardoor ontstaat het gevoel van een verstopte neus. Nasonex vermindert de zwelling en de irritatie in de neus. Hierdoor wordt het niezen, de jeuk en het gevoel van een verstopte neus of loopneus verlicht.
Neuspoliepen zijn gezwollen uitgroeisels van het neusslijmvlies die gewoonlijk in beide neusholtes voorkomen. Men denkt dat een aanhoudende (chronische) ontsteking van de neus een overmatige groei van het neusslijmvlies veroorzaakt, waardoor zich poliepen kunnen vormen. Een verstopt gevoel in de neus is het belangrijkste symptoom. Als de poliep te groot wordt, kan u problemen ondervinden bij het ademen door de neus. Symptomen die eveneens kunnen voorkomen, zijn een loopneus, het gevoel dat er iets achteraan in uw keel loopt en smaak- en geurverlies. Nasonex vermindert de ontsteking van uw neus, waardoor de grootte van de poliepen geleidelijk afneemt en de daarmee gepaard gaande symptomen verbeteren.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U NASONEX GEBRUIKT
Gebruik Nasonex niet:

* wanneer u ooit een allergische reactie heeft vertoond voor Nasonex of één van de bestanddelen ervan. Informeer uw arts hierover zodat hij u een ander geneesmiddel kan voorschrijven;
* wanneer u een onbehandelde infectie in de neus heeft;
* wanneer u recent een neusoperatie onderging of uw neus verwondde. U moet wachten totdat de letsels hersteld zijn voordat u de neusspray gebruikt.
Nasonex kan namelijk de wondgenezing vertragen.

Wees extra voorzichtig met Nasonex:
* wanneer u aan tuberculose lijdt of ooit geleden heeft;
* wanneer u een ooginfectie heeft met herpes simplex (virus);
* wanneer u een andere infectie heeft;
* wanneer u andere corticosteroïden gebruikt, hetzij via de mond of in de vorm van injecties.

Vermijd contact met personen die mazelen of waterpokken hebben terwijl u Nasonex gebruikt. U moet uw arts informeren wanneer u in contact komt met iemand die aan deze infecties lijdt.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Er is onvoldoende onderzoek verricht om te kunnen bepalen of Nasonex veilig gebruikt kan worden tijdens de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Er is onvoldoende onderzoek verricht om te kunnen bepalen of Nasonex veilig gebruikt kan worden tijdens de periode dat u borstvoeding geeft.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Gebruik van Nasonex in combinatie met andere geneesmiddelen

Wanneer u bij allergie andere corticosteroïden gebruikt, hetzij via de mond of in de vorm van injecties, kan uw arts u de raad geven te stoppen met de andere corticosteroïden zodra u begint met Nasonex. Enkele patiënten kunnen, nadat zij de inname van corticosteroïden via orale weg of in de vorm van injecties hebben stopgezet, bijwerkingen vertonen. Die bijwerkingen omvatten gewrichts- en spierpijn, vermoeidheid en depressie. Desondanks moet u de neusspray blijven gebruiken, maar wel contact opnemen met uw arts als u zich hierover zorgen maakt.
U kunt tevens de indruk hebben dat, nadat u het gebruik van corticosteroïden via orale inname of in de vorm van injecties heeft stopgezet, u andere allergieën ontwikkelt. De allergieën omvatten jeuk, tranende ogen, rode vlekken en jeukende huid.
Raadpleeg uw arts wanneer u één van deze symptomen vertoont en wanneer u zich zorgen maakt.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. HOE WORDT NASONEX GEBRUIKT?

Seizoengebonden of niet-seizoengebonden rhinitis

Volwassenen (inclusief bejaarden) en kinderen ouder dan 12 jaar:
de gebruikelijke dosis bedraagt twee verstuivingen (50 microgram/verstuiving) in elk neusgat, eenmaal per dag (totale dosis 200 microgram).
Om een optimaal effect van de behandeling te verkrijgen, moet u Nasonex regelmatig gebruiken. Zodra de symptomen onder controle zijn, kan uw arts u de raad geven om slechts eenmaal per dag in elk neusgat te verstuiven. Wanneer u zich desondanks niet beter begint te voelen, moet u uw arts raadplegen. Hij kan u eventueel aanraden om de dosis te verhogen tot de maximale dagdosis van vier verstuivingen in elk neusgat eenmaal per dag. Zodra de symptomen onder controle zijn, kan uw arts u de raad geven de dosis te verlagen naar twee verstuivingen in elk neusgat, eenmaal per dag.

Kinderen tussen 6 en 11 jaar:
de gebruikelijke dosis bedraagt één verstuiving
(50 microgram/verstuiving) in elk neusgat eenmaal per dag (totale dosis 100 microgram).

Bij kinderen kan de groei vertraagd worden als zij langdurig hoge doses nasale steroïden voorgeschreven krijgen. Tijdens de behandeling dient uw arts regelmatig de lengte van uw kind te controleren. Hij dient de dosering te verlagen als effecten op de groei vastgesteld worden.

Neuspoliepen
De gebruikelijke dosis voor volwassenen van 18 jaar en ouder bedraagt twee verstuivingen in elk neusgat eenmaal per dag. Indien de symptomen na 5 tot 6 weken niet voldoende onder controle zijn, kan uw arts uw dosis verhogen tot twee verstuivingen in elk neusgat tweemaal per dag. Zodra de symptomen onder controle zijn, kan uw arts uw dosis verlagen. Indien na 5 tot 6 weken geen verbetering van de symptomen wordt waargenomen met een tweemaal daagse toediening, kan uw arts overwegen u een andere behandeling voor te schrijven.

Hoe lang moet u Nasonex gebruiken?

Bij sommige patiënten zouden de symptomen moeten afnemen binnen 12 uur na de eerste dosis Nasonex. Andere patiënten moeten soms minstens 48 uur wachten voordat ze zich beter gaan voelen.

Volg altijd de raadgevingen van uw arts. Gebruik geen hogere doses en verstuif niet vaker of langduriger dan uw arts u heeft aanbevolen.
Wanneer u veel last heeft van hooikoorts, kan uw arts u aanraden om Nasonex te gebruiken vanaf vier weken voor het begin van het pollenseizoen. Dit kan helpen om de hooikoortssymptomen te voorkomen. Uw arts kan u aanraden andere behandelingen te gebruiken in combinatie met Nasonex, in het bijzonder wanneer uw ogen jeuken of prikken.

Over uw neusspray

Nasonex heeft een afsluitdopje dat de sproeikop beschermt en schoon houdt. Denk eraan dit te verwijderen voordat u de neusspray gebruikt en dit na gebruik terug te plaatsen.

Wanneer u de neusspray voor de eerste maal gebruikt, moet u de flacon "opstarten" door 6 tot 7 maal op het pompje te drukken totdat een fijne nevel geproduceerd wordt. Dit moet u ook doen als u de neusspray niet gebruikt heeft gedurende 14 dagen of langer. Schud de flacon eerst voorzichtig en houd hem dan als volgt: plaats de wijsvinger en de middelvinger aan beide zijden van de sproeikop en uw duim onderaan de flacon. Richt de sproeikop weg van u en druk hem met uw vingers naar beneden om de vloeistof op te pompen.
Het is belangrijk dat u de neusspray regelmatig reinigt omdat hij anders niet meer correct functioneert. Verwijder de afsluitdop en maak voorzichtig de sproeikop los. Was de sproeikop en de afsluitdop in warm water en spoel ze onder lopend water. Laat ze drogen op een warme plaats. Plaats de sproeikop opnieuw op de flacon en plaats de afsluitdop terug. De neusspray moet opnieuw in werking gesteld worden wanneer hij de eerste maal na het reinigen gebruikt wordt.
Hoe gebruikt u uw neusspray?
1. Schud de flacon voorzichtig en verwijder de afsluitdop.
2. Snuit voorzichtig uw neus.
3. Sluit één neusgat af en breng de sproeikop in het andere neusgat zoals aangeduid. Buig het hoofd lichtjes voorover, terwijl de flacon rechtop wordt gehouden.
4. egin langzaam en zachtjes in te ademen via de neus. Terwijl u inademt, verstuift u een fijne nevel in uw neus door EEN ENKELE KEER met uw vingers op het pompje te drukken.
5. Adem uit via de mond. Herhaal stap 4 om een tweede keer te verstuiven in hetzelfde neusgat.
6. Verwijder de sproeikop uit dit neusgat en adem uit via de mond.
7. Herhaal stappen 3 tot 6 voor het andere neusgat.
Droog na gebruik van de neusspray de sproeikop voorzichtig af met een schone zakdoek of een doekje. Plaats de afsluitdop terug.
Het flesje moet weggegooid worden nadat het vermelde aantal verstuivingen gebruikt zijn of uiterlijk twee maanden na het eerste gebruik.

In geval u bemerkt dat Nasonex te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Nasonex heeft gebruikt:
Wanneer u te veel van Nasonex heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Nasonex te gebruiken:
Wanneer u vergat uw neusspray te gebruiken op het juiste ogenblik, gebruik hem dan zodra u er aan denkt en ga dan verder zoals tevoren.
Neem nooit een dubbele dosis van Nasonex om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Nasonex wordt gestopt:
Het is zeer belangrijk dat u uw neusspray regelmatig gebruikt. Stop de behandeling niet, zelfs niet wanneer u zich beter voelt, tenzij op advies van uw arts.

Aan het einde van het pollenseizoen zouden uw symptomen van hooikoorts moeten afnemen. Er zou dan geen behandeling meer nodig zijn.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Nasonex bijwerkingen veroorzaken.
De meeste personen ondervinden geen problemen na gebruik van de neusspray.
De bijwerkingen die vaak voorkwamen waren hoofdpijn (8%), neusbloedingen (8%), keelpijn (4%), brandend gevoel in de neus of een geïrriteerde neus (2%) en soms zweertjes in de neus (1%).

Bij kinderen kwamen de volgende bijwerkingen vaak voor: neusbloedingen (6%), hoofdpijn (3%), een geïrriteerde neus (2%) en niezen (2%). Deze bijwerkingen kunnen zowel voorkomen na gebruik van Nasonex als een andere neusspray op basis van corticosteroïden.

Zelden kunnen acute overgevoeligheidsreacties (allergische reacties), zoals bronchospasmen (samentrekking van de spieren in de luchtwegen waardoor benauwdheid ontstaat) of kortademigheid, zich voordoen na gebruik van dit product.

Zeer zelden kunnen de reacties ernstig zijn. Als u een piepende ademhaling of ademhalingsmoeilijkheden heeft, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
In zeer zeldzame gevallen leidde een behandeling met een neusspray op basis van corticosteroïden zoals Nasonex tot letsels aan het neustussenschot. Zelden werd een verhoogde oogdruk, waardoor gezichtsstoornissen werden veroorzaakt, gemeld.
Verandering van reuk en smaak werden zeer zelden gemeld.
Als u langdurig oraal, via inhalatie of injectie hoge dosissen corticosteroïden gebruikt, kan een klein gedeelte ervan in de bloedbaan opgenomen worden. Daardoor is het mogelijk dat corticosteroïden, naast het verlichten van hooikoorts, ook bijwerkingen veroorzaken.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U NASONEX?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Nasonex niet meer na de datum op de verpakking achter "EXP".
Het product mag 2 maanden na het eerste gebruik niet meer gebruikt worden.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op 31-05-2007